stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
18 LUNA - obrázek

18 LUNA - obrázek

18 LUNA

Nejistota.
Sebeklam, přelud a iluze.
Temnota.
Proměnlivost.
Neznámá nebo neviditelná nebezpečí či nepřátelé.
Strach, deprese.
Sen, inspirace, intuice.
Nejasnost.
Touhy.
Tajemné síly, vize, tužby a city.
Bloudění.

Pozitivní významy:
Neznámé nebezpečí, temnota, falešní nebo zakuklení nepřátelé, pomluvy, klepy, klamy, omyly, strach. Varování před nástrahami, čas náročných zkoušek, podvody, klamné zdání, skandály, vášně, smyslné choutky. Pomluvy, lži, nemorálnost, urážky, povrchnost, nečestné vztahy. Špatné vlivy a skryté síly. Romantika, inspirace, snění, umělecké sklony. Fascinace něčím. Nejisté vztahy. Situace, kde hrozí nebezpečí chybných kroků. Existence neznámých nebo skrytých nepřátel či nebezpečí. Utajené pohnutky a motivace. Tápání. Rozčarování. Je těžké oddělit skutečnost od smyšlenky - zmatek a nejistota. Vliv skrytých sil. Temnota, v níž snadno zabloudíme. Nejistota, strach, zmatení a hrůza. Situace, kdy dochází ke změnám, kolísání, nejistotě nebo dokonce předstírání. Náchylnost k sebeklamu, přeludům a iluzím. Senzitivnost. Fantazie. Intuice. Utápět se v citech nebo pocitech. Stát se obětí okouzlení, klam považovat za skutečnost. Je příznivou kartou pro veškerou tvůrčí činnost v oblasti umění.

Negativní významy:
Labilnost, vrtkavost a nestálost, pokušení, roztrpčení, nedostatek citu a inspirace, psychické potíže, vydírání, náladovost, falešné lichotky. Důvěra v něco, co neexistuje. Přijímání neskutečného za skutečné. Krize pramenící z iluzí a falešné sebedůvěry. Nejistota, strach, úzkost a deprese. Sklíčenost a beznaděj. Klamy, lži, podvody, omyly. Nedorozumění a konflikty, které ztěžují nebo znemožňují dospět ke správným závěrům. Obavy ze selhání bez racionálního důvodu. Bojácnost. Tréma. Duševní krize, psychické problémy. Šílenství, zoufalství, sklony k sebevraždě. Přílišné podléhání vlivu ženy nebo matky, klepy, citový vztah, který nelze dát najevo, smutek, strach, obelhávání sebe sama, nechuť podívat se pravdě do očí, výčitky svědomí, podléhání návykům, podléhání komplexům. Úniky z reality, například užíváním různých drog.  

Výklad ve vztazích:
Nejisté vztahy.
Krize ve vztazích, na nichž je člověk závislý.
Nevědět, jak dál.
Noční můra.
Touhy, sny a stavění vzdušných zámků.
Žárlivost, zranitelnost, strach, že budeme opuštěni.
Prolhanost nebo jiné důsledky trojúhelníkových vztahů.
Neuspokojené touhy.
Fascinace.
Náladovost, proměnlivost.
Nevěra, utajované vztahy.
Nestálost a náladovost - touhy které není možno nasytit.
Žárlivost - klamání sebe a partnera.
Citové vydírání.

Tato karta často hovoří o TÁPÁNÍ ve tmě. Většinou se objevuje v situacích, kde se nedokážeme z nějakého důvodu dobře orientovat a vzbuzuje to v nás pocit úzkosti nebo nejistoty.
Karta souvisí s city a pocity, ale ve smyslu přecitlivělosti a citové lability. Tedy jde okamžiky, kdy nás city činí zranitelnými.
Dále karta hovoří o proměnlivosti a nevyrovnanosti.
Často indikuje deprese nebo nervozitu. Také nedůvěru.
Pozitivně karta působí ve smyslu umělecké inspirace a fantazie.

Kvintesence:
Je třeba si projít temnou nocí a obavami, abyste nalezli cestu k sobě samým. Hledejte důvod pro víru v lepší zítřky. Nenechte se nikým vyvést z míry ani ovlivnit, nýbrž zůstaňte si věrni.

