stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
11 SPRAVEDLNOST - obrázek

11 SPRAVEDLNOST - obrázek

11 SPRAVEDLNOST

Objektivita.
Pravda. Spravedlnost.
Rovnováha.
Nezaujatost.
Čestnost. Poctivost.
Soudnost.
Zodpovědnost.
Sklidit, co jsme zaseli.
Nestrannost a nezaujatost.
Soudní, úřední a právní záležitosti.
Zákon příčiny a následku: karma.

Pozn.: E.A.Waite změnil číslování této karty. Prohodil ji s kartou Síla. Uvedl, že k tomuto kroku měl závažné důvody, nikdy však dostatečně nevysvětlil jaké. Pořadí těchto dvou karet je proto spojeno s velkým otazníkem. Je na Vás, jestli se rozhodnete přiřadit k Spravedlnosti číslo 8 nebo 11. Já osobně se snažím respektovat záměr tvůrců karet. Protože pracuji vlastně výhradně s Rider-Waite Tarotem, přiřazuji Spravedlnosti číslo 11, jak bylo Waiteovým záměrem.

Pozitivní významy:
Poctivost a upřímnost. Rozum, spravedlnost, stabilita, právo, zákon, řád, čest a ctnosti. Výkonná moc, exekutiva, spravedlnost, soudní dvůr i soudní procesy. tvrdost zákona i přísnost soudce. Právní a úřední záležitosti. Soudní záležitosti. Dohody, smlouvy. Následek našeho počínání. Rozumná rozhodnutí. Racionálnost, nestrannost. Věcnost. Logika. Poctivost. Konfrontace s následky našich činů. Vyrovnání se s něčím. Zdravý úsudek. Ohodnocení.

Negativní významy:
Nespravedlnost, nerovnováhu, nezákonnost, nečestnost, spor, přepjatou přísnost, předsudky, zaujatost, licoměrnost, nerovnost. Rozdíly názorů, aroganci, faleš, urážky, nepříznivé výroky v soudní při, škody, které nás v soudním řízení i ve styku s bližními čekají. Falešná obvinění, netolerantnost, zlořády všeho druhu, pokrytectví, nesnášenlivost, nedostatek soudnosti, neschopnost říci a rozpoznat pravdu. Potíže se soudy. Střet se zákonem. Neústupnost. Nadměrná přísnost. Byrokracie, tendenčnost, nedostatek rovnováhy, nesprávný úsudek, justiční omyl, bezdůvodné podezření, falešné obvinění, odsouzení z nesprávných důvodů, diskriminace, těžkosti s vyřizováním soudních záležitostí, msta, nelegální činnost.

Výklad ve vztazích:
Poukaz na férovost a rovnoprávnost.
Sklízet, jak jsme zaseli.
Rovnocennost. Rovnováha sil.
Okamžik pravdy.
Dát něco do pořádku.
Vyváženost a jednota, partnerství, manželství.
Připravenost pro harmonický vztah.

Tato karta v sobě zahrnuje několik témat.
Jednak mluví o právních, úředních a soudních záležitostech.
Dále často mluví o tom, že něco je v rovnováze.
A konečně velmi často poukazuje na to, co si člověk sám zavinil nebo způsobil - anebo ještě způsobí. V dotazech na budoucnost se tak dá občas vykládat, že věc dopadne tak, jak si zasloužíme.
Je kartou rozumového úsudku a logiky, což v otázkách citových sice někdy poukazuje na příliš racionální přístup - až chlad, ale je také kartou partnerské rovnoprávnosti, rovnocenosti a vyrovnanosti.

Kvintesence:
Radí přijmout svou zodpovědnost, vše si kriticky ověřit a moudře a uvážlivě se rozhodnout s vědomím, že nakonec sklidíme, co jsme zaseli.
Zvažujte chytře, rozhodujte rozumně a prozíravě - za všechno ponesete zodpovědnost.

Symboly Rider-Waite:
Meč: nástroj výkonu rozsudku. Vědomí. nositel tajuplných sil, v boží ruce = trestající nástroj, nástroj překonání zla, symbol moci pravdy a poznání. Symbol vůle vládnout, cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k obraně. Mít v rukou: představuje čest, spravedlnost, ale i touhu po moci a možnosti ji naplnit (vztahuje se zejména k vnitřnímu životu a jen okrajově k životu vnějšímu)
Váha: rovnováha, rozvaha, vážení,
Fialový závěs: Fialová: Spiritualita. Duševno. Vnitřní vnuknutí. Důstojnost. Autorita. Vysoké postavení. Tajemství. Pohled na smysl života.
Dva sloupy: pozitivní a negativní síla, podepírání struktury
Koruna: symbol moci, povýšení a vzestupu
Pravá strana výraznější: pravá noha a pravá strana trůnu viditelná, meč v pozdvižené pravici=zdůraznění „rozumové" strany
Červená barva: Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.

