stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
15 ĎÁBEL - obrázek

15 ĎÁBEL - obrázek

15 ĎÁBEL

Pokušení.
Vábení. Svádění. Smyslnost.
Otroctví.
Závislost. Nesvoboda. Slabá vůle.
Zlozvyky.
Pudovost.
Nemírnost.
Zlo.
Lež.
Mánie. Vášně.
Zdánlivě přitažlivá řešení.
Finance a materiální zabezpečení.

Zajímavost: Anglicky „DEVIL" je pozpátku „LIVED" = prožitý

Pozitivní významy:
Nebezpečí nízkých vášní. Moc, pokušení, podrobení a svádění, mamon. Obchod, peníze, hmotná pouta. Chaos, nemoc, otroctví, neúspěch, zrada, podvody, čarodějnictví a chtíče. Nekalé obchody. Požitkářství, kleptomanie, lež. Být ovládán. Nečestnost. Situace, v níž se tazatel cítí zotročen nebo v pasti. Chtíč ve fyzickém a emocionálním smyslu. Způsob chování neodpovídá vnitřnímu přesvědčení. Být obětí návykové látky. Porušování vlastních zásad. Peníze, obchod a výmluvnost. Nedobrý objekt touhy, který - ač jsou pro jeho dosažení používány jakékoliv prostředky - nemůže být nikdy získán. Upřednostňování tělesných potřeb. Podléhání svodům okolí. Nebezpečí závislosti, manipulace nebo vydírání! Instinkty, osudovost a osudová přitažlivost.

Negativní významy:
Nemoc, osudovost, katastrofy a násilí. Osoba, která tahá za provázky v tazatelově životě. Nenávist. Násilí. Negativní myšlenky. Předsudky. Egoismus. Žádostivost získat moc nebo majetek. Přílišná vázanost na smysly. Zkáza. Zmatek. Neštěstí. Smůla.Zneužití moci. Ryzí materialismus. Nespolehlivost. Požitkářství. Skrývání skutečných záměrů, lež. Unikání před zodpovědností. Dobrovolné poddanství. Psychická závislost. Špatná volba. Rychlé avšak ne dobré řešení. Bezmezná poslušnost na nesprávném místě. Alkoholismus, drogy, závislosti, gamblerství. Černá magie, okultismus. Pokoušet osud.

Výklad ve vztazích:
Nešťastné a nepřirozené vztahy.
Tyranie, citové vydírání.
Smyslnost. Posedlost touhou.
Muž a žena jsou rozděleni - vzájemná touha jednoho po druhém nikdy nebude naplněna.
Mocenské hry, vášnivé excesy, emocionální propletence, nebezpečná pokušení.
Nenávistná láska.
Protějšku je každý prostředek dobrý, aby vás „dostal".
Trojúhelníkové vztahy probouzející primitivní emoce.
Závislost.
Vášeň, sex a fyzická láska.
Být něčím /někým svázán.
Střídání partnerů.
Šarm a přitažlivost. Neodolatelnost.
Neřest. Chtíč.
Nechtěné těhotenství.
Symbol karmických spojení a svazků, charakterizovaných mocenskými a závislostními vlivy. Sexuální, citová nebo materiálně-finanční závislost, podřízenost, zneužívání moci ve vztahu.
Neřešitelné problémy - dluhy z minulých existencí, které mají karmický charakter.

Ďábel je velmi problematická karta.
Je to karta nezdravého CHTĚNÍ. Buď něco chceme příliš my, nebo chce někdo něco nepřiměřeného po nás. 
V mé praxi, jediným vyloženě pozitivním aspektem, kterým se občas projevuje, je výrazná sexuální přitažlivost. Pokud je to ve vztahu, kde je vše jinak v pořádku, je to dobrá zpráva.
Jinak je ale Ďábel kartou spíše varovnou a vždy jsou s ní spojeny nějaké problémy.
Ďábel nejčastěji ukazuje, že jsme něčím zotročeni nebo na něčem závislí mnohem víc než je zdrávo. A zpřetrhání tohoto područí bývá velmi obtížné, neboť je na něm často něco, co nás buď přitahuje, nebo čeho se bojíme - a někdy i obojí.

Kvintesence:
Je třeba vymanit se ze závislostí a propletenců, abyste se mohli vydat na cestu svobodného rozhodnutí srdce.
Snažte se poznat své hluboké pohnutky. Vneste světlo, kde je tma.

