stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
7 VŮZ - obrázek

7 VŮZ - obrázek

7 VŮZ

Cesta.
Vítězství. Triumf.
Změna. Skok vpřed.
Vzepjetí sil.
Protikladné síly, které je nutno sjednotit.
Podnikavost. Odvaha.
Nesnáze, konflikty.
Dychtivost, dynamika.


Pozn.: Vůz může být vnímán jako stojící nebo v pohybu, význam se podle toho mění !!!

Pozitivní významy:
cesta, dopravní prostředek, jet někam, vzdálenost. Vítěz, hrdina. Úspěch a vítězství, boj, bitva, válka, triumf. Těžkosti, troufalost, smělost, vedení. Schopnost prosadit se, odhodlání riskovat, schopnost vytvořit vlastní názor. Výzva k odvaze a obezřetnosti. Vydání se na cestu. Odhodlané neohrožené pronikání vpřed. Překonatelné překážky. Usilovné jednání (ve smyslu činu). Umění pohnout událostmi, dát věci do pohybu. Odhodlání, nepoddajnost, vytrvalost, cesta za jasným cílem. Nepřemožitelnost. Vítězství nad nepřáteli nebo překonání překážek. Soutěživost. Různorodost. Změny pobytu, stěhování. Hýření penězi.


Negativní významy:
porážka, překažení cílů, vyčerpání a selhání, nečestnost. Špatně užité vášně, které se vymykají naší kontrole, mohou vést k naší porážce. Neskromnost, vztek, ukvapenost a nepřiměřené ambice. Neposlušnost, protivení se, vzdor. Hádavost. Protispolečenské nebo zločinecké jednání, sebeprosazení chybnou cestou. Zničení se kvůli zvolenému cíli. Pronikat vpřed příliš bouřlivě. Bezohlednost. Msta. Konflikt. Válka. Potíže. Nerozvážnost. Zbrklost. Varování před přeceňováním sil. Ukvapenost, lehkomyslnost. Netrpělivost. Neschopnost ovládání. Zmatek, spěch. Komplikace na cestách. Exhibicionismus.


Výklad ve vztazích:
Dobrodružství.
Vztah na dálku.
Vítězný dobyvatel.
Vrhání se do rizikových vztahů a dějů.
Změny. Nová láska, útěk ze starého vztahu, nové jaro v stávajícím vztahu.
Začátek nového spojení a příliš lehkomyslné opuštění starého důvěrně známého okolí.
„Čerstvý vítr".


Tato karta vždy hovoří o aktivitě a většinou i pohybu.
Často mluví o cestách a událostech s cestami nebo změnou místa spojenými.
Také její význam často souvisí s nějakou změnou, ale nikoliv ve smyslu obratu (pokud na obrat neukazují další karty), ale spíš jde o posun vpřed.
Věnujte pozornost tomu, že jedna ze sfing je černá a druhá bílá. V některých případech vám to pomůže poznat, je-li aktivita směřována správným nebo špatným směrem.


Kvintesence:
Doporučení déle nevyčkávat a pustit se do díla.
Soustředit se na cíl a okamžitě se vydat na cestu.

Symboly Rider-Waite:
Sfingy: egyptský symbol královské moci vycházející z metafory krále jakožto lva. Ženské sfingy v baroku jsou symbolem síly a moudrosti. V zednářství symbol tajemství.
Bílá a černá: polarity života, také polarity mužského a ženského principu. Polarity dobra a zla. Nárameníky - půlměsíce: Symbol Luny: nevědomí, ženský princip, intuice
Hvězdy na čelence a baldachýnu: hvězda: symbol vyšší mocnosti, někdy i zemřelých. Někdy ukazatelé cesty neboť osvětlují, symbol věčné blaženosti či spásy, hvězdy na nebi: životní cíle, úspěch, příslib
Čtverec na prsou: symbol rovnováhy, stálosti, stability, spolehlivosti.
Vůz: člověk a jeho schopnosti, symbol postupu vpřed a úspěšných činností nesoucích zisk, schopnost ovládat pudovou a citovou složku
Zbroj: výbušnost, zuřivost, hněv, vlastnosti, jimiž snící maskuje svá zranění a zastrašuje druhé, přitom si neuvědomuje, že právě brnění mu brání v přijímání tolik potřebné lásky. Očekávání útoku.
Kola: změna, symbol pohybu a kolotání života, síla schopná uvést něco do pohybu.
Hůlka: symbol mocenské síly, plodnosti
Znak na voze - křídla a vřeteno:
Město: společnost, symbol civilizovaného místa, ve kterém a před kterým si musíme chránit své postavení. Hezké, udržované město: spokojený běžný světský život