Symboly Rider-Waite:
Slunce a měsíc v jednom: zatmění: vědomí (slunce) je skryto za stínem emocí (měsíc). Zatmění: součinnost tří těles: Měsíce, Slunce, Země - trojúhelníkový vztah. Sloučení mužského (Slunce) a ženského (Luna).
Vlk a pes: strach a zvířecí emoce, vlk: vnitřní nezkrotnost, vnitřní pudovost, negativní archetyp otce, negativní představitel násilné sexuality, pes: špatné svědomí, výzva k ostražitosti, pudová přání, jako strážce bran vedoucích dolů či bran hřbitova: symbolizuje pudy, jež brání člověku vstoupit do říše nevědomí, včetně říše mrtvých; teprve umrtvením (přemoci, omráčit, uspat) těchto pudů může snící podobně jako řečtí hrdinové Hérakles, Odysseus, či Aeneas vstoupit do podzemí (do procesu poznávání)
15 plamínků: oheň na nebi, oheň padající z nebe: Boží znamení a předzvěst velice těžkého období, jímž bude zanedlouho lidstvo, národ, oblast či město procházet; zcela výjimečně může být podobný obraz součástí mytologických obrazů, které jsou zrcadlem procesů odehrávajících se uvnitř psýché, procesů, jimiž se snící oprošťuje od tlaků pudového a citového života ve prospěch duchovního poznání, číslo 15: vášně, hledání fyzického a hmotného uspokojení, nestřídmost, zklamání, ďáblovo znamení,
Dvě věže:  věž: Ego, neústupnost, falický symbol, pýcha, domýšlivost, maják, rozhledna, vězení. Zde tvoří jakousi bránu: vstup, strach neboť cesta je přehrazena těžkostmi.
Rak: váže se k minulosti a nejčastěji se vztahuje k hluboko ukrytým stavům vědomí snícího, proto může být rak regresivním prvkem, který odhaluje minulé životy, nese v sobě symboliku sebeobnovení, a tedy z lidského hlediska znovuzrození,
Voda: nevědomí, symbol dárce života, ale i chaosu a pralátky, také očištění. Ženský a mateřský element. Pramen = elán, chuť do života. Souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách).
Cesta: matafora životní cesty.
Modrá barva: Nebe a vzdušný prostor, duchovno, spiritualita. Upřímnost. Věrnost. Mír. Jasnost. Počestnost. Soustředění. Filozofické myšlenky.

Spojení s astrologií:
Měsíc: svět žen, neznáma, vnímavosti, stínů, vše instinktivní
Luna, Neptun, Ryby

Profese:
Básník, politik. Pilot, letuška, astronaut. Rybář a profese související s loděmi. Profese s nočními provozy nebo provozy ve tmě: noclehárny, hotely, kina, divadla, záchytky. Výroba atrap, zrcadel a všeho, co je jen na efekt. V lékařství psychologie, psychiatrie. Práce se zvířaty, zejména kynologie, veterina, práce se psy. Egyptologie, mytologie.

Zdraví:
Těhotenství, psychické problémy, deprese.

Některé kombinace:
+10 Holí: tazatel se snaží změnit situaci za každou cenu a nemůže se mu to zdařit, protože bojuje proti vyšším silám a také volí chybný způsob boje.

+ Blázen: nedorozumění a melancholie, nervové onemocnění
+ Mág: ohrožení duševního stavu, nestálost, emoce
+ Velekněžka: neopětovaná láska, nestálost, skryté problémy
+ Císařovna: nestálost, intriky, láska, skrytá sokyně v lásce
+ Císař: střet protikladů, nestálost, rozum brání citu, skrytý sok
+ Velekněz: nestálost, tvůrčí fantazie
+ Zamilovaní: nestálost v rozhodování vlivem nedostatečných informací
+ Vůz: nestíálost, inspirace
+ Síla: temná energie, inspirace
+ Poustevník: skryté deprese, potíže
+ Kolo: nestálost, nejasnost
+ Spravedlnost: nejasnost plánů a sporů
+ Viselec: onemocnění vzniklá následky skrytých problémů, tužeb, melancholie, touha, skrytý problém
+ Smrt: zasvěcení, vstup do temných oblastí
+ Mírnost: city, nestálost
+ Ďábel: nestálost, síla moci
+ Věž: nešťastná láska, deprese
+ Hvězda: ušlechtilý cíl, světlo v temnotách
+ Slunce: porozumění, spolupráce, ideální pár
+ Soud: komplikované jednání, procitnutí
+ Svět: tvůrčí inspirace, konec komplikací, plodnost

Afirmace:
• Vstupuji do světa obrazů, vyrovnávám se se svými obavami.
• Těší mě dělat důležitá rozhodnutí.
• Na vztazích si vážím upřímnosti a poctivosti.
• Přitahují mě tajemná místa v nitru mém i ostatních.
• Rozhodnu-li se, mám moc změnit skutečnost.
• V inspiraci nacházím svou sílu a chuť do života. Vše tajemné mě přitahuje a toužím po poznání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2020 11:43:15
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one