stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

13 SMRT - obrázek

13 SMRT - obrázek

13 SMRT

Přirozený konec.
Transformace.
Rozloučení, uvolnění.
Bolestná zkušenost.
Změna. Znovuzrození.
Ztráta.

Pozitivní významy:
Proměna, ukončení práce jedné etapy činnosti, vyvrcholení díla, konec, řešení problémů, nevyhnutelné změny. Uzavírání starých vztahů, hroucení hmotné jistoty a otevírání nových začátků. Náhlá změna, úbytek, neštěstí, nehoda, kolaps, ztráta. Nemoc, konec starých přátelství a finanční ztráty. Logický vývoj stávající situace. (nikoli vysněný). Transformace (změna může být a nemusí být vítaná.) Situace nebo událost, jíž se nelze vyhnout. Něco je „mrtvé" nebo na odchodu. Pozitivní avšak těžko snesitelné změny. S něčím se musíte vyrovnat a něco i urovnat! Neočekávaný posun událostí, náhlá změna, na niž se předtím dlouho čekalo. Ukončení problému, který trval dlouho, někdy neočekávaným způsobem. Čas rozloučit se. Nechte „něco" odejít - i když to bolí. Něčí nepřítomnost - dotyčný nám připadá jako zesnulý. Obnova, renesance, změna systému hodnot, vnitřní proměna. Ukončení realizace dřívějších plánů a projektů. Možnost náhlé a nečekané změny. Uvolnění od starých závazků a povinností. Začátek něčeho nového a neočekávaného. Ukončení málo konstruktivních vztahů.

Negativní významy:
Totální ochabnutí, lhostejnost, smutek, rozklad, rozloučení, nevyhnutelný neúspěch, oprávněný pesimismus a nebezpečí. Konec minulosti: ztráta vztahu, zaměstnání, změna způsobu života. Neštěstí. Porážka. Utrpení. Neúspěch. Rozvod. Ztráta zaměstnání. Ztráta přátel, partnera, pracovního vztahu. Vykradení. Deprese. Ztráta práce nebo postavení, přerušení společenských kontaktů. Porážka. Neřešitelné problémy. Krádež, materiální ztráta. Nutnost rozloučit se s blízkými lidmi nebo přizpůsobit se nechtěným okolnostem. Vynucená změna bydliště. Sebevražedné myšlenky, nebezpečí vážné nehody. Nevyléčitelné nebo vleklé choroby, smrt.

Výklad ve vztazích:
Ztráta vztahu. Rozchod. Rozvod.
Nový začátek.
Konec fáze.
Něco ve vztahu dosloužilo.
Ztráta partnera.

Tato karta mluví většinou o tom, že něco skončí, protože už to není dál životaschopné. Pokud je to něco, na čem lpíme, co máme rádi, nebo pokud se bojíme změn, může to být bohužel spojeno s bolestnými pocity. Skončit ale může i něco, čeho rozhodně želet nebudem, jako třeba nemoc, samota nebo nějaká nepříjemná povinnost. Nežli se tedy začnete této karty bát, pečlivě zvažte podle otázky a okolních karet, co skončí a odejde - a je-li to skutečně důvod ke smutku nebo naopak k radosti.

Kvintesence:
Je třeba uzavřít starou strukturu a oprostit se od ní, aby mohla vzniknout nová.
Něco zastaralého musí skončit aby mohlo vzniknout něco nového.

