stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
VODA - obrázek

VODA - obrázek

VODA = city
Zdravotně zastupuje břicho a chuť.

 

      

 

Klíčová slova:
Náladová
Citlivá
Zranitelná
Sentimentální
Empatická
Reaktivní
Závislá
Vyživující
Ochranářská
Tajnůstkářská
Osobní
„tekoucí“
Intuitivní
Imaginativní
Pasivní

Voda je studená, hluboká, pronikavá, čistá, tmavá, citlivá na energii. Paraelou pro živel vody je podvědomí, hluboké, tiché, neprozkoumatelné, ukazuje i aspekty moudrosti.

Vlastnosti živlu vody:
- zdroj myšlenek, hluboké moudrosti, abstrakce, meditace, jistá pasivita.
- únik z reality, nepraktičnost, bláznivost, citový a subjektivní pohled na věci
- zdroj jednoty a čistoty idejí bez rozporů, svatost, skromnost, pronikavost
- idealizování, perfekcionalismus, empatie, potřeba pochopení a spojitosti
- orientace na jiné, svědomí, citlivost, sebeobviňování, sklíčenost, nerozhodnost
- zdroj pokoje, ticha a hudby a lásky, sebeobětování
- uzavřenost, plachost, poddajnost, postupné změny (promáčení)
- je zdrojem a nositelkou čistoty a svatosti, očišťování
- je zdrojem života a hlubokých citů (všechno živé vychází z vody)
- negativně způsobuje úplný rozklad a zničení, odplavení, burácení

Astrologické přiřazení:
Rak, Štír, Ryby
Rak je Matkou nás všech - mateřskou ústupnou, pečující, opatrující, živící - lůnem života samotného.
Ve Štíru proudí voda v bezedné hloubce - tajemná a naplněná neznámým. Z jejích temných hlubin vystupují podivné bytosti nevědomé duše.
V Rybách je voda nejvíce ve svém vlastním živlu. Rybám vládne Neptun, vládce moří, a domovem Ryb je říše citu, to nikdy neustávající proudění vnitřního života.

Chování vody
voda je plynoucí, intuitivní, imaginativní. Míří vždy dolů a má sklon šířit se vodorovně. Dokáže se snadno přizpůsobit jakékoli formě, potřebuje však k tomu nádobu. Voda proniká látkami a rozpouští je.
Bez vnějších příčin je v klidu, ale reaguje na sebemenší okolní dění – alespoň zachvěním. Dovede se i rozbouřit a způsobit katastrofy. Je těžká, zná jen jeden směr – dolů. Přitahují ji hloubky, proniká kam může, tlakem. Když nemůže téct, zůstává v klidu, čeká, pak se začne vypařovat a tvoří mraky. Koloběh vody v přírodě je obrazem koloběhu života – bez vody není plodnosti. Ve vodě předměty vidíme zkresleně. Voda nadnáší, avšak brzdí pohyb, tlumí zvuky. S hloubkou roste tlak. Je schopná měnit formu.
Energie vody plynule proudí a v životě vodních lidí hrají velkou roli různé nepostižitelné věci.
Lidé vody jsou intuitivní, vnímaví a imaginativní, jsou dokonale naladěni na city - své vlastní i jiných lidí. Vodní znamení mají hluboké city, a jejich citové reakce mohou sahat od krajního soucitu po totální sebelítost. Jsou si jasně vědomi nevědomých duševních pochodů, které ostatním připadají nejasné a podivné. Oni vědí. Odkud toto jejich vědění pramení, možná nevědí - ale důvěřují svým vnuknutím a jednají podle nich, někdy nezávisle na své vůli, v rozporu s obvyklou realitou. Jsou to mystikové a snílkové, jsou ve spojení s hlubšími dimenzemi života, i když toto spojení nemohou dokázat. Plynou jako voda - dovnitř a ven. Jsou ponořeni do hloubky svého nitra, zmítáni neviditelnými proudy sem a tam. Voda táhne k vodě, ale příliš mnoho vody má sklon vytvářet ostrovy - pocity osamocenosti. Voda dobře vychází se zemí, se vzduchem hůře, ale přitahuje ji. Oheň způsobuje, že voda vře, cítí se nepříjemně, ale voda může oheň uhasit.
Člověka s tímto živlem reprezentuje vášně, náruživosti, touhy a chtíče. Škála od utrpení a sebeobětování až k bláznivému štěstí. Radost i žal. Je schopen proniknout do duše cizích lidí, chápat je a mít s nimi soucit. Nebezpečí závislosti – být nebo nás učinit. Jedná subjektivně, vlastní pravda je závislá na emocích. Také nebezpečí tápání (pára) – únik z reality, snílkovství, drogy. Také však fantazie, sny – umělecká činnost.

Podoby vody:
Rybník – Matka: voda je klidná, stálá. Má pevné okraje, je izolována (jako rodina). Hladina je pokojná.
Řeka – Dítě (nadšenec): je v pohybu, směřuje od pramene k moři. Napřed jen zurčí a je příjemný, pak nabírá na síle. Vytváří soutoky. Může být dravá.
Moře – Fantasta (snílek a badatel): na pobřeží vlídné, průzračné a teplé, v hloubce temnota, chlad a nevyzpytatelnost. Od obzoru k obzoru nic než voda, vše je jen smítkem na hladině. Schopnost tvořit destruktivní vlny.

 

  

použitá literatura:

Taťána Goesová: ASTROLOGIE A SEBEPOZNÁNÍ

David Starzyczný: VÝKLAD KARET PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Richard Novotný: ÚVOD DO ASTROLOGIE

Tracy Marks: HOROSKOP A JEHO SPRÁVNÝ VÝKLAD

a internet 


   
 
 
 
 

 

26.08.2007 13:34:24
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14187 | 18%)
Nevím (13677 | 18%)
Něco na tom je (14828 | 19%)
Záleží na kartáři (15812 | 21%)
Věřím tomu (18338 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12437 | 11%)
pocit krize (12263 | 11%)
starost o blízké osoby (12019 | 11%)
citové problémy (12885 | 12%)
jiný důvod (11597 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14245 | 20%)
Splnilo se minimum (14195 | 19%)
Splnila se většina (15102 | 21%)
Všechno se splnilo (14243 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (14011 | 20%)
do 500,-Kč (15063 | 21%)
do 1000,-Kč (13323 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11862 | 13%)
Jednou (11771 | 12%)
Jednou za rok (11597 | 12%)
Několikrát do roka (11932 | 13%)
Několikrát do měsíce (12088 | 13%)
Několikrát do týdne (12495 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11645 | 13%)
uklidnil mě (11523 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one