stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
2 VELEKNĚŽKA - obrázek

2 VELEKNĚŽKA - obrázek

2 VELEKNĚŽKA 

Vnímavost.
Tajemství.
Intuice.
Pochopení.
Nezávislost.
Vnitřní dialog.
Vnitřní moudrost.
Ochrana, péče, výuka.
Oddanost a pasivita.


Pozn.: Jedna ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňující příznivý průběh nějaké události.

Pozitivní významy:
Intuice, cit, vnímavost i prozíravost. Vnitřní hlas. Zasněnost, odtržení od světa, zahloubání do sebe, meditace, spoléhání na znamení shůry. Laskavost a trpělivost. Tajemství a jeho udržení. Uplatnit ve skutcích vlastní pocity a nálady. Moudrá, chytrá, milující žena. Matka, láska. Být ženská, vnímavá, oddaná. Naslouchat v nitru. Víra. Nechat události, aby se staly. Umění „nechat věci plynout". Trpělivost. Schopnost poznat ten správný okamžik. Moudrost, vyrovnanost, poznání a porozumění. Soudnost, nabývání vědomostí. Jako varování: nebýt pasivní! Schopnost naslouchat a přijmout. Nezávislost, obětavost

Negativní významy:
Intolerance, předstírání, přetvářka a povrchnost. Bludy, klamy, mámení smyslů, pomstychtivost a msta, náhruživost a vášeň, falešné city, nedostatek citů. Nevyvážený vztah ke svému ženství. Přísná a domýšlivá žena. Přecitlivělost, nedostatek vnitřní logiky. Apatie. Sterilita. Duševní blokády, somatické i psychické problémy. Nejistota sebou samým, tápání ve vlastních myšlenkách. Situace, v níž se člověk nevyzná, nebo má ten pocit. Zmatky. Nejasně zadané úkoly a nepřesně stanovené cíle. Neschopnost posoudit situaci jasně. Nejasné uvažování. Nesprávné úsudky. Předsudky a jednostrannost. Zdráhání a strach učinit rozhodnutí. Emoce mají navrch a vize je zastřená. Nejednat - „ono to nějak dopadne". Nepřátelský postoj k pudům a životu. Strnulost. Rozumové vědění místo vnitřní moudrosti. Neumět se oddat. Dualita místo spojení. Pasivita, podléhání osudu nebo jiným lidem, nedostatek porozumění pro okolní svět, klepy, neschopnost porozumět jiným.

Výklad ve vztazích:
Osoba - třetí strana trojúhelníkové sestavy.
Bezdětnost. Neplodnost. Vdovství. Být bez partnera.
Příslib blízkosti, porozumění, náklonnosti.
Pochopení, spřízněnost duší, péče.
Neukvapovat se. Nedotírat. Nepopohánět. Nic neuspěchat.
Odrážet světlo partnera. Být pasivní.
Přehnaná důvěřivost.
Partnerství duševního charakteru. Spříznění duší.
Platonická láska

Tato karta často představuje matku nebo partnerku tazatele.
Jde-li o nevěru, bývá to často ta z žen, která je více odstrčená. Tato karta totiž často ukazuje na osamělost ženy.
Pozitivně ve vztahu může hovořit o souznění a porozumění, o sblížení na duševní či duchovní úrovni, a to zejména tehdy, když je v páru s Veleknězem.
Jinak má v sobě velkou dávku pasivity. Podle otázky si všímejte, je-li vám tato pasivita vytýkána či naopak doporučována.
Velekněžka sice není negativní kartou, ale podle mých osobních zkušeností je trochu melancholická až smutná.


Kvintesence:
Buďte připraveni a trpělivě sledujte vývoj věcí do té doby, dokud vám vnitřní hlas nesdělí, že nadešel správný okamžik k jednání.
Nenechte se vést, spolehněte se na svůj vnitřní hlas.

