stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
16 VĚŽ - obrázek

16 VĚŽ - obrázek

16 VĚŽ

Zhroucení.
Ukončení.
Neštěstí. Katastrofa.
Změna. Konec starých struktur.
Konflikt, hádka, boj.
Revoluce. Válka.
Průlom.
Únik.
Problémy.

Pozitivní významy:
devastace, zhroucení starých idejí a plánů, pády, neštěstí a nouze. Zklamání, zřícení a sesutí, převrat. Selhání plánů a nadějí, vztahů a obchodů. Náhlé změny, nečekané události, rozchody a rozvody. Změna vztahu, pracovního místa, bydliště. Zmaření ambicí, rozbití iluzí. Kolaps ega. Něco se zhroutí, situace se vymkne kontrole. Budování něčeho na špatných základech. Revoluční životní změny. Osvobození z tíživé situace. Revoluce.

Negativní významy:
tyranie, útlak, útisk, zajetí, nemoci, operace, vězení, tresty, skandály, trestaná pýcha, pochybné aktivity. Nehody, šokující události. Neúspěch, krach, nepříjemnost. Rozchod, hádky, rozepře. Fyzický útok. Onemocnění, nemoc, předčasný porod, deprese. Onemocnění, smrt, vězení, zmar, ztráta, destrukce. Materiální ztráty. Ponížení. Zklamané očekávání. Zdrcující poznatky. Potvrzení obav. Situace se nebude vyvíjet podle předpokladu nebo přání. Uvěznění, pohroma, zkáza.

Výklad ve vztazích:
Blesk z čistého nebe. Otřes.
Ukončení vztahu nebo naprostá změna pravidel hry.
Radikální změna.
Překvapivý rozchod.
Šokující zpráva.
Neharmonické manželství (vztah) odsouzené k zániku.
Rozchod.

Tato karta v praxi nejčastěji znamená, že něco SKONČÍ - podobně jako u karty Smrt.
Rozdíl mezi nimi je ten, že u Smrti něco odchází spíše postupně a my si jsme vědomi toho, že ona věc už není v pořádku. Krom toho u karty Smrt někdy může jít o pouhý přerod - transformaci, která je v konečném důsledku pozitivní.
U karty Věž dochází naproti tomu ke koncům náhlým, mnohdy nečekaným. Končí něco, čeho bysme se nejraději drželi dál zuby nehty, něco, co doteď tvořilo náš svět. A většinou jde o konec definitivní (i když zde záleží na tématu otázky).
U karty Smrt něco PŘESTANE, či DOJDE NA KONEC, zatímco u karty Věž dojde k DEFINITIVNÍMU PŘERUŠENÍ něčeho.
Rozdíl mezi přímo položenou a obrácenou kartou je u Věže minimální.
Hledejte u okolních karet a v podstatě otázky „co" konkrétně skončí. Protože jediná situace, kdy je karta pozitivní je ta, že se ptáme na budoucnost něčeho, u čeho je pro nás konec vítaný.

Kvintesence:
Odhodlejte se k průlomu, rozbijte těsný rámec, vymaňte se z vězení, abyste se mohli vydat za novým cílem.

Symboly Rider-Waite:
Věž: Ego, neústupnost, falický symbol, pýcha, domýšlivost, maják, rozhledna, vězení.
Skála: pevnost, stabilita, překážka, zřítit se ze skály: neštěstí
Koruna: pýcha, symbol moci, povýšení a vzestupu
Blesk: vyšší moc, nekontrolovatelná síla
Lidé vypadávající z věže: opuštění dosavadního statusu quo, pád: konec, zbržení dosavadního záměru, „pýcha předchází pád"
Plamínky: psychické a fyzické škody, oheň na nebi, oheň padající z nebe: Boží znamení a předzvěst velice těžkého období, jímž bude zanedlouho lidstvo, národ, oblast či město procházet; zcela výjimečně může být podobný obraz součástí mytologických obrazů, které jsou zrcadlem procesů odehrávajících se uvnitř psýché, procesů, jimiž se snící oprošťuje od tlaků pudového a citového života ve prospěch duchovního poznání
Černá obloha: žádné světlo = východisko, naděje, Černá barva: Neznámo, jádro Země nebo stavu věcí, „černá skříňka", černý stín, temno duše. Dokonalá nepřítomnost světla. Druhá strana. Nepochopitelné. Mužská barva ve smyslu utváření síly.  Ochrana. Bezpečnost.

