stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
8 SÍLA - obrázek

8 SÍLA - obrázek

8 SÍLA 

Statečnost.
Krotit. Přemáhat.
Moc, vášnivost, síla.
Vůle, vitalita.
Fyzická síla, vytrvalost. Tvořivá energie.
Odvaha. Rozhodnost a nebojácnost.


Pozn.: E.A.Waite změnil číslování této karty. Prohodil ji s kartou Spravedlnost. Uvedl, že k tomuto kroku měl závažné důvody, nikdy však dostatečně nevysvětlil jaké. Pořadí těchto dvou karet je proto spojeno s velkým otazníkem. Je na Vás, jestli se rozhodnete přiřadit k Síle číslo 8 nebo 11. Já osobně se snažím respektovat záměr tvůrců karet. Protože pracuji vlastně výhradně s Rider-Waite Tarotem, přiřazuji Síle číslo 8, jak bylo Waiteovým záměrem.


Pozitivní významy:
moc a energie, odvaha, zanícení, dychtivost, touha po činnosti a jednání. Překonání pokušení. Poznání, úsudek, nepodplatitelnost, vyváženost, slušnost. Život, rozkoš a vášeň, vitalita a radost ze života. Srdnatá angažovanost. Charisma, síla vůle. Užívat života. Využití osobní moci k překonání překážek. Fyzická síla, vytrvalost. Tvořivá energie. Zdraví. Akceptovat pudy a řídit je. Nebát se. Síla něco nedělat / síla něco dělat. Morální síla. Vláda nad sebou. Fyzická aktivita, sebevědomí, kontrola situace. Schopnost postavit se nepříznivým okolnostem, úspěšný boj s překážkami nebo komplikacemi, morální a fyzická síla, vytrvalost při osudových neúspěších. Ovládnutí špatných instinktů.


Negativní významy:
despotismus, zneužívání moci. Ztráta energie. Být hračka zvířecích instinktů. Násilí, brutalita, malichernost, podléhání pokušením a vášním, tyranii. Domýšlivost a opovážlivost. Vztek, lhostejnost a vměšování se do věcí druhých. Lámat něco přes koleno, plout proti proudu, vzdorovat. Ztráta sebevlády. Situace, kterou nelze zvládnout. Použití síly proti druhým. Řídit se jen svým chtěním. Přepínat tělesné síly. Síla použitá nesprávně nebo na nesprávném místě. Za velkou námahu jen malá odměna. Problémy s fyzickou stránkou - např. nadváhou. Nerovnováha fyzická, emocionální nebo duševní. Brutalita, hrubost, násilí, fyzické týrání. Nestydatost, rozkoš. Pýcha. Ztráta morálky. Podléhání špatným instinktům. Nebezpečná situace vyžadující opatrné jednání, špatné využívání vlastního vlivu nebo podléhání špatným vlivům. Nechuť přijmout zodpovědnost, neschopnost usilovat o dotažení záležitostí do zdárného konce.


Výklad ve vztazích:
Sexuální energie.
Vášnivost, náruživost, temperament.
Touha po uskutečnění vášnivé, fyzické lásky. Tělesná láska.
Sexuální výstřelky. Chtíč.
Podlehnutí milenci, milence s katastrofickými důsledky.
Schopnost nepřistupovat na „hry".
„Zvířecí" přitažlivost, kterou je nutno ovládat.


Tato karta mluví o síle něco dělat nebo naopak něco nedělat. Z otázky a situace musíte poznat CO dělat či nedělat.
Často se objevuje i tehdy, když se snažíme něco přeprat nebo potlačit. Když s něčím bojujeme - a nejčastěji uvnitř sebe sama. Je to tedy také karta ovládání se, krocení - a dokonce i lámání něčeho „přes koleno". V ostatních kartách (a podstatě otázky) hledejte odpověď na to, jestli se dokážete pouze přiměřeně ovládat, nebo jestli pácháte násilí na sobě či ostatních.
Ve vztazích někdy tato karta může ukazovat na animální fyzickou přitažlivost.


Kvintesence:
Měli byste se angažovat, pokud bude nutno i ukázat drápy.
Přistupujte k věci horlivě a s nadšením, bojujte jako lev a ukažte své drápy.


