stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
5 VELEKNĚZ - obrázek

5 VELEKNĚZ - obrázek

5 VELEKNĚZ, HIEROFANT

Učitel, rádce, duchovní nebo morální autorita.
Důvěra.
Poznání a to co s ním souvisí.
Spřízněná duše.
Vnitřní vědění.
Vynášet ven vnitřní pravdu.
Duchovní změna.
Duchovní rádce.
Duševní spřízněnost.
Úřad.
Zjevení.


Pozn.: Jedna ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňující příznivý průběh nějaké události.
Velekněz tvoří harmonickou partnerskou dvojici s Velekněžkou. Může tvořit i pár s Císařovnou, pak lze ale očekávat méně harmonické partnerství, neboť partneři se mohou různit ve svých potřebách či očekávání.


Pozitivní významy:
Muž s autoritou spíše morální. Víra, morálka, povinnosti. Sňatek. Odpovědnost. Učitel, vzor. Důvěryhodná osoba s morálním a etickým kodexem. Spojenectví. Smysluplnost. Učení a poradenství. Dobrá rada. Tradice, konzervativismus. Etika, ctnost. Soudržnost. Dobré smlouvy.

Negativní významy:
Fanatismus, netolerance. Falešný vůdce. Dogmatismus. Byrokracie, mravokárce. Uvězněnost ve vlastním systému přesvědčení. Podléhání souhlasu společnosti - neschopnost přemýšlet za sebe. Extrémní konzervativizmus. Strach z provinění. Závislost na autoritách. Špatná rada. Ortodoxní způsob myšlení a hodnocení


Výklad ve vztazích:
Vzájemná důvěra.
Touha po legalizaci vztahu. Manželství.
Touha po ušlechtilém vztahu, upřímnosti a důvěře.
Duševní souznění.
Duševní spřízněnost dvou osob, která převažuje nad sexuální stránkou.
Partner plní úlohu učitele a duchovního vůdce.
Důvěrné pouto, které nestojí na sexuálním základě.


Tato karta není snadná na interpretaci protože velmi mate svou výraznou křesťanskou symbolikou, díky které vzbuzuje dojem, že se vyjadřuje hlavně o víře v Boha v křesťanském slova smyslu.
Vypovídá většinou o pocitech a projevech duše, nebo ducha. Zosobňuje víru a důvěru, tedy vše a všechny kterým důvěřujeme, ke kterým vzhlížíme, které si bereme za vzor, kterých si vážíme. Karta mluví o tom, co považujeme v hloubi duše za „správné".
Karta často představuje nějakého muže a to ve spojení s výše popsanými pocity.
V partnerském vztahu karta vypovídá o duševní spřízněnosti a porozumění.


Kvintesence:
V dané záležitosti si nezapomínat na její smysl, uchovat si důvěru a postupovat poctivě a slušně.
Nelpěte na povrchních a překonaných formách, hledejte skrytý smysl, nechte se vést hlubokým přesvědčením víry.

Symboly Rider-Waite:

Pozn.: symboly na této kartě mají velmi úzkou souvislost se symboly souvisejícími s křesťanstvím a především s církevními a papežskými insigniemi..

