stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

12 VISELEC - obrázek

12 VISELEC - obrázek

12 VISELEC

Stagnace.
Záviset. Závislost. Viset na něčem.
Bezmocnost, pasivita, být paralyzován.
Oběť.
Neschopnost (nemožnost) vyřešit situaci.
Slepá ulička.
Nesprávný - obrácený postoj.
Sebeobětování. Odevzdanost.
Dezorientace.
Krize. Být v tísni.
Pykat.
Obrat v životě.
Nehybnost. Pasivita.

Pozitivní významy:
uvíznutí v nesnázích, nepohyblivost, nucený klid. Následkem je změna životního směru, obrat pohledu na svět. Obrácení hodnot, zkouška, duchovní růst, sebekontrola. Oběť, sebeobětování. Změna postojů a životních cest, nový počátek. Život se zastavil. Bezmocnost, pasivita. Nucené pauzy, prožívání bezmoci a krize. Podstoupit něco nepříjemného nebo nepohodlného. Jedinec mezi dvěma krajními řešeními - pocit pasti. Odevzdání. Povinnost. Oběť. Neschopnost změnit své současné stanovisko. Obrat na základě hlubokého poznání. Pocit, že se život převrátil na hlavu. Ztratit půdu pod nohama. Nemít volbu. Smíření se s osudem, sebeobětování se, služba.

Negativní významy:
Závislost na čemkoliv, neschopnost se toho vzdát. Ztráty, tresty, oběti dobrovolné i nedobrovolné. Nemoci. Neštěstí. Trest.

Výklad ve vztazích:
Oddanost - až nezdravá závislost.
Uvíznutí na mělčině.
Nepříjemná situace z níž nevíme, jak ven: buď bezvýsledná snaha o získání vztahu nebo zabřednutí v problematickém vztahu.
Být vydán na milost a nemilost dosavadnímu stavu.
Něco nefunguje, je potřeba nového pohledu na sebe nebo partnera.
Problémy v manželství, předzvěst ukončení vztahu.

S toto kartou jsou spojené spíše nepříjemné pocity.
Většinou vypovídá o situaci, kdy si nevíme rady. Cítíme se být vydáni situaci na milost a nemilost. Jsme ve slepé uličce a my nevíme, kudy z ní ven. Je to situace, kdy se věci většinou spíš zastaví nebo přešlapují na místě, a kdy tento stav je nepříjemný nebo tíživý. My buď nevíme, co dělat nebo toho nejsme schopni.
Karta může vyjít i jako doporučení nebo v nějakém pozitivním smyslu. Pak hovoří o tom, že je třeba něco vydržet (nejlépe pasivně) anebo dokonce obětovat.

Kvintesence:
Záležitost bude tak dlouho váznout, tak dlouho se v ní budete cítit bezmocně, dokud nezměníte náhled a nezaujmete jiný postoj.
Záležitost se nepohne z místa a až po důkladném přehodnocení či nápravě začne vzkvétat a růst. Nejistota - nevědět, kam se přiklonit, jaké zaujmout stanovisko. Neřešitelná situace. Neschopnost (nemožnost) vyřešit situaci. Být paralyzován. Nucená pasivita. Uvíznutí v nesnázích. Stagnace.

Symboly Rider-Waite:
Šibenice z „živého" dřeva: spojení symbolů života (rostoucí dřevo) a smrti (šibenice) = patová situace (ani jedno a ni druhé)
Klidný výraz: dobrovolnost, s níž člověk v situaci spočívá.
Antonínský kříž (tvar T): také nazývaný egyptský, je odznakem sv. Antonína poustevníka. Také berla, tzv. reclinatorium, jehož poustevníci užívali při dlouho trvajících, stojmo konaných modlitbách
Zkřížené nohy: nohy tvoří symbol kříže: symbol sjednocení protikladů nebes a země, střed kříže = kosmické centrum
Paže za tělem: bezmoc, odevzdanost, možná jsou dokonce svázané
Poloha hlavou dolů: dosavadní logika je ponížena, Ego je poníženo na nejnižší možnou hranici.
Svatozář: symbol vyvolenosti, vyzařování božského světla.

Spojení s astrologií:
Saturn: planeta práce, úsilí a omezování. Věští spíše těžké časy.
Neptun v Rybách (12.dům):dům sebeobětování a bolesti vedoucí k vykoupení.
Ryby, Slunce v 12.domě, v Rybách, Slunce/Neptun

Profese:
Básník, psycholog, projektant. Obory špionáže, sledování. Odborář. Paparazzi. Potápěč, rybář. Okultní vědy. Obory, kde se používají dalekohledy, fotoaparáty, kamery. Výškové práce. Práce, kde se používá lešení, výtahy, závěsné mechanismy.  Práce, kde se používají zvláštní pracovní přístupy.

Zdraví:
Deprese, nedostatek energie. Ochrnutí, duševní poruchy, vleklá nemoc. Chronické nemoci. Nemoci štítné žlázy.

Některé kombinace:
+ 7,8Pohárů: člověk není schopen obětovat nic ze svého ega, ačkoliv trpí. Může se stavět ublíženým a nepochopeným.
+ mečové karty: osoba používá rozum, aby si vysvětlila nepřízeň a není ochotna přijmout, že je sama vinna.
+ pěkné Poháry: nepříjemnost do vztahu nebo rodiny

+ Blázen: ohrožení svobody, nereálné plány
+ Mág: velká příležitost, zrada ze strany muže
+ Velekněžka: nebezpečí zrady ze strany ženy i z neschopnosti vyřešit si problém, totální neschopnost akce, hluboko skryté tajemství
+ Císařovna: vynucená stagnace vlivem nepřízně prostředí, neschopnost seberealizace
+ Císař: finanční ztráta, stagnace
+ Velekněz: vnitřní změna vedoucí k hlubokému poznání
+ Zamilovaní: osobní rozhodnutí poznamenané vnitřní nejistotou, neschopnost se rozhodnout, přílišné zvažování
+ Vůz: nutná opatrnost při cestách i v podnikání, nedobrovolná cesta, hluboké vnitřní rozpory
+ Síla: hluboká vnitřní energie, nevyužitá možnost, schopnost promítat pání a představy do života
+ Poustevník: osamění, vynucená samota, porozumění
+ Kolo: nutno se zamyslet sám nad sebou do budoucna, bludný kruh
+ Spravedlnost: varování před zradou, vleklé spory, přílišné zvažování
+ Smrt: vnitřní změna, konec snům, bezvědomí
+ Mírnost: začátek něčeho nového, pozvolná a přirozená cesta odhalování tajemství
+ Ďábel: psychické problémy, podlehnutí klamu, magie
+ Věž: velké zklamání následkem prohlédnutí v životě
+ Hvězda: vnitřní hlas, hvězda v temnotách, štěstí v nebezpečné situaci
+ Luna: onemocnění vzniklá následky skrytých problémů, tužeb, skrytý problém
+ Slunce: obrat k lepšímu, osvícení
+ Soud: neočekávané řešení
+ Svět: vzestup a úspěch, naplnění, hluboké poznání a pochopení

Afirmace:
• Oprošťuji se, pozoruji svět z jiného hlediska, regeneruji a získávám nový pohled na věc.
• Těší mne objevovat co nejvíce pohledů na věc
•  Zaujímám ten správný životní postoj a jsem schopen se za něco obětovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2013 12:52:54
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one