stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

DEVĚT KARET NA VZTAH

DEVĚT KARET NA VZTAH - obrázek

DEVĚT KARET NA VZTAH - obrázek

Analýza současného stavu vztahu

Tento výklad dokáže analyzovat vztah v jeho stávající podobě, ale minimálně se vyjadřuje k jeho dalšímu vývoji. Vypovídá více o tom, jaký vztah JE, než jaký BUDE. Výklad je tedy vhodný hlavně pro rozvinuté vztahy, o jejichž podstatě se chceme informovat.

Jde o výklad spíše obtížnější, protože je žádoucí, aby vykladač dokázal spojovat významy karet, aby dokázal správně vyložit nejen jednu kartu na jednotlivé pozici, ale aby dokázal najít sdělení z celého obrazce. Výklad bych tedy doporučila spíše pokročilejším kartářům.

Tento výklad je velmi dobře srozumitelný i když se provádí pouze s použitím Velké arkány.

 
Výklad se čte následovně:
 
LEVÝ SLOUPEC - označuje tazatele, jeho postoj k partnerovi a vklad do vztahu.
PRAVÝ SLOUPEC - označuje partnera, jeho postoj k tazateli a vklad do vztahu.
PROSTŘEDNÍ SLOUPEC - vztah. Součet obou vkladů.
 
3 - 4 - 9   duševní úroveň. Zde vidíme, jak si partneři rozumí po intelektuální stránce, jak vědomě posuzují jeden druhého a svůj vzájemný vztah.
 
2 - 5 - 8   emocionální úroveň. Zde vidíme, co k sobě partneři cítí v srdci. Co je ukryto v jejich podvědomí. Karta 5 je nejdůležitější část výkladu, mluví v podstatě o tom, jaká je jejich láska.
 
1 - 6 - 7 hmotná úroveň. Tato linie hovoří o každodenní fyzické zkušenosti. Patří sem oblast sexu, ale můžeme zde i vidět, jak se k sobě partneři chovají, jak se jim spolu žije.
 
Poznámka: pokud se ve výkladu objeví figury, všímejte si, kam jsou otočeny - zda-li se ke vztahu (prostřední svislé řadě) otáčejí čelem, nebo se od něj odvracejí, nebo z něj dokonce směřují ven. Pokud se ve výkladu objeví tři figury, pečlivě zvažte, zda-li vztah neovlivňuje někdo třetí. Může jít o milostný trojúhelník, ale může se tam objevit i matka či otec jednoho z partnerů. Snažte se všímat si i diagonálních linií.
  
 
 
 
 
09.04.2016 23:05:26
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one