stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

NEDOSTATEK JEDNOHO ŽIVLU V POVAZE

Nedostatek živlu se jeho nositelé většinou snaží nějak překonat, což může vyvolávat dojem, jako by u nich byl tento živel obzvlášť silný. Vše, co je s chybějícím živlem spojeno může člověk odsouvat nebo ho to naopak neobyčejně přitahuje. Proto si člověk může v oblasti daného živlu na sebe nabrat neobyčejně mnoho úkolů.
Ve skutečnosti je chybějící živel pouze skrytý, je tedy obtížněji pochopitelný.

 


 

 

Nedostatek ohně

Pesimistický
Apatický
Nezúčastněný
Deprimovaný
Bez motivace
nevzrušený

Nedostatek ohně obvykle znamená, že tento člověk se potřebuje snažit vést více aktivní život. Schází mu životnost a vášnivost ohnivých znamení. Neznamená to, že nevede příjemný život. Je více subtilní a citlivý, obvykle hledící do svého nitra. Není příliš odvážný a má sklon podceňovat své schopnosti. Často dává přednost podřadné nebo pomocné roli. Tvořivé nebo emocionální sebevyjádření mu dělá potíže. V některých případech, zejména ve sportu, mu vědomá snaha o ohnivější sebevyjádření přinese úspěch za cenu nesmírné námahy, ale bez nadání.
Pro tyto lidi dělá někdy velký problém se projevit a prosadit. Kolísají mezi sebepopíráním a teatrálností. Mohou podléhat hektické činnosti a na druhé staraně se utápět ve vlastní minulosti. Inspiraci nebo motivaci hledají u druhých – chybí jim vlastní nadšení. Často jsou pasivní, nemají dostatek motivace.

Nedostatek živlu se může někdy částečně kompenzovat jinými faktory horoskopu.
Kompenzace nedostatku ohnivého živlu:
• Mars v ohnivém znamení, zvláště v Beranovi
• Silně postavený Mars
• Mars v ohnivém domě nebo jako vládce1.domu
• Mars v konjunkci se Sluncem, Lunou nebo Jupiterem
• Jupiter ve Střelci
• Zdůraznění kardinálních znamení


 

Nedostatek vzduchu

Subjektivní
Zkoumavý
Nesouvislý
Izolovaný
Jednoduchý

Nedostatek vzduchu znamená, že tento člověk se potřebuje naučit být více přizpůsobivý a využívat své duševní schopnosti více tvořivým způsobem. Značí to nedostatek důrazu na duševní činnost v každodenním životě. Neznamená to nedostatek inteligence, jenom nedostatek ocenění vzdělání jako takového. Častokrát tento člověk nemá velmi dobré komunikační schopnosti a může působit poněkud záhadným nebo tajemným dojmem. V některých případech to vytváří nesmělou povahu, která se snaží vynahradit svůj nedostatek zvýšenou pracovitostí. Dobrou stránkou této povahy je schopnost dorozumívání na citové, tělesné nebo psychické úrovni. Často bývá neobjektivní, proto má potíže s plánováním svých úkolů a má sklon chybovat.
Tito lidé často cítí touhu po mezilidských vztazích, ale protože si připadají izolovaní a nepochopení dávají přednost písemnému nebo nonverbálnímu vyjadřování. Jsou nedůvěřiví vůči intelektu, učí se ze zkušenosti. Schází jim objektivita, učí se chápat jen prostřednictvím reakcí ostatních.

Nedostatek živlu se může někdy částečně kompenzovat jinými faktory horoskopu.
Kompenzace nedostatku vzdušného živlu:
• Merkur ve vzdušném znamení zvláště v Blížencích
• Merkur ve význačném postavení
• Merkur ve vzdušném domě nebo vládce 3.domu
• Merkur v Panně
• Merkur v konjunkci se Sluncem, Uranem nebo Venuší
• Venuše ve Vahách
• Zdůraznění proměnlivých znamení

 