Symboly Rider-Waite:
Obrácený pentagram: mysl je pod vládou smyslů, Symbolizuje člověka jako mikrokosmos. Symbol, pravděpodobně pýthagorejského původu, pěticípá hvězda namalovaná jedním tahem. Ve starověku byl pentagram symbolem člověka (hlava, dvě ruce, dvě nohy) a věčného koloběhu života. V Řecku byl používán jako amulet chránící proti nemocem, Židé ho použili jako symbol svatého města Jeruzaléma, gnostikové chápali pentagram jako symbol boží. Ve středověku byl pentagram často používán jako ochranné znamení proti démonickým silám a noční můře (tzv. muří noha).
Křesťanství označilo pentagram za znamení nečistých mocností a postupem času se o 180° otočená podoba pentagramu stala symbolem satanských kultů.
Netopýří křídla: upír. Sát krev = vitalitu a životní sílu.
Ďábel/kozel: archetyp zla, personifikace zla, kozel: symbol plodivé síly
Adam a Eva s rohy a ocasem: muž a žena mající znaky Ďábla
Řetězy: pouta, vězení, nesvoboda, otroctví, závislost
Kompozice jako u karty Milenci: podobná situace, jen způsobovaná jinou vyšší mocností

Spojení s astrologií:
Pluto:
vše temné, uhrančivé a destruktivní.
Pluto, Saturn, Kozoroh

Profese:
Dobře placené profese. Nezákonné profese: pasák, kuplíř, pašerák, padělatel, podvodník. Ale i bachař a obory související s vězeňstvím. Finančnictví a bankéřství. Advokát, exekutor. Obory související s výrobou alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek. Obory zábavního a erotického průmyslu. Teplárenská odvětví. Kovářství. Kominík, tunelář. Práce v dolech. Odvětví reklamy, propagandy a propagace. V lékařství obory související s pohlavními orgány, sexuologie, venerologie, bakteriologie a parazitologie.

Zdraví:
Otravy. Pohlavní orgány. Nespavost, hypnóza. Nemoci prostaty a močových orgánů.

Některé kombinace:
+Hole: odhodlání a zodpovědnost.
+8 Pohárů: neschopnost změnit postoje k lepšímu, stagnace.
+3 Meče: marná snaha zvládnout situaci.

+ Blázen: možnost chyby, příliš snadný život
+ Mág: nezodpovědné rozhodnutí, nástrahy, sobecké využívání vlastních schopností, touha ovládat druhé
+ Velekněžka: nebezpečí svedení z cesty, černé myšlenky
+ Císařovna: smyslnost, hádka, žárlivost, nevěra
+ Císař: zálety i nepřátelství, problémy, dekadence
+ Velekněz: špatné rozhodnutí, falešný vůdce
+ Zamilovaní: velmi nerozumná volba, rozhodnutí, snadné řešení, které se nevyplatí
+ Vůz: lze očekávat násilí a sobectví s ješitností
+ Síla: pudy a instinkty, materialismus
+ Poustevník: citový neúspěch svede člověka z cesty
+ Kolo: nutnost opatrnosti v podnikání všeho druhu, osudová pokušení, pohlcení materiálním světem, slepá kolej
+ Spravedlnost: nemoudrá pře, spor o majetek, korupce, zneužívání systému
+ Viselec: psychické problémy, podlehnutí klamu, magie
+ Smrt: násilná změna, varování
+ Mírnost: pýcha, nepřátelství, nestřídmost, předstíraná harmonie
+ Věž: falešná pýcha, nesprávný vztah či plán (správný pouze zdánlivě)
+ Hvězda: vnitřní chaos, ochrana proti nebezpečí, morální dilema, přehnaná důvěra ve vlastní bezpečí
+ Luna: nestálost, síla moci
+ Slunce: poznání, energie, falešný pocit pýchy
+ Soud: city vyléčené rozumem, sestup do hlubin
+ Svět: setkání s někým mocným, vysoká hra, touha ovládat

Afirmace:
• Přijímám takzvané zlo, učím se s těmito silami zacházet a konstruktivně uplatňovat sílu, která je v nich vázána.
• I v problematických chvílích si udržím smysl pro humor.
• Má smyslnost mi přináší radost.
• Jsem vitální radostnou bytostí, která si ví se vším rady.
• Ať jsou mé problémy skutečné nebo smyšlené, vyřeším je v klidu a s nadhledem.
• Mám schopnost úspěšně podnikat a dobře se materiálně zabezpečit.


 

30.03.2020 11:40:45
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14691 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14142 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one