Spojení s astrologií:
Uran: planeta vzpoury, revoluce a nenadálých změn
Uran, Uran/Saturn, Uran v Kozorohu, Uran v 10.domě

Profese:
Architekt, reklama. Profese související s výbušninami a explozemi. Požárník. Demoliční práce. Zvláštní efekty. Obory související s elektrikou a vysokým napětím. Vulkanologie. Profese související s energetickými zdroji. Pyrotechnika. Obory související s živelnými pohromami, jejich následky a prevencí před nimi. Také výškové práce. Architektura. V lékařství onkologie a traumatologie.

Zdraví:
Operace, nehody, komplikace v těhotenství (potrat).

Některé kombinace:
+figura: sděluje zda žádat o radu a koho
+Hole: síla úderu a informace, nakolik je třeba brát situaci vážně.
+6 Pohárů: náhlé pochopení - osvobozující význam.
+7 Pohárů: osoba si stále něco namlouvá a tím si připravuje neblahý osud.
+10 Mečů: naprostá zkáza
+9 Mečů: situaci nelze zabránit, lepší je počkat, až se přežene.

+ Blázen: idealismus, prudké procitnutí
+ Mág: obnovená činnost po nepříznivé události, kalamita, přílišná důvěra ve vlastní schopnosti, přehnané sebevědomí
+ Velekněžka: neúspěšný plán vlivem chybné intuice, touha po něčem nedosažitelném
+ Císařovna: nebezpečí osudového zásahu odněkud do života
+ Císař: zhacený plán, zborcený projekt, nesmírná ješitnost
+ Velekněz: přerušení vztahů - vnitřní ublížení
+ Milenci: chybné rozhodnutí, přehnaná důležitost rozhodnutí, rozhodnutí na mylných předpokladech
+ Vůz: nebezpečí přehnané sebedůvěry a podcenění nebezpečí
+ Síla: nemoci a těžkostí
+ Poustevník: deziluze, rozčarování nad něčím, zklamání, nehoda
+ Kolo: rána osudu, slepá cesta
+ Spravedlnost: pád falešných vztahů, selhání spravedlnosti, holá pravda
+ Viselec: velké zklamání následkem prohlédnutí v životě
+ Smrt: nebezpečí, možnost úhony
+ Mírnost: nebezpečí narušení rovnováhy či harmonie, jednostrannost, sebeklam
+ Ďábel: nesprávný vztah či plán (správný pouze zdánlivě)
+ Hvězda: prohlédnutí, pochopení, zbavení se iluzí, příznivý zásah osudu
+ Luna: deprese a těžší onemocnění z nešťastné lásky
+ Slunce: uzdravení, bolestivá změna k lepšímu
+ Soud: ztráta ideálů a iluzí
+ Svět: chaos, znovuvybudování něčeho

Afirmace:
• Jsem ochoten k přeměně, takže sestoupím ze své „věže" ctižádosti, iluzí a obav.
• Cítím odhodlání naplnit svou pravou podstatu.
• Mám schopnost uzdravovat sebe sama a obnovovat svou sílu.
• Nelpím na svých představách o sobě.
• Akceptuji skutečnost, využívám to, co bylo osvobozeno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2020 11:41:43
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14125 | 18%)
Nevím (13642 | 18%)
Něco na tom je (14716 | 19%)
Záleží na kartáři (15667 | 21%)
Věřím tomu (18059 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12334 | 11%)
pocit krize (12199 | 11%)
starost o blízké osoby (11936 | 11%)
citové problémy (12791 | 12%)
jiný důvod (11521 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14152 | 20%)
Splnilo se minimum (14111 | 19%)
Splnila se většina (14933 | 21%)
Všechno se splnilo (14156 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13952 | 20%)
do 500,-Kč (14950 | 21%)
do 1000,-Kč (13262 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11802 | 13%)
Jednou (11739 | 12%)
Jednou za rok (11568 | 12%)
Několikrát do roka (11870 | 13%)
Několikrát do měsíce (12012 | 13%)
Několikrát do týdne (12409 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11595 | 13%)
uklidnil mě (11497 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one