Symboly Rider-Waite:
Slunce: může být vnímáno jako zapadající i vycházející! symbol energie, života, tvůrčích schopností, plodnosti. Rozjasnění. Také spalující účinek.
Král ležící na zemi: smrt Ega
Bílý kůň: temperament, jednota duchovní a pudové složky, životní síla, sklony a nutkání, instinkty a pudy. Bílá barva: stav na začátku (nepopsaný list papíru) nebo naplnění, osvícení Duchem nebo nové duchovní obzory. První vstup Božské jiskry do námi pochopitelného světa. Barva obsahuje všechny ostatní barvy - jednota a harmonie. Mužská barva ve smyslu plození. Čistota. Čistota úmyslů. Čisté city. Duševní a spirituální energie.
Červené oko koně: oko: vnitřní pudové personifikace, Červená barva: Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.
Černé brnění: brnění: výbušnost, zuřivost, hněv, vlastnosti, jimiž snící maskuje svá zranění a zastrašuje druhé, přitom si neuvědomuje, že právě brnění mu brání v přijímání tolik potřebné lásky. Očekávání útoku.
Černá barva: Neznámo, jádro Země nebo stavu věcí, „černá skříňka", černý stín, temno duše. Dokonalá nepřítomnost světla. Druhá strana. Nepochopitelné. Mužská barva ve smyslu utváření síly.  Ochrana. Bezpečnost.
Černá vlajka s bílou růží:
Biskup:
náměstek boží na zemi, Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist, duševní nerovnováha. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.
Mladý člověk: mládí, nezralost
Dítě: nový začínající život
Dvě věže: (podobné jako u Luny!) věž: neústupnost, falický symbol, pýcha, domýšlivost, maják, rozhledna, vězení. Zde tvoří jakousi bránu: vstup, strach neboť cesta je přehrazena těžkostmi.
Slunce (zde zapadající): symbol energie, života, tvůrčích schopností, plodnosti. Rozjasnění. Také spalující účinek.

Pozn.: všimněte si: Smrt nenese žádné zbraně - není zde násilí!

Spojení s astrologií:
Pluto a osmý dům: vládne neviditelným jevům a prázdnotě, potlačuje pocit jsoucna a vystavuje člověka ztrátě, zármutku, bezradnosti, depresi nebo beznaději.
Saturn, Pluto

Profese:
Obory související se smrtí a pohřbíváním. Také se stomatologií. Vše, co souvisí s rekvalifikací. Profese, jejíž náplní je sklizeň, sběr, ale i setí a semena. Oblast komunálních služeb a kanalizace, též oblast skládek a odpadů. Obory, které souvisí s ropou a nerostným bohatstvím, i dehtem a asfaltem. Též práce, při kterých se něco střihá či seká (střihač, kadeřník, výroba mixérů apod.), Též výroba potravin, které kvasí, nebo jsou zušlechťovány pomocí plísní.

Zdraví:
Náhlé změny stavu. Kosti.

Některé kombinace:
+ malé karty značící změnu: oblast, kde se působení karty rozvine
+7 Pohárů: hledání řešení na nesprávném místě.
+9 Mečů: vybřednutí z tíživých potíží.
+Svět: šťastné ukončení - posun k harmonii

+ Blázen: opravdově nutná změna, povrchní změna
+ Mág velmi složitá nebo významná změna, změna, kterou můžeme ovlivnit, získání nových schopností
+ Velekněžka: změna v uvažování, předtucha
+ Císařovna: těžká životní změna
+ Císař: těžká životní změna, nutnost velké změny v životě
+ Velekněz: výrazná velmi bolestná změna v životě
+ Zamilovaní: zásadní změna v důsledku rozhodnutí
+ Vůz: prudká neuvážená změna
+ Síla: proměnlivá nálada, návrat ke kořenům
+ Poustevník: podstatná a zásadní změna životního stylu, směru
+ Kolo: velké osudové změny, možnost vyrovnat staré dluhy
+ Spravedlnost: těžká změna - nutnost jiné životní cesty
+ Viselec: vnitřní změna, konec snům, bezvědomí
+ Mírnost: postupná změna
+ Ďábel: násilná změna, varování
+ Věž: nebezpečí, možnost úhony
+ Hvězda: změna na lepší časy
+ Luna: zasvěcení, vstup do temných oblastí
+ Slunce: velmi dobrá, příznivá životní změna
+ Soud: neočekávaná změna, transformace osobnosti
+ Svět: šťastné vyústění, posun k harmonii

Afirmace:
• Akceptuji utrpení, nejistotu a stále nové odchody jako součást života, zbavuji se všeho, co je nepřátelské k životu a získávám tak nový život.
• Mám radost, že postupuji vpřed a stále více se přibližuji původnímu určení.
• Dávám volnost lidem a všemu, na čem lpím, s láskou a pokorou.
• Smíření s minulostí rozšiřuje vědomí a pozvedá cit.
• Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2013 12:53:09
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one