stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

KOMBINACE DVOU ŽIVLŮ

Co vyplývá z kombinací dvou převládajících živlů

 


 

VZDUCH + OHEŇ 
  

 Bez vzduchu oheň nemůže hořet. Vzduch se ohněm ohřívá. Souhra elementů je důležitá pro život.

  
• pozitivní myšlení, idealismus
• naděje, plány
• schopnost dát impuls k realizaci plánů
• optimismus
• důležitost budoucnosti, pohled vpřed
• rychlé jednání, hodně účinností
• dobrá schopnost vyjadřování
• nedostatek smyslu pro realitu
• zanedbávání citů a tělesných potřeb
• málo smyslu pro vytrvalou práci
• nedopřát si klid pro regeneraci

Oheň a vzduch vytváří idealistickou, snaživou a pozitivní povahu. Má výborný smysl pro humor a komunikační schopnosti. Avšak i při nejlepších úmyslech tento člověk není docela realistický. Má schopnost uskutečnit své nápady, ale zanedbává své emocionální, materiální nebo tělesné potřeby. Oheň a vzduch je velmi tvořivá kombinace, ale má nedostatek vytrvalosti. Přestože má dostatek nadšení a energie, není soustředěná a může tak dostat do stavu trvalého vyčerpání.

 

  

 ZEMĚ + VODA
  

Voda sama nemá formu, ale může se udržet a téct díky formě tvořené zemí. Země může vodě poskytovat hloubku. Voda může zemi vymílat. Spolu mohou vytvořit také nepříjemné bláto.

   
• hloubka, vážnost
• vnitřní síla
• smysl pro rodinu
• cit pro ochranu rodiny a rodinného majetku
• vzbuzovat důvěru
• spolehlivost
• výdrž, schopnost přežít v nouzi
• požadavek jistoty, závislost na vlastnictví, penězích, povolání, dětech
• nechat se vést podvědomými city, strachy, zvyklostmi a tlaky
• tendence manipulovat jinými v domnění, že tím může dosáhnout jistoty
• vázat se na minulost
• nedostatek ideálů, víry, pozitivního myšlení
• nedostatek komunikativních schopností
• flegmatická a melancholická letora

Země a voda je povaha, která má hloubku. Je to velmi vážný člověk, který není šťastný, když nemá žádné potíže v osobním životě nebo v zaměstnání. Dělá si starosti o zabezpečení a nerad se spoléhá na ostatní. Je vytrvalý a houževnatý, překonává všechny potíže. Majetek, zaměstnání a děti jsou pro něj důležité. Má poněkud tradiční názory a může se stát, že uvízne v minulosti a obává se přítomnosti a budoucnosti. Negativní postoj k životu a nedostatek ideálů mohou způsobit potíže.

 

  

VZDUCH + VODA  

 

Vzduch může vodu uvést do pohybu – buď jako páru nebo způsobit vlny. Vzduch je vodou zvlhčován, buď optimálně nebo příliš. Jedna z nejcitlivějších kombinací – důležitá je rovnováha.

  
• schopnost imaginace, velká představivost
• schopnost vnímání podvědomého
• nadání nebo smysl pro umění
• nadání pro vědy vyžadující vcítění a vyjádření pocitů slovy (psychologie apod.)
• nadání pro jednání s lidmi v poradnách a léčebnách
• sklony k snílkovství, fantaziím a úniku od reality
• konflikt mezi citovou a intelektuální stránkou života
• ovlivnitelnost

Vzduch a voda vytváří povahu, která má oboje, t.j. intelektuální i emocionální zaměření. Má schopnost abstraktního myšlení a současně intuitivního chápání, což přináší objektivní postoj k citům a emocím. Je to vnímavá a zasněná povaha s výbornou představivostí, která umí odborně a dovedně jednat s ostatními.

 

  

 VZDUCH + ZEMĚ

  

Je jim společná všudypřítomnost, jinak mají na sebe navzájem malý vliv.

   
• intelektuální zpracování pojmů
• objektivita
• praktická cesta ke konkrétním cílům
• schopnost uskutečnit plány a ideje
• citový odstup
• praktická inteligence, smysl pro konkrétní věci
• suchá logika
• způsobilost k pracím vyžadující logické a náročné úvahy
• nedostatek spontánnosti a citovosti a nedůvěra k nim
• potíž se do někoho vcítit
• potíž rozpoznat své vlastní city
• strach z bolesti způsobené city
• osamělost pramenící ze strachu před ztrátou svobody
• nedostatek nadšení

Země a vzduch značí rozpor mezi abstraktním myšlením a praktickou orientací. Tato kombinace potřebuje správné nasměrování, při kterém může dosáhnout souladu v intelektuálním a koncepčním myšlení a praktických konkrétních cílech. Je to logická povaha, která má schopnost strávit velké množství faktů, bez toho, že by se utápěla v podrobnostech. Netrpí emocionálními problémy.