Tiára: Trojnásobnou korunu (triregnum) nosil papež při slavnostních příležitostech. Tato mimoliturgická pokrývka hlavy byla opatřena třemi zlatými obručemi, které symbolizovaly papežský úřad učitelský, kněžský a královský.
Hůl: papežská berla (pedum, ferula, virga pastoralis) je odznakem pastýřského úřadu, používá se při slavení mešní oběti, udělování svátostí a při svěcení. Berla je symbolem pastýřské péče papeže a biskupů
2 postavy: motiv lilie - víra + motiv růže - láska
3 postavy celkem: křesťanská Svatá trojice. Nebe peklo země. 3 aspekty lidské osobnosti: fyzický, emocionální a mentální.
3 kříže na portě: součást papežského oděvu Pallium je odznakem arcibiskupů a papeže. Je to okrouhlý pás, k němuž jsou vpředu a vzadu připojeny kratší stejně široké pruhy. Je utkáno z bílé vlny a ozdobeno šesti křížky vyšitými černým hedvábím. Na ornát se upevňuje třemi ozdobnými špendlíky. Objevuje se v 5. století jako napodobenina omoforia řeckých biskupů, původně v podobě bílého pláštíku zdobeného černými křížky. Vlna na pallium se získává ze zvláštních beránků, kteří se zabíjejí na Velký pátek, utkané pallium světí papež v předvečer svátku sv. Petra a Pavla. Pallium symbolizuje plnost biskupské moci a je také symbolem dobrého pastýře - jako pastýř nosí na ramenou své beránky, kladou si papež a arcibiskupové na ramena pallium z beránčí vlny.
2 sloupy: podepírání mocenské struktury
Gesto: požehnání
2 klíče: klíče k vnitřnímu potenciálu, součást papežských insignií
Hábit, roucho: Červená barva liturgického oděvu je barvou ohně a krve. Používá se osvatodušních svátcích, neboť Duch svatý sestoupil v podobě plamenů. Je také připomínkou mučedníků a mučednic.

Spojení s astrologií:
Merkur: planeta komunikace a řeči.
V Blížencích: obratní vyjednavači, znalci rozprav a nositelé zpráv.
V Panně: inteligentní analýza.
V Střelci a Rybách: moralizování, rozšiřování frází nebo osočení.
Slunce ve Střelci, Slunce v 9.domě, Slunce/Jupiter i vlivy Merkura

Profese:
Architekt, učitel, skladatel, kněz, poradce. Církevní povolání. Ideolog. Rádce nebo opatrovník, vychovatel. Lékař. Správce knihovny nebo sítě. Žurnalista, překladatel. Profese související se seznamováním a svatbami, s organizováním akcí. Také architekt a stavitel.


Zdraví:
Choroby stáří. Choroby prstů, mozku.

Některé kombinace:
+ Disky: prozrazuje, jak se osoba staví k práci
+ Eso holí: náhlé probuzení, vzpamatování či podnět
+ 3 Disky: tvůrčí duchovní práci, která je úspěšná, nebo takové využití znalostí v praxi, které něco přinese všem.

+ Blázen: falešný prorok či vůdce
+ Mág: inspirace, duchovní ochrana, předávání zkušeností
+Velekněžka: manželská dvojice, soulad, ochrana a uzdravení, vyšší intelekt
+ Císařovna: fyzická odolnost a dobrá kondice, dobrá organizace
+ Císař: ochrana, spojení tělesného a duchovního
+ Zamilovaní: důležité rozhodnutí v podobě seznámení s partnerem
+ Vůz: překonání neklidu, důležitá cesta
+Síla: příliv duchovní energie v podobě pomoci zvenčí
+ Poustevník: moudrost, hledání pravdy
+ Kolo: osud, životní křižovatka
+ Spravedlnost: soudce, právnická osoba
+ Viselec: vnitřní změna vedoucí k hlubokému poznání
+ Smrt: výrazná velmi bolestná změna v životě
+ Mírnost: bystrost, rozvaha
+ Ďábel: špatné rozhodnutí, falešný vůdce
+ Věž: přerušení vztahů - vnitřní ublížení
+ Hvězda: tvůrčí intuice, poznání
+ Luna: nestálost, tvůtčí fantazie
+ Slunce: mimořádná šance k získání bohatství
+ Soud: úspěšné úsilí díky uplatnění vůle
+ Svět: úspěch dosažený díky našemu nadhledu

Afirmace:
• Inspirují mě situace, ve kterých mohu druhé něčemu naučit nebo ze kterých mohu vyjít poučen.
• Vytvářím hodnoty v rodinném i profesionálním životě.
• Dávám se vést vnitřním vedením a pln lásky k lidem uplatňuji ve světě vyšší pravdu.
• Využívám životní moudrosti, jsem rozvážný a schopný poradit druhým.

 

 

30.03.2020 11:25:51
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one