Symboly Rider Waite:
Písmena B a J: Boas (v něm je síla) a Joachim (on upevní), lebgendární jména dvou hlavních pilířů starého chrámu v Jeruzalémě, které dal postavit král Šalamoun. Odpovídá také jing a jang, nebo dobru a zlu, pravdě a lži, světle a tmě. Nebo Binah - ženská vesmírná síla a Jehova - mužská tvář Boha. Nebo Budha (mysl) a Ježíš (srdce).
Dva sloupy, černý a bílý: dvě základní protikladné síly
Závěs: skutečné poznání je zakryto a nelze se k němu jen tak dobrat. Symbol tajemství.
Granátová jablka a palmy: symbol vagíny, resp. Penisu - vztah duševního života a sexuality. Podobenství neustálého ztrácení „nevinnosti"-tedy duševní nezkušenosti a nevědomosti. Plodnost a tvořivost.
Srpek měsíce u nohou: emocionální podstata. Symbol Luny: nevědomí, ženský princip, intuice
Kříž na hrudi: symbol utrpení, ale i vzestupu na vyšší duchovní úroveň. průsečík kříže sjednocuje protiklady nebes a země, horní tři ramena představují trojjedinost (Otec, Syn a Duch svatý) a čtvrté, spočívající v zemi, znamená spojitost se zemním prvkem obsahujícím temnotu a zlo nižší přirozenosti, střed kříže = kosmické centrum. Dále spojení duchovně mužského principu (vertikála) s principem materiálně ženským (horizontála).
Tóra: vyšší tajný zákon. Symbol vědění
Isidina koruna: fáze Měsíce - schopnost učit se a měnit a přitom zůstávat věrni sobě.
Postava mezi sloupy: Strážce Brány. Strážce tajemství.
Uspořádání granátových jablek: tvar kabalistického stromu života - Sefir Jecira
Bílá barva: stav na začátku (nepopsaný list papíru) nebo naplnění, osvícení Duchem nebo nové duchovní obzory. První vstup Božské jiskry do námi pochopitelného světa. Barva obsahuje všechny ostatní barvy - jednota a harmonie. Mužská barva ve smyslu plození. Čistota. Čistota úmyslů. Čisté city. Duševní a spirituální energie.
Černá barva: Neznámo, jádro Země nebo stavu věcí, „černá skříňka", černý stín, temno duše. Dokonalá nepřítomnost světla. Druhá strana. Nepochopitelné. Mužská barva ve smyslu utváření síly. Ochrana. Bezpečnost.
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.

Spojení s astrologií:
Měsíc: fluidum, ženská energie
Štír: pohled do duše, duchovní moc, ale také žárlivost a sklon k zneužívání moci.

Profese:
Student, vědec, duchovní. Zdravotní profese. Psycholog. Profese související s výukou, vydávatelstvím a knihami, očistou a čistícími prostředky, ostarahou a bezpečností.

Zdraví:
Skrytá nemoc, horečka, ženské nemoci.


Některé kombinace:
Jakékoliv spojení: zmenšuje negativní vlivy malých karet.
+ 3 Poháry: nečekané štěstí.
+4,5,9 Mečů: ukončení trápení
+10 Disků: vykročení správným směrem

+ Blázen: nevyužitá moudrost, prozrazené tajemství.
+ Mág: odhalení tajemství, vyšší schopnosti
+ Císařovna: dokonalé ženství, vývoj, propojení pozemského a duchovního
+ Císař: nerovný vztah, harmonie myšlenky a jejího provedení
+ Velekněz: manželská dvojice, soulad, ochrana a uzdravení, duchovní soulad
+ Zamilovaní: milostná volba intuicí, skrytý vztah
+ Vůz: vnější harmonie - vnitřní disharmonie, intelektuální ambice
+ Síla: překonání problémů a dobré zdraví, nalezení vnitřní síly, schopnost překonat složité období pomocí pasivity
+ Poustevník: moudrost, potřeba meditace
+ Kolo: možnost vyřešení problému, osudová křižovatka
+ Spravedlnost: spravedlivé rozhodnutí, skryté problémy se zákonem
+ Viselec: nebezpečí zrady ze strany ženy i z neschopnosti vyřešit si problém, totální neschopnost akce, hluboko skryté tajemství
+ Smrt: velmi složitá nebo významná změna, předtucha
+ Mírnost: harmonická mysl, potřeba akce
+ Ďábel: nebezpečí svedení z cesty díky černým myšlenkám, obtíže
+ Věž: neúspěšný plán vlivem chybné intuice, touha po něčem nedosažitelném
+ Hvězda: pravdivá intuice, spásná myšlenka, vyšší pomoc, vnitřní hlas
+ Luna: neopětovaná láska, nestálost, skryté problémy
+ Slunce: úspěšný projekt či plán, pohoda, seberealizace
+ Soud: změna rozhodnutí následkem objasňujícího rozhřešení a dobré zprávy, rozuzlení
+ Svět: vítězné uskutečnění zamýšleného projektu, naplnění tužeb, pevný svazek


Afirmace:
• Cítím, že mě nesou kosmické síly, otevírám se vnitřní moudrosti a jsem důvěřivý, oddaný a vnímavý.
• Jsem vnímavou a intuitivní bytostí.
• Plně si důvěřuji.
• Jsem citlivá bytost, mám pochopení pro druhé a pomáhám jim.
• Umím naslouchat, jsem ochoten přijímat


 

30.03.2020 11:24:08
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one