Spojení s astrologií:
Mars: planeta činu, úsilí a odvahy.
Mars v Kozorohu: energie může být využita a soustředěna na specifický cíl nebo pomoc.
Skopec, Slunce ve Lvu, Slunce v 5.domě, Jupiter


Profese:
Dynamické zaměstnání, nebo zaměstnání které vnáší dynamiku do života druhých.
Řidič, dopravce, vedoucí, modelka. Profese související s dopravou, dopravními prostředky a komunikacemi. Také sport a prostředí, kde lze závodit. Také obory související se zbraněmi, armádou, policií.


Zdraví:
Prochladnutí, vyčerpání. Úrazy.


Některé kombinace:
+ Disky: stav energie
+Eso Holí: náhlé rozhodnutí se zásadními důsledky
+ 2Hole: nutnost něčemu se podřídit, ačkoli to nemusí být příjemné.
+ 3Hole: správné rozhodnutí vedoucí k zlepšení pozic

+ Blázen: zklamání pro nedostatek reálného uvažování v životě, cesta vpřed, pohyb, bezcílnost
+ Mág: vývoj, cesta, překonání překážek
+ Velekněžka: vnější harmonie - vnitřní disharmonie, intelektuální ambice
+ Císařovna: citová nerovnováha, činorodost, volání divočiny, náhlé vzplanutí, vztah na dálku
+ Císař: nesoulad rozumu a citu, činorodost, náhlý vztah, vztah na dálku
+ Velekněz: překonaný neklid, důležitá cesta
+ Milenci: pochybnosti nad cestou, milostné dobrodružství
+ Síla: dobré zdraví, přebytek energie
+ Poustevník: osamělá cesta, vnitřní zklidnění
+ Kolo: důležitá cesta, cesta s nejistým cílem, osudová cesta, možnost ovlivnit osud
+ Spravedlnost: zdržení, konflikt se zákonem
+ Viselec: nutná opatrnost při cestách i v podnikání, nedobrovolná cesta, hluboké vnitřní rozpory
+ Smrt: prudká neuvážená změna
+ Mírnost: získání vnitřního klidu, vyvarování extrémů
+ Ďábel: násilí, sobectví, ješitnost
+ Věž: nebezpečí přehnané sebedůvěry a podcenění nebezpečí
+ Hvězda: příznivá cesta
+ Luna: nestálost, inspirace
+ Slunce: domýšlivost, nové příznivé známosti a situace
+ Soud: nové myšlenky a objevy
+Svět: úspěšná snaha, konec cesty, sebeuspokojení, možnost získání významného postavení


Afirmace:
• Opouštím staré, jdu svou vlastní cestou, spojuji různé síly a vyrovnávám se s životem a výzvami.
• Přijímám zodpovědnost za vše, co zapříčiním.
• Uskutečňuji vše téměř bez úsilí a s úspěchem.
• Těší mě střídat období aktivity a klidu.
• Mám dostatek sil zvítězit nad sebou samým a vybrat si životní cíl.
• Mám odvahu,
překonávám
své hranice.


 

30.03.2020 11:27:05
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14146 | 18%)
Nevím (13652 | 18%)
Něco na tom je (14744 | 19%)
Záleží na kartáři (15711 | 21%)
Věřím tomu (18142 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12362 | 11%)
pocit krize (12220 | 11%)
starost o blízké osoby (11978 | 11%)
citové problémy (12811 | 12%)
jiný důvod (11543 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14186 | 20%)
Splnilo se minimum (14136 | 19%)
Splnila se většina (14997 | 21%)
Všechno se splnilo (14185 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13969 | 20%)
do 500,-Kč (14982 | 21%)
do 1000,-Kč (13279 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11819 | 13%)
Jednou (11749 | 12%)
Jednou za rok (11577 | 12%)
Několikrát do roka (11888 | 13%)
Několikrát do měsíce (12047 | 13%)
Několikrát do týdne (12435 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11603 | 13%)
uklidnil mě (11506 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one