stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
4 CÍSAŘ - obrázek

4 CÍSAŘ - obrázek

4 CÍSAŘ

Muž. Mužská autorita. Osobnost.
Uspořádávání věcí.
Pořádek. Struktura.
Stabilita.
Kompetence. Praktičnost. Věcnost.
Cílevědomost. Vůle. Odpovědnost.
Organizační talent.
Důraz na objektivitu (nikoli subjektivitu).


Pozn.: Císař tvoří partnerský pár s Císařovnou. Pokud se ve výkladu ocitne jako partner Velekněžky můžeme očekávat partnerství méně harmonické, neboť každý z partnerů má jiné potřeby nebo očekávání. I tak je toto partnerství ale možné.

Pozitivní významy:
Být vládcem vlastního života. Rozum, moc. Vůdce. Autorita. Zkušenost. Realizace cíle. Rozum stojí nad city. Touha po jistotě. Perfekcionismus. Zaměření na cíl a jeho dosažení. Aktivita, sebedůvěra - někdy až přílišná. Bojovnost, energie, síla.
Síla, sebejistota, odvaha. Schopnost prosadit se. Zralost. Disciplína. Sebeovládání. Důslednost. Světská moc. Autorita. Ambice. Úspěch. Stabilita. Pořádek. Praktická inteligence. Smysl pro realitu. Mít přehled.


Negativní významy:
Despota, tyran. Přílišná odpovědnost. Nekompetentnost. Zneužití moci. Ješitnost. Paličatost. Hádavost. Sebejistota a umíněnost. Prosazování se, agresivita, válka. Bojové situace, nátlak, násilí. Kariérismus. Autoritativnost. Platí jen síla. Perfekcionismus, chlad, panovačnost. Být neosobní. Egocentrismus.


Výklad ve vztazích:
Upevňování svazků a jejich uvádění na spolehlivý základ. Jistota.
Ztráta iluzí díky střízlivosti a kritičnosti.
Přísnost a touha po bezpečí, díky tomu strnulost a omezenost ve vztazích.
Závaznost a stálost.
Potlačování citů - dávat přednost racionálnu.
Ten, kdo ve vztahu „vládne".


Císař ze všeho nejčastěji ve výkladu označuje nějakého muže - partnera tazatelky, otce, šéfa. Pokud se objeví ve výkladu na milostné záležitosti někde v budoucnosti, může tazatelka očekávat, že dotazovaný muž bude jejím partnerem.
Dále karta poukazuje na rozumové stanovisko. Pamatujte, že kde je Císař, není místo pro city. Vládne (říká se mu totiž někdy i Vládce) zde rozum, logika, autorita, osobnost a vůle.
Záleží na povaze problému a otázce, je-li tato skutečnost pozitivní nebo alarmující.


Kvintesence:
Neochabovat v realizaci plánů, nahlížet záležitost střízlivě a realisticky, dělat, co je zapotřebí, neoddávat se iluzím a nepodstupovat nesmyslné riziko.
Udělat si pořádek a neztratit nit, která ukazuje cestu. Plány uskutečňovat důsledně a s přizpůsobivou vytrvalostí.


Symboly Rider-Waite:
Žezlo - Ankh: symbol moci, symbol života,
Koruna: symbol moci, povýšení a vzestupu
Beraní hlavy: individualita, sebeprojekce, podnikavost, vyjádření osobní vůle. Beran: symbol plodivé a fyzické síly, také povýšení (vůdce stáda)
Brnění: výbušnost, zuřivost, hněv, vlastnosti, jimiž snící maskuje svá zranění a zastrašuje druhé, přitom si neuvědomuje, že právě brnění mu brání v přijímání tolik potřebné lásky. Očekávání útoku.
Hory: vysoké postavení, spojení země a nebes, pohoří = potíže a překážky, neklid, překážky, spolu s nížinou tvoří hory protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit, Skála: překážka, pevnost a stabilita, (příliš) vysoké cíle, výzva osudu
Červená barva: Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.
Vous: patří k egu; zdůrazňují sexualitu nositele vousů, otcovství


