stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

14 MÍRNOST - obrázek

14 MÍRNOST - obrázek

14 MÍRNOST  (ALCHYMIE)

Kompromis.
Rovnováha.
Harmonie.
Správná míra.
Trpělivost. Sebekontrola.
Stagnace a očekávání.
Šetrnost a podřízení se situaci.
Zušlechtění.
Přizpůsobivost.
Takt. Diskrétnost.

Pozitivní významy:
Změna, která je harmonická chtěná a postupná. Probíhá řízeně (podléhá tedy nějakému našemu plánu) na základě toho, co chceme a mění stav současný ve stav žádoucí - takový, který považujeme za lepší. Rovnováha, trpělivost, tichost, ukázněnost, adaptace. Spořivost, střídmost, harmonie mezi lidmi, úspěšná spolupráce s bližními. Schopnost spojit správné lidi k společnému úkolu. Léčitelství. Nechat „koláče", aby se správně „dopekly". Ideální stav. Spolupráce. Plánování. Odstup a objektivita. Umění diplomacie. Umění kompromisu. Zdraví. Vyléčení. Uzdravení. Výzva k trpělivosti, plánování, promyšleným úvahám. Kompromis. Zlatá střední cesta. Období nevhodné pro riskování a intuitivní jednání. Dobrý management. Rada nenaléhat! Vyváženost. Dohoda. Diplomacie. Nestrannost. Spojit něco.

Negativní významy:
Neshoda, lenost, nesoulad, nesourodost, kolidující zájmy, disharmonie, apatie, náladovost, marnotratnost, nedostatek osobnosti. Konflikty v obchodních, profesních záležitostech, neschopnost kooperovat, nesplněná přání, nešťastné situace, nerovnováha, kolaps. Situace, ve které je osoba nucena náhle změnit názor. Něco se může odvíjet pomaleji, než bychom si přáli. Příliš rozvažovat a nejednat. Protichůdné zájmy. Nešťastná kombinace spojenců. Neznat míru. Potácet se z extrému do extrému. Vměšovat se. Střídání vyčerpanosti a výkonnosti. Nemírnost. Marnotratnost. Záležitost, která se dlouho táhne a není naděje na moudré řešení. Cíl dosažený velmi pomalu. Nepřátelský vztah někoho z okolí, spolupráce bez výsledků, těžkost porozumět jiným. Ztracené šance. Domácí neshody.

Výklad ve vztazích:
Šťastný a harmonický vztah, manželství nebo přátelství.
Rada nenaléhat!
Vychutnávat si souznění.
Hledat zlatou střední cestu, nutkání vnést do vztahu klid a vyváženost.
Vyrovnanost a citová vyspělost.
Souzvuk.
Láskyplná náklonnost.
Nová vyšší forma vztahu: přátelská se změní v milostnou (nebo naopak), nezávislý v partnerský apod.
Sňatek.
Pomalý vývoj citů, zdařilý partnerský vztah, vzájemné porozumění.

Tato karta podle mých zkušeností v praxi představuje nejčastěji dvě témata.
To první souvisí s pečlivým diplomatickým plánováním. Dotazovaná věc se bude vyvíjet pomalu, ale pozitivně, jen ji nesmíme uspěchat, tlačit na ni, je zde třeba trpělivosti.
Druhé téma souvisí s rovnováhou a nerovnováhou. Podle tématau otázky a ostatních karet musíme poznat, jestli karta mluví o tom, že věc je v rovnováze, nebo že je naopak labilní.
V některých případech může karta mluvit i o nerozhodnosti.
Karta označuje situace, kdy jsou věci víceméně v klidu a pohodě - záleží opět na tom o co jde, je-li nám tento klid milý či na obtíž.

Kvintesence:
Buďte uvolnění a mějte důvěru ve skutečnost, že se tato cesta ukáže být smysluplnou.
Hledejte správnou „směs". Snažte se spojit protiklady. Jděte na věc s klidem a důvěrou.