Spojení s astrologií:
Mars ve Vahách: spojení planety průbojnosti, energie a iniciativy s planetou nerozhodnosti neboť ráda vše pozoruje z různých stran a shromažďuje různé názory.. Spojení pasivní a aktivní polarity, mužského a ženského principu.
Jupiter v 9.domě: dům Střelce=zastánce pravdy, dům vznešených myšlenek: filozofie, náboženství, výchovou, humanitou, vědomostmi.
Váhy

Profese:
Soudce, právník, hlídač. Obory související s právem, legislativou a vykonáváním spravedlnosti. Profese související s kontrolou, ochranou a dohledem. Domovník, dozorčí. Profese související s měřícími zařízeními, váhami, pokladnami, monitorováním, výstražnými systémy, značkováním. Také vše co souvisí s optikou a zrakem. Sportovní odvětví vyžadující dobrý zrak: střelba, lukostřelba. Šerm.

Zdraví:
Nemoci ledvin. Prevence.

Některé kombinace:
+ Meče: ukazují, kde dochází k nerovnováze.
+ karty vyšší než šest: -II-
+ 2 Hole: člověk má položit vše do rukou osudu a o nic neusilovat
+ 2 Disky: dobrá změna nebo správné rozhodnutí

+ Blázen: prohra v úředních a právních záležitostech, nerovnováha
+ Mág: přísný, ale spravedlivý výsledek v úředních či právních těžkostech
+ Velekněžka: spravedlivé rozhodnutí, probuzení, skryté potíže se zákonem
+ Císařovna: přirozeně spravedlivé vyřešení sporu
+ Císař: spory o majetek, přísnost
+ Velekněz: soudce, právnická osoba
+ Milenci: nebezpečná nerozhodnost a váhání
+ Vůz: zdržení, konflikt se zákonem
+ Síla: nebezpečí nerovnováhy a zanedbání povinností
+ Poustevník: nutnost střízlivého posouzení
+ Kolo: zákon odplaty
+ Viselec: varování před zradou, vleklé spory, přílišné zvažování
+ Smrt: těžká změna - nutnost jiné životní cesty
+ Mírnost: harmonie, vyváženost
+ Ďábel: nemoudrá pře, spor o majetek, korupce, zneužívání systému
+ Věž: pád falešných vztahů, selhání spravedlnosti, holá pravda
+ Hvězda: příznivý výsledek
+ Luna: nejasnost plánů a sporů
+ Slunce: nová příležitost
+ Soud: rozhodnutí od vyšší instance (úřední)
+ Svět: kladné dovršení situace nebo sporu

Afirmace:
• Dívám se z obou stran, uvádím různé síly do rovnováhy, rozhoduji věcně a posuzuji spravedlivě a tolerantně.
• Jsem vyrovnanou bytostí.
• V těžkých situacích stojím při sobě.
• Ctím své slovo a své závazky.
• Dám vše ve svém životě do pořádku.
• Udržuji svůj život v pořádku. 

30.03.2020 11:36:51
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14125 | 18%)
Nevím (13642 | 18%)
Něco na tom je (14716 | 19%)
Záleží na kartáři (15667 | 21%)
Věřím tomu (18059 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12334 | 11%)
pocit krize (12199 | 11%)
starost o blízké osoby (11936 | 11%)
citové problémy (12791 | 12%)
jiný důvod (11521 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14152 | 20%)
Splnilo se minimum (14111 | 19%)
Splnila se většina (14933 | 21%)
Všechno se splnilo (14156 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13952 | 20%)
do 500,-Kč (14950 | 21%)
do 1000,-Kč (13262 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11802 | 13%)
Jednou (11739 | 12%)
Jednou za rok (11568 | 12%)
Několikrát do roka (11870 | 13%)
Několikrát do měsíce (12012 | 13%)
Několikrát do týdne (12409 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11595 | 13%)
uklidnil mě (11497 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one