Spojení s astrologií:
Beran: „Ego" - mocný impuls prosazovat sebe sama. Je ovládán Marsem - planety války a činu, bojovnosti a nekompromisního prosazování vlastní vůle.
Někdy Saturn: planeta věku a důstojnosti.
Jupiter


Profese:
Stavitel, bankéř, velitel, ředitel, průmyslník. Hlavně vedoucí funkce. Armáda, politika, vysoká ekonomika.

Zdraví:
Dobré zdraví, imunita, krk, ramena.


Některé kombinace:
+ karty Holí: rozhodnutí a čin.
+9 Mečů: krutost, zlé zacházení, zneužití postavení. Nelítostná osoba hledící jen na své zájmy.
2,3 a 4 Poháry: spojení se silnou osobou, která silně ovlivní život tazatele.

+ Blázen: moc v nepovolaných rukou, hmotná ztráta
+ Mág : stabilita a úspěch v podnikání¨
+ Velekněžka: nerovný vztah, harmonie myšlenky a jejího provedení
+ Císařovna : manželská dvojice. Též úspěch a stabilita zaručí dobré obchody
+ Velekněz: ochrana, spojení tělwsného a duchovního
+ Zamilovaní: rozhodování pouze rozumem, nutnost praktického rozhodnutí, možnost milostného vztahu
+ Vůz: nesoulad rozumu a citu, činorodost, náhlý vztah, vztah na dálku
+ Síla: období dobrého zdraví, přirozený talent, dobré období
+ Poustevník: moudrost, potlačení citů
+ Kolo: změna k lepšímu (změna profese, povolání), osudový nebo stále se vracející partner
+ Spravedlnost: přísnost, spory o majetek
+ Viselec: finanční ztráta, stagnace
+ Smrt: těžká životní změna, nutnost velké změny v životě
+ Mírnost: rozvážnost, rovnováha
+ Ďábel: zálety i nepřátelství, problémy, dekadence, nepřátelství
+ Věž: zhacený plán, ješitnost
+ Hvězda: příznivé období pro úspěch
+ Luna: střet protikladů, nestálost, rozum brání citu, skrytý sok
+ Slunce: blahobyt, osvícení rozumem, přátelství s mužem, pozitivní a rozumový přístup
+ Soud: dobrá rada, zkouška vytrvalosti, disciplína
+Svět: úspěch a bezpečí, sňatek

Afirmace:
• Těší mě inspirovat druhé.
• S chutí začínám nové projekty.
• Jsem zodpovědnou tvořivou bytostí.
• Jsem silný a nasazuji svou sílu k blahu celku, mám vědomí odpovědnosti, tolerance a úcty k životu.
• Jsem vůdčí osobnost, vyžadující respekt, když chci pomáhat druhým.
• Sloužím společnosti


 

30.03.2020 11:25:14
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14146 | 18%)
Nevím (13652 | 18%)
Něco na tom je (14744 | 19%)
Záleží na kartáři (15711 | 21%)
Věřím tomu (18142 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12362 | 11%)
pocit krize (12220 | 11%)
starost o blízké osoby (11978 | 11%)
citové problémy (12811 | 12%)
jiný důvod (11543 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14186 | 20%)
Splnilo se minimum (14136 | 19%)
Splnila se většina (14997 | 21%)
Všechno se splnilo (14185 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13969 | 20%)
do 500,-Kč (14982 | 21%)
do 1000,-Kč (13279 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11819 | 13%)
Jednou (11749 | 12%)
Jednou za rok (11577 | 12%)
Několikrát do roka (11888 | 13%)
Několikrát do měsíce (12047 | 13%)
Několikrát do týdne (12435 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11603 | 13%)
uklidnil mě (11506 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one