stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
1 MÁG - obrázek

1 MÁG - obrázek

1 MÁG  

Tvůrčí síla.
Využívání schopností.
Cílevědomé jednání.
Kreativita.
Mistrovství.
Vlivnost. Iniciativa. Obratnost.
Schopnost ovládat a manipulovat lidmi, věcmi a událostmi.
Inteligence.
Aktivita, tvůrčí síla.
Úsilí. Touha.
Práce.
Manipulace.
Komunikace.


Pozitivní významy:

Organizační schopnosti, obratnost. Vůle a sebekontrola. Umět využít situaci. Usilovně se snažit. Vyvíjet aktivitu. Aktivně jednat. Tvořivé myšlení, nápaditost. Schopnost a talent k dosažení určených cílů. Možnosti a příležitosti. Strategie, kterou používám, abych dostal to, co chci. Nápady a jejich praktické uplatnění. Obchody a další transakce. Ukázat, co umím. Komunikovat. Ovlivňovat. Schopnost vyjádřit se. Vědomé konání.

Negativní významy:
Zneužití moci, intriky, podvody. Snaha vnutit svou vůli ostatním. Zneužívání schopností, především v oblasti verbální manipulace. Kariérismus. Workoholismus. Vynucovat si něco všemi prostředky. Mít iluzi, že jsem všemocný. Úsilí mít moc a kontrolu nad ostatními. Chtít něco dosáhnout manipulací nebo za každou cenu. Zneužívat namísto využívat.


Výklad ve vztazích:
Období, kdy dokážeme ostatní silně přitahovat a fascinovat.
Při řešení problémů buďte aktivní.
Vycházejte vstříc.
Manipulovat partnera.
Jeden z partnerů používá nějaký druh strategie, aby dosáhl toho, co chce.
Snažit se někoho „dostat" tam, kam chceme.


Mág je kartou, která podle mých zkušeností hovoří o práci, vzdělání nebo o situacích, kdy má člověk něco „dělá", nebo se o něco „snaží". Často hovoří o tom, že někdo někoho nebo něco MANIPULUJE. Je to karta SNAH a ŠIKOVNOSTI.
Spíš se z ní dozvíme, co kdo dělá, dělat chce nebo dělat má - než to co cítí nebo si myslí.
Vždy hovoří o aktivitě: nabádá k ní, upozorňuje na ní nebo před ní varuje.


Kvintesence:
Obratně a angažovaně se věnujte tématu otázky a přetvořte je v mistrovské dílo.
Chopte se iniciativy. Postupujte aktivně vpřed. Vyrovnejte se obratně se svým úkolem.


Symboly Rider Waite:
Poloha rukou: „Jak nahoře, tak i dole". Schopnost přenést síly a dary Ducha do materiální roviny.
Kouzelná hůlka: spojování protikladů
Čtyři magické zbraně: čtyři živly
Hůl: vůle a inspirace
Kalich: city a pocity jsou jasně zprostředkovány
Pentakl: hmota a bohatství
Meč: jasné myšlení
Ležatá osmička: nekonečno. Spojení s Duchem.
Pás - had: Uroboros-alchymistický had
Bílé roucho: čistý úmysl, Bílá barva: stav na začátku (nepopsaný list papíru) nebo naplnění, osvícení Duchem nebo nové duchovní obzory. První vstup Božské jiskry do námi pochopitelného světa. Barva obsahuje všechny ostatní barvy - jednota a harmonie. Mužská barva ve smyslu plození. Čistota. Čistota úmyslů. Čisté city. Duševní a spirituální energie.
Červený plášť: osobní tvořivá síla, Červená barva: Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.
Lilie a růže: rozkvět, rozvoj, citové prožívání a čistota
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.

Spojení s astrologií:
Merkur: vládne vším, co je spojeno s psaným nebo mluveným slovem,), v řecké mytologii ho symbolizoval Hermes: okřídlený poslíček Bohů!
ovládá Blížence: představitele komunikace (dále univerzálnost, obratnost, chytrost, vynalézavost

dále ovládá Pannu: píle, analytická přesnost a důkladnost - náleží do 6.domu: práce, dovednost a zdraví.

Profese:
Velmi různorodá orientace.
Řemeslník, umělec, lékař, eskamotér, diplomat, politik, obchodnk.
Profese související s výukou cizích jazyků., řečí a komunikací., práce s daty a jejich přenos. Umělecké profese, obchodní profese, řemeslné práce.


Zdraví:
Vitalita, životní energie, poruchy řeči, nervozita. Poruchy řeči.


Některé kombinace:
+Eso, 3 Hole: osoba jíž se výklad týká má mnoho sil anebo je jí dáno ovládnout situaci
+3 Meče: varování: krize duševních sil
+4 Meče: tápání nebo nesprávné závěry vnucovány ostatním či jinak uplatňovány navenek
špatné karty okolo: chybné postoje

+ Blázen: nebezpečí plynoucí z unáhlenosti, ale i originalita, inspirace
+ Velekněžka: odhalení tajemství, vyšší schopnosti
+ Císařovna: nebezpečí ze lstivé zprávy nebo z flirtu
+ Císař: stabilita a úspěch v podnikání
+ Velekněz: inspirace, duchovní ochrana, předávání vědomostí
+ Zamilovaní: důležitá volba s potřebou opatrnosti
+ Vůz: vývoj, cesta, překonání překážek
+ Síla: sebedůvěra a dobré zdraví, astrální energie
+ Poustevník: hledání, vynalézavost, léčení energií.
+ Kolo: změna ve formě významné cesty nebo příležitosti
+ Spravedlnost: spravedlivý výsledek v úředních či právních těžkostech
+ Viselec: velká příležitost, zrada ze strany muže
+ Smrt: velmi složitá nebo významná změna, změna, kterou můžeme ovlivnit, získání nových schopností
+ Mírnost: bystrost, harmonické myšlení, klid mysli
+ Ďábel: nezodpovědné rozhodnutí, nástrahy, sobecké využívání vlastních schopností, touha ovládat druhé
+ Věž: obnovená činnost po nepříznivé události, kalamita, přílišná důvěra ve vlastní schopnosti, přehnané sebevědomí
+ Hvězda: příznivé období pro tvůrčí činnost, úspěšná akce.
+ Luna: ohrožení duševního stavu nebo rovnováhy. Nemožnost realizace dané myšlenky: „vznášení se v oblacích". Nestálost, emoce.
+ Slunce: dobrý výsledek, odměna
+ Soud: zásah vyšší moci, vůle, prohlédnutí
+Svět: zisk, obchod, bohatství, porozumění

Afirmace:
• Jsem plný síly a tvořivosti, tvořím, buduji a jdu za svými cíli.
• Umím efektivně komunikovat.
• Mám kouzlo osobnosti a mohu být prospěšný druhým lidem.


 

30.03.2020 11:23:23
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one