 Nedostatek vody

Ovládající se
Uzavřený
Netečný
Neosobní
Nejistý
Nepřístupný

Nedostatek vody značí člověka, který má potíže s porozuměním hlubšího smyslu událostí a okolností. Schází mu emocionální intenzita. Neznamená to, že je docela bezcitný, spíše to znamená, že jeho city nejsou hluboké, nebo že nejsou snadno vybuditelné. Tento člověk nevytváří velmi blízké vztahy s ostatními a emocionální požadavky bližních v něm vytváří pocit ohrožení nebo zadušení. Snadno se vykřeše z nesnází v osobních vztazích a zklamání nepřeroste v depresi. Tato povaha má své pozitivní stránky, ale může působit chladným a vzdáleným dojem. Schází jí intuice, které stejně nedůvěřuje.
Tito lidé často hledají smysl života v duchovnu nebo univerzáních pravdách, aby tak čelili emocionální prázdnotě. Problémy s nazavováním vztahů a projevováním citů se mohou projevit vztahy s nadměrně emocionálními lidmi nebo závislostí na vzrušení a intenzitě. Většinou nejsou schopni vnímat pocity ostatních – citlivost dokazují tím, že své bližní opečovávají.

Nedostatek živlu se může někdy částečně kompenzovat jinými faktory horoskopu.
Kompenzace nedostatku vodního živlu:
• Luna ve vodním domě nebo vládce 4.domu
• Luna ve význačném postavení
• Luna v konjunkci se Sluncem, Neptunem nebo Plutem
• Zdůraznění proměnlivých znamení.

 


 Nedostatek země

Nepraktický
Nesoustředěný
Nestabilní
Neproduktivní
Opatrný
Nezakořeněný

Nedostatek země značí těžkosti v praktickém každodenním životě. Tato povaha má sklon vyhýbat se zodpovědnosti, má potíže s organizací a vyhotovením projektů a úkolů. Častokrát má tento člověk dětinský odpor k povinnostem a potřebuje pomoci s nejjednoduššími úkoly. Nemá příliš zájem o materiální a finanční záležitosti. V některých případech má jeho snaha o lepší organizaci za výsledek puntičkářství, ale většinou nedostatek země značí nedostatek praktického zdravého rozumu.
Tito lidé často vyvíjejí dovednosti, které nejsou prakticky použitelné. Často střídají zaměstnání. Anebo naopak přikládají přehnanou důležitost všemu praktickému. Aby se „uzemnili“ mohou se upínat na rigidní každodenní rutinu nebo se křečovitě drží nějakého zaměstnání nebo vztahu.

Nedostatek živlu se může někdy částečně kompenzovat jinými faktory horoskopu.
Kompenzace nedostatku zemního živlu:
• Saturn v zemském znamení zvláště Kozoroha
• Saturn silně postavený
• Saturn v konjunkci se Sluncem, Merkurem nebo Marsem
• Merkur v Panně
• Venuše v Býku
• Zdůraznění fixních znamení

 


 

 

použitá literatura:

Taťána Goesová: ASTROLOGIE A SEBEPOZNÁNÍ

David Starzyczný: VÝKLAD KARET PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Richard Novotný: ÚVOD DO ASTROLOGIE

Tracy Marks: HOROSKOP A JEHO SPRÁVNÝ VÝKLAD

a internet

 

 

 

 

 

 

 


26.08.2007 14:01:38
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14187 | 18%)
Nevím (13677 | 18%)
Něco na tom je (14828 | 19%)
Záleží na kartáři (15812 | 21%)
Věřím tomu (18338 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12437 | 11%)
pocit krize (12263 | 11%)
starost o blízké osoby (12019 | 11%)
citové problémy (12885 | 12%)
jiný důvod (11597 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14245 | 20%)
Splnilo se minimum (14195 | 19%)
Splnila se většina (15102 | 21%)
Všechno se splnilo (14243 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (14011 | 20%)
do 500,-Kč (15063 | 21%)
do 1000,-Kč (13323 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11862 | 13%)
Jednou (11771 | 12%)
Jednou za rok (11597 | 12%)
Několikrát do roka (11932 | 13%)
Několikrát do měsíce (12088 | 13%)
Několikrát do týdne (12495 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11645 | 13%)
uklidnil mě (11523 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one