stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
Nový příspěvek - obrázek

Nový příspěvek - obrázek

0 BLÁZEN 

Začátek. 
Nový směr. Otevřenost.
Odvaha. Svoboda.
Spontaneita. Nekonvenčnost. Originalita.
Skok do nového.
Nevinnost. Čistota. Naivita.
Ztřeštěnost. Nezodpovědnost. Pošetilost.
Bezstarostný člověk.
Hravost, kreativita.
Nejvyšší důvěra.
Nezávislost.


Pozn.:Pokud je tato karta ve výkladu vedle některé z karet Malé Arkány v řádné pozici, potvrzuje její význam. Pokud je v obrácené pozici, zesiluje negativní význam sousední karty.

Pozitivní významy:
Nebát se, nedbat na rizika. Troufnout si. Jednat bezhlavě a lehkomyslně. Nezkušenost. Svoboda. Výstřednost. Ochota riskovat. Spontánnost. Osmělit se, nebát se. Oprostit se od závazků. Nové možnosti.


Negativní významy:
Zbrklost a nezralost. Chyby kvůli neznalosti. Varování před lehkovážností. Opomíjet závazky. Nedostatek disciplíny. Brát něco na lehkou váhu. Naivita, nevychovanost, nedbalost, nesoustředěnost. Pošetilost. Podceňování situace. Nezodpovědnost.


Výklad ve vztazích:
Nový počátek, vše je otevřené.
Chaos, povrchnost, nezávaznost, lehkomyslnost.
Nezodpovědnost, nespolehlivost.
Živý, veselý, nekomplikovaný svazek.
Nová fáze vztahu způsobená příchodem dítěte.
Někdo v tomto vztahu nemá rozum - je bláznem.
Flirt - krátkodobost.
Brát vztah na lehkou váhu.
Nezávislý partner.


U této karty je podle mých zkušeností důležité zjistit, jestli k uvedenému chování nabádá, nebo před ním varuje.

Pokud to první, člověk by měl vkročit do své „propasti" a neptat se na záruky a jistoty. Pokud je to varování, pak před nezodpovědností, lehkomyslností, bezhlavostí, zbrklostí nebo povrchností.
Jinak řečeno, je dobré se zamyslet, jestli nám karty říkají: jdi do toho po hlavě - anebo: chováš se jako blázen.
Karta také říká, že záležitost o níž mluví, ještě nemá patřičně zapuštěný kořínek - tzn. může tu být i upozornění na určitou krátkodobost, přechodnost dotazované věci.
Blázen je velice dobrá karta pro nové začátky a zábavu. Když jde o vztah, slibuje spíše flirt než životní perpektivu.


Kvintesence:
Věci se ještě budou muset pořádně zamotat, než vznikne nový řád a struktura (Blázen: součet karet=22 - součet=4 Císař).
Tato situace napřed musí upadnout do naprostého zmatku, než dostane nějakou konkrétní podobu.

Symboly Rider Waite:
Bílé slunce: stav vědomí, které je zcela prázdné nebo zcela otevřené. Příslib tvořivosti.
Pestré šaty: od každého něco, všeobsažnost.
Raneček přes rameno: bohatství z předchozího života: zkušenosti a vědomosti potřebné k přežití
Hůl: vůle jednat, penis, sexualita, mocenská síla, symbol