stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

21 SVĚT - obrázek

21 SVĚT - obrázek

21 SVĚT

Dovršení.
Dokončení.
Úspěch.
Splnění.
Cíl.
Správné místo.
Uskutečnění snů.
Rodina

Pozitivní významy:
Zaujmutí správného postoje. Dosažení vrcholu, cíle, úspěch. Cíl cesty. Bezpečí, jistota. Zdomácnění. Celek. Podstata problému. Vítězná realizace záměru. Upřímnost a pravda. Správné místo, pravý úkol, správný postoj. Správně zvolené zaměstnání.

Negativní významy:
Neschopnost dokončit, co bylo započato. Neúspěch a zklamání, stagnace, lenost a netečnost. Nepřátelské prostředí. Uvěznění, zajetí. Začarovaný kruh. Sebepřeceňování. Upozornění, že zde není místo pro další rozvoj. Izolace, připoutanost. Rezignace před dosažením cíle, úspěch, který přichází pozdě a už nedělá radost, příliš velká námaha ve vztahu k výsledku

Výklad ve vztazích:
Být „doma" (obrazně nebo doslova).
Závaznost.
Tvořit celek a jednotu.
Partnerství v pořádku.
Setkání s někým, kdo bude naším celoživotním partnerem.
Životní svazek.
Štěstí.
Sňatek.
Harmonie v partnerství.
Rodina (ve smyslu otec, matka a děti)

Tato karta mluví o CÍLI našeho snažení. Nebývá to vždy snadné interpretovat, neboť někdy se ve výkladu objeví na pozici, kde tento význam zdánlivě logicky nedává žádný smysl.
Vyjde-li jako výsledek výkladu, předpovídá úspěch našich plánů. Vyjde-li v otázkách na vztah, pak předpovídá životní (nebo alespoň velmi zásadní) svazek a rodinu. Někdy karta říká, že něco děláme správně, jsme na správné cestě. Další význam je úspěšný konec.  Karta může mluvit i o tom, že něco je úplné, kompletní, zdařilé.
Je to tedy spíš karta pozitivní, i když v negativním slova smayslu může mluvit i o tom, že dál už cesta nevede, že dotazovaná záležitost je ukončena. Pak má karta podobný význam jako Smrt.

Kvintesence:
Měli byste zaujmout ten správný postoj nebo nalézt své pravé místo v tomto světě, což povede k oživení a růstu.
Tady jste „doma".

Symboly Rider-Waite:
Kruh: symbol v sobě uzavřeného, úplného a věčného, poukaz uspořádaného světa.
Věnec: je důležitým symbolem, který ukončuje určitý dlouhodobý proces - z jednotlivostí vzniká konečný kruh, v určitém pohledu (například s předměty uvnitř věnce) symbolizuje ženské pohlavní orgány nebo ženskou přirozenost,  na hlavě (zejména ve snech žen): vyjadřuje touhu po partnerském vztahu a manželství, přičemž podle stavu věnce se dá soudit, jak kvalitní a příjemný tento vztah bude, vít věnec: představuje aktivní práci snícího na dokončení určitého procesu, vavřínový věnec: vítězství, myrtový věnec: nejčastěji symbolizuje brzkou účast na svatbě, ale v hlubším slova smyslu znamená připravenost k vnitřnímu procesu sjednocování, který psychologie pojmenovala Hieros gamos, pohřební: smírem ukončuje vztahy k osobě, které pohřební věnec na hrob pokládáme nebo pro kterou věnec kupujeme či připravujeme
Čtyři figury v rozích: člověk/anděl, sokol/orel, býk, lev (stejně jako u Kola štěstěny): čtyři elementy
Okřídlený Býk: Lukáš (evangelista), Země (živel)
Okřídlený Lev: Marek (evangelista), Oheň (živel)
Okřídlený člověk : Matěj (evangelista), Vzduch (živel)
Okřídlený Orel: Jan (evangelista), Voda (živel)
Tančící žena: Anima, ženská složka, Bohyně, Matka, Tanec: symbolizuje kolotání života, které může obsahovat vášeň a touhu, city i sexualitu. Někdy „tanec nad propastí" - snaha přežít každodenní chvat a shon, ve snech může mít souvislost s volbou partnera
Hůlky (stejné jako u Mága): spojování protikladů, symbolické vyjádření myšlenky: „co je nahoře, je i dole".

Spojení s astrologií:
Slunce: nejmocnější symbol celku, úplnosti a individuality.
Saturn

Profese:
Tanečník, choreograf, stavitel, psycholog, filozof. Talent na umělecké a mediální profese. Obory související s letectvím (hlavně pobytem ve vzduchu).  Zahraniční obchod.  Obory související s obaly, ochrannými oděvy a pomůckami.

Zdraví:
Regenerace.

Některé kombinace:
+ Disky: ukazuje, jak je využíván talent a schopnosti
+ Eso Holí: předčasné rozhodnutí.
+ 7 Mečů: překrucování skutečnosti a přehánění svých schopností.
+ 4 Meče: varování před myšlenkovými konstrukcemi, omlouvání sebe a svých neúspěchů nebo poloúspěchů.

+ Blázen: naplnění osudu, přehnané ambice
+ Mág: zisk, obchod, bohatství
+ Velekněžka: vítězné uskutečnění zamýšleného projektu, naplnění tužeb, pevný svazek
+ Císařovna: úspěch v podobě vytouženého spojení, štěstí, sňatek nebo vztah vedoucí ke sňatku
+ Císař: úspěch a bezpečí, sňatek
+ Velekněz: úspěch dosažený díky našemu nadhledu
+ Milenci: dosažený úspěch bude povzbuzením, komplexní rozhodnutí, náhlé vzplanutí se šťastným koncem
+ Vůz: úspěšná snaha, konec cesty, sebeuspokojení, možnost získání významného postavení
+ Síla: celkové zlepšení zdraví i životních poměrů
+ Poustevník: naplnění, návrat
+ Kolo: dovršení osudu, karmické důsledky, naplnění osudu, posun kupředu
+ Spravedlnost: kladné dovršení situace nebo sporu
+ Viselec: vzestup a úspěch, naplnění, hluboké poznání a pochopení
+ Smrt: šťastné ukončení - posun k harmonii
+ Mírnost: vyřešení problému, dobré zdraví, odolnost vůči lákavým nabídkám, které skrývají nechtěnou vazbu
+ Ďábel: setkání s někým mocným, vysoká hra, touha ovládat
+ Věž: chaos, znovuvybudování něčeho
+ Hvězda: nejpříznivější období pro veliké úspěchy
+ Měsíc: tvůrčí inspirace, konec komplikací, plodnost
+ Slunce: úspěch, zisk
+ Soud: vzestup, naplněny vztah

Afirmace:
• Žiji v souladu s kosmickými silami, uplatňuji se ve světě a jsem pružný a lehký.
• Těší mě objevovat vše nepoznané.
• Cestování je pro mě inspirací.
• Svět mi leží u nohou a záleží na mě, co si z něho vezmu.
• Přijímám zodpovědnost za svůj svět.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2013 12:54:53
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one