 

   

 OHEŇ + ZEMĚ 

 

Spojením vzniká magma, sice ohrožuje, ale mění krajinu a obohacuje ji o nové prvky. Tvořivá a produktivní kombinace – spojuje iniciativu a kreativitu se smyslem pro konkrétnost a realizovatelnost. Hrozí však „převálcování“ všeho kolem.

     
• „pud“ seberealizace a výdrž
• nadšení
• praktické založení
• trpělivost a víra
• disciplína
• optimismus, uspokojení z práce
• rovnováha mezi sobectvím a skromností
• velkorysost spojená s plánovitostí a nebo úsporností
• samostatnost
• snaha vykonat něco v reálném světě
• hrubost
• necitovost
• zanedbávání duševního života
• bezohlednost k vlastnímu tělu
• snaha jiné dogmaticky poučovat
• agrese.

Oheň a země je tvořivá kombinace. Oheň poskytuje činnost, zatímco země vyhledává hmatatelné výsledky. Země přináší podporu pohonnému sebevyjádření ohně. Bleskurychlé inspirace ohně jsou uzemněné zemí a tím je možné ušetřit a usměrnit energii. Tato kombinace má jeden problém - bezohlednost. Nic a nikdo nesmí stát v cestě k dosažení cíle. Člověk s touto kombinací živlů obvykle potřebuje věnovat pozornost rozvoji ideálů a svému vnitřnímu životu. Tak či onak je to stabilní, spolehlivý a produktivní člověk.

 

   

 VODA + OHEŇ 

  

Oheň může přivést vodu do varu – změna skupenství. Pokud není voda v nádobě – oheň uhasí. Problematická kombinace, při bezprostředním kontaktu se oba tyto živly okamžitě mění. Oba přinášejí obnovu, voda omývá staré, oheň to nechá shořet.

  
• subjektivita
• impulsivnost
• citový, vzrušený způsob projevu
• intenzivní a extrémní citovost
• choulostivost
• vztah/konflikt mezi nadějemi do budoucna a potřebou ochrany
• vztah/konflikt mezi sobectvím a altruismem
• vztah/konflikt mezi touhou po svobodě a závislostí
• schopnost vyjádřit své city
• pud pomáhat a ochraňovat
• neovládat se
• nedostatek disciplíny a vlastní kontroly
• výkyvy v náladách
• vášnivost
• vášnivá věrnost idejím a „svým“ lidem, loajalita
• schopnost „vybuchnout“ v neočekávaných okamžicích
• schopnost regenerace a obnovy

   

Oheň a voda značí povšechný sklon k emocionálnímu, vzrušenému a impulzivnímu sebevyjádřování. Nedostatek logického, systematického myšlení způsobuje subjektivní předpojatost a neklid. Oheň a voda je kombinace, která má razanci, emocionální extrémy a překvapivou citlivost k názorům ostatních. Je to náladová povaha, která se však dobře uplatní v obtížných situacích.

 

  

použitá literatura:

Taťána Goesová: ASTROLOGIE A SEBEPOZNÁNÍ

David Starzyczný: VÝKLAD KARET PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Richard Novotný: ÚVOD DO ASTROLOGIE

Tracy Marks: HOROSKOP A JEHO SPRÁVNÝ VÝKLAD

a internet  

 
 
 
 

 

26.08.2007 13:44:53
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14187 | 18%)
Nevím (13677 | 18%)
Něco na tom je (14828 | 19%)
Záleží na kartáři (15812 | 21%)
Věřím tomu (18338 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12437 | 11%)
pocit krize (12263 | 11%)
starost o blízké osoby (12019 | 11%)
citové problémy (12885 | 12%)
jiný důvod (11597 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14245 | 20%)
Splnilo se minimum (14195 | 19%)
Splnila se většina (15102 | 21%)
Všechno se splnilo (14243 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (14011 | 20%)
do 500,-Kč (15063 | 21%)
do 1000,-Kč (13323 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11862 | 13%)
Jednou (11771 | 12%)
Jednou za rok (11597 | 12%)
Několikrát do roka (11932 | 13%)
Několikrát do měsíce (12088 | 13%)
Několikrát do týdne (12495 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11645 | 13%)
uklidnil mě (11523 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one