stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

19 SLUNCE - obrázek

19 SLUNCE - obrázek

19 SLUNCE

Úspěch. Štěstí. Triumf.
Splnění cíle. Spokojenost.
Nový začátek.
Narození (dítěte, myšlenky, projektu).
Radost ze života.
Mír a jistota.
Všestranný růst.
Velkorysost.

Pozitivní významy:
Úspěch a zisk v libovolném smyslu.Růst, materiální uspokojení, dobré manželství, uzavření sňatku, štěstí, bohatství, úspěch, završení díla, jednota, přátelství, příznivé vztahy, láska a zasnoubení, úmluva, znalosti a osvícení, harmonie, triumf, talent, hmotná prosperita a radost. Sláva. Radost.Dostatek sil. Zdravé sebevědomí. Sebedůvěra. Využívat svůj potenciál. Chuť do života, sebedůvěra, vitalita. Optimismus. Velkomyslnost. Vitalita. Srdečnost. Kouzlo osobnosti. Zdraví. Kondice. Veselost. Spokojenost. Povýšení. Spojení, které bude šťastné. Také společenská vážnost a úcta, dosažení moci, vlivu.

Negativní významy:
Zklamání ve věci v níž jsme zainteresováni. Ztráta přátel, nesplnění závazků, zatarasení plánů nebo jejich odklad, zavádějící idealismus, pýcha, dětinské chování, povrchnost, zrušení zásnub nebo rozpad manželství. Egocentrismus. Nadměrná snaha uplatnit se. Nadměrná aktivita. Snaha dominovat. Potřeba ovládat, pánovitost, nafoukanost. Sebepřeceňování, dětská bezohlednost a vztahovačnost. Extrémy nebo majetnické rysy.

Výklad ve vztazích:
Šťastné manželství.
V případě krize usmíření.
Slunná pohoda ve vztahu.
Naplnění přání. Radost. Štěstí.
Být pro partnera „sluníčkem".
Sňatek.

Slunce je v praxi kartou veskrze pozitivní. Většinou slibuje štěstí a úspěch v dotazované záležitosti.
Pokud je to v souladu s tématem otázky, může to být karta označující DĚTI někoho - ať už narozené nebo dosud nenarozené.

Kvintesence:
Chopte se s důvěrou toho, o co vám jde v otázce, protože nyní máte sílu a obratnost k vyřešení úkolů s ním spojených.
K záležitosti přistupujte bezstarostně a s optimismem.

Symboly Rider-Waite:
Zeď: překonání překážek, zeď je buď ochranou, když snícího odděluje od něčeho nebezpečného, nebo překážkou, když snícímu stojí v cestě nebo brání v pohybu
Bílý kůň: temperament, jednota duchovní a pudové složky, životní síla, sklony a nutkání, instinkty a pudy. Bílá barva: stav na začátku (nepopsaný list papíru) nebo naplnění, osvícení Duchem nebo nové duchovní obzory. První vstup Božské jiskry do námi pochopitelného světa. Barva obsahuje všechny ostatní barvy - jednota a harmonie. Mužská barva ve smyslu plození. Čistota. Čistota úmyslů. Čisté city. Duševní a spirituální energie.
Dítě: né východisko, nové myšlenky, nové možnosti, radost, dítě v sobě potenciálně skrývá otce i matku (mužskost a ženskost), čímž sjednocuje protiklady pudové roviny, a tak v sobě jako prvek citové roviny nese celistvost (na fyzické rovině se po sjednocení mužské a ženské části zrodí dítě, které je výsledkem spojení, a v nevědomí má už citový charakter na rozdíl od pudového charakteru samotného fyzického spojení); podobně sjednocující funkci má dítě i ve vyšším stadiu duchovního vývoje, když znázorňuje výsledek sjednocení na citové rovině, a tudíž se stává představitelem duchovní celistvosti
Slunečnice: čas sklizně, důvěra (otáčení se za sluncem),  je pozemským zástupcem Slunce za rostlinnou říši
Prapor, vlajka: symbol životních plánů, snah a protikladů. Archetyp světské radosti - tedy i smyslnosti. Červená barva: Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.
Slunce: symbol energie, života, tvůrčích schopností, plodnosti. Rozjasnění. Také spalující účinek.

Pero na hlavě: falický symbol, žádostivost, peří je v nevědomí dominantním prvkem ega, prvkem zaručujícím získání partnera, ať už v říši zvířat či v říši lidí
Nahota: pravda

Spojení s astrologií:
Lev
Slunce

Profese:
Vedoucí místo, tlumočník, vychovatel. Obory související s výrobou a distribucí energie. Také vše, co souvisí se slunečním zářením i ochranou před ním: sluneční brýle, žaluzie, závěsy, solária apod. Zlatnictví.

Zdraví:
Uzdravení.

Některé kombinace:
+ Hole: ukazuje, jak bude úspěch přijat, zda k obecnému rozkvětu či sobecky.
+ nepříznivé Meče: možné úřední překážky, problémy s vyššími místy.
+ vyšší Disky kromě 10: přehlížení, zabedněnost, arogance.
+ Páže Pohárů: gravidita

+ Blázen: zaslepenost, vřelé přátelství, pýcha
+ Mág: dobrý výsledek, odměna
+ Velekněžka: úspěšný projekt či plán, pohoda, seberealizace
+ Císařovna: pozemské štěstí, seberealizace, spojení citu s rozumem nebo jejich boj, přátelství se ženou
+ Císař: blahobyt, osvícení rozumem, přátelství s mužem, pozitivní a rozumový přístup
+ Velekněz: mimořádná šance, bohatství
+ Zamilovaní: příznivé rozhodnutí, láska
+ Vůz: domýšlivost, nové příznivé známosti a situace
+ Síla: ctižádostivost, přebytek energie
+ Poustevník: přízeň osudu
+ Kolo: rozvaha, aktivita, dobrá cesta, přízeň osudu, vyjasnění osudových záležitostí
+ Spravedlnost: nová příležitost
+ Viselec: neočekávané řešení
+ Smrt: velmi dobrá, příznivá životní změna
+ Mírnost: vyvážená aktivita
+ Ďábel: poznání, energie, falešný pocit pýchy
+ Věž: změna sice bolestivá, ale k lepšímu, také uzdravení
+ Hvězda: kompletní úspěch, nějaké prospěšné setkání
+ Luna: porozumění, spolupráce, ideální pár
+ Soud: produktivita, zadostiučinění
+ Svět: velký zisk, úspěch

Afirmace:
• Vyzařuji ze svého středu, jsem pln slunce a radosti ze života.
• Umím pracovat v týmu.
• Mám radost, když mohu s někým spolupracovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2013 12:54:31
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one