Symboly Rider-Waite:
Ležatá osmička: nekonečno
Lev: Ego. Astrální, psychické nebo animální síly, vášně. Protivník, vnější nebo vnitřní. Představitel sexuální náhruživosti. Symbol udatnosti a imperiální moci.
Žena: Anima - tzv. „vnitřní ženství".
Gesto: nutí lva, aby se choval, jak chce ona. Vítězství nad někým silnějším. Vítězství nad pudovou stránkou.
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.


Profese:
Zámečník, hasič, správce, lékárník. Obory související s léčivy, výživovými doplňky, chemií. Cvičitelství a drezůra. Kouč. Vše, co souvisí s manikůrou, pedikůrou, depilací. Dietologie, plastická chirurgie. Výroba spodního prádla. Reklama. Profese, kde se pracuje se zvířaty - ZOO, zvěrolékař, myslivec, chovatel apod. Také obory, kde se zvířata zpracovávají - jatka, zpracování kožešin, paroží apod. Ve sportu oddvětví, kde se zápasí. V umění sochařství.


Zdraví:
Dobré zdraví, choroby srdce a oběhového systému. Plodnost.


Spojení s astrologií:
Lev - je ovládán Sluncem.
Lev i Jupiter/Mars, Jupiter v Beranu, Jupiter v 1.domě, Slunce


Některé kombinace:
+ 7 až 10Holí: problémy Ega a psychické bloky
+ 4,5,7,8,9,10 a dvorní Meče: falešné postoje Ega a druh racionalizace
+ 5 a 3Hole: připravenost k akci
+7, 5Disků: prudká změna osobnosti, která může být až nebezpečná

+ Blázen: mrhání energií, předvádění se
+ Mág: sebedůvěra a dobré zdraví
+ Velekněžka: překonání problémů a dobré zdraví, nalezení vnitřní síly, schopnost překonat složité období pomocí pasivity
+ Císařovna: období dobrého zdraví, přirozený talent
+ Císař: období dobrého zdraví, dobré období
+ Velekněz: příliv duchovní energie, pomoc zvenčí
+ Milenci: aktivní energie, chuť do práce, nutnost diplomatického rozhodnutí
+ Vůz: dobré zdraví, přebytek energie
+ Poustevník: uzdravení
+ Kolo: energie nutná ke změnám, potřeba činnosti, schopnost ovlivňovat osud
+ Spravedlnost: nebezpečí nerovnováhy a zanedbání povinností
+ Viselec: hluboká vnitřní energie, nevyužitá možnost, schopnost promítat pání a představy do života
+ Smrt: proměnlivá nálada, návrat ke kořenům
+ Mírnost: vyvážená energie, dobré zdraví
+ Ďábel: pudy a instinkty, materialismus
+ Věž: možnost nemoci, problémy
+ Hvězda: příznivé období, příležitost
+ Luna: temná energie, inspirace
+ Slunce: ctižádostivost, přebytek energie
+ Soud: možnost postoupit výš, přeměna
+Svět: celkové zlepšení zdraví i životních poměrů


Afirmace:
• Stavím se kladně k animální stránce a čerpám z ní sílu a radost ze života.
• Těší mě projevovat svou energii, vitalitu a nadšení ve všem, co dělám.
• Jsem jedinečnou bytostí plnou osobní síly.
• Mé nitro oplývá tvůrčí energií.
• Jsem bytost, která je schopná s odvahou a odhodlaností překonávat životní překážky a dosáhnout klidu a nadhledu.
• Mám sílu říci ne.


 

30.03.2020 11:29:56
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14146 | 18%)
Nevím (13652 | 18%)
Něco na tom je (14744 | 19%)
Záleží na kartáři (15711 | 21%)
Věřím tomu (18142 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12362 | 11%)
pocit krize (12220 | 11%)
starost o blízké osoby (11978 | 11%)
citové problémy (12811 | 12%)
jiný důvod (11543 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14186 | 20%)
Splnilo se minimum (14136 | 19%)
Splnila se většina (14997 | 21%)
Všechno se splnilo (14185 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13969 | 20%)
do 500,-Kč (14982 | 21%)
do 1000,-Kč (13279 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11819 | 13%)
Jednou (11749 | 12%)
Jednou za rok (11577 | 12%)
Několikrát do roka (11888 | 13%)
Několikrát do měsíce (12047 | 13%)
Několikrát do týdne (12435 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11603 | 13%)
uklidnil mě (11506 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one