Symboly Rider-Waite:
Kalichy: Kalich: Svatý grál, jinak záleží na obsahu - zde nádoba zadržující vodu - symbol citů a emocí.
Jedna noha na zemi, jedna ve vodě: řešení jak intuitivní tak praktické. Vyvážená kombinace praxe a pragmatismu a citů a pocitů
Hory: vysoké postavení, spojení země a nebes, pohoří = potíže a překážky, neklid, překážky, spolu s nížinou tvoří hory protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit, Skála: překážka, pevnost a stabilita, (příliš) vysoké cíle, výzva osudu.
Květiny: symbol citového prožívání.
Trojúhelník ve čtverci: čtverec = uskutečnění hmotné, daleth, čtyřka ve hmotě, hmota trpná, trpný živel, vyjadřuje pevnost, stabilitu a vyváženost, trojúhelník hrotem nahoru = evoluční trojnost na všechny tři strany vyvážená, symbol dynamiky, síly, ukazatel směru, vyjádření magického čísla tři, trojúhelník směřující dolů je symbolem ženství, trojúhelník směřující nahoru symbolem mužství..
Anděl: duchovní rada, ukazatel cesty z obtíží.
Cesta: matafora životní cesty.
Slunce a v něm koruna (vychází nebo zapadá): Slunce: symbol energie, života, tvůrčích schopností, plodnosti. Rozjasnění. Také spalující účinek. Koruna: symbol moci, povýšení a vzestupu
Voda: nevědomí, symbol dárce života, ale i chaosu a pralátky, také očištění. Ženský a mateřský element. Pramen = elán, chuť do života. Souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách).

Spojení s astrologií:
Váhy: rovnováha, Býk: být vázán k zemi + Ryby: nestálost vody
Venuše, Střelec/Jupiter

Profese:
Instalatér, elektrikář, letec, filmař, technik. Protialkoholní léčebny. hematologie. Profese zaměřené na regeneraci, , rekonvalescenci či rekreaci. V medicíně hematologie a obory související s tělními tekutinami. Obory, při kterých se pracuje s tekutinami: sládek, barman, číšník, mlékárenství apod. - a obory, při kterých dochází k výrobě zařízení na práci s tekutinami. Práce související s vodou a vodními zdroji.  Muzika. Ve sportu vše, co souvisí s vodou i ledem.

Zdraví:
Krevní oběh, nervový systém, látková výměna. Problémy s játry nebo ledvinami.
Podle tématu položené otázky může tato karta znamenat i vyléčení a uzdravení.

Některé kombinace:
+ Meče: ukazuje na stav mysli
+5 Pohárů: něco důležitého se nezdařilo, je třeba vymyslet jiné řešení.
+3Poháry: rodinné štěstí dosažené po dlouhé námaze.

+ Blázen: váhavost, nerovnoměrné rozložení sil
+ Mág: bystrost, harmonické myšlení, klid mysli
+ Velekněžka: harmonická mysl, potřeba akce
+ Císařovna: bystrost, umírněnost v činech
+ Císař: rozvážnost, rovnováha
+ Velekněz: bystrost, rozvaha
+ Zamilovaní: vyvážené harmonické rozhodnutí na rozumném základě, rozhodnutí by se nemělo uspěchat
+ Vůz: vyvarování se extrémů, získání vnitřního klidu
+  Síla: vyvážená energie, dobré zdraví
+ Poustevník: konec samoty, sebedůvěra
+ Kolo: nutnost rychlých reakcí, soulad s osudem
+ Spravedlnost: harmonie, vyváženost
+ Viselec: začátek něčeho nového, pozvolná a přirozená cesta odhalování tajemství
+ Smrt: postupná změna
+ Ďábel: pýcha, nepřátelství, nestřídmost, předstíraná harmonie
+ Věž: nebezpečí narušení rovnováhy či harmonie, jednostrannost, sebeklam
+ Hvězda: ochrana, pozitivní vlivy, dobré období, zázrak
+ Luna: city, nestálost
+ Slunce: vyvážená aktivita
+ Soud: odvrácená nebezpečí, chápání souvislostí
+ Svět: vyřešení problému, dobré zdraví, odolnost vůči lákavým nabídkám, které skrývají nechtěnou vazbu

Afirmace:
• Uvádím síly různé síly do nového vzájemného vztahu a snažím se najít svou míru.
• Jsem tvořivou a celistvou bytostí.
• Ženský princip v mém nitru je v souladu s principem mužským.
• Rovnováha a celistvost mi umožňuje projevovat plně své pravé JÁ.
• Naplňuje mě harmonie, neboť láskyplně přijímám své světlé i tmavé stránky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2013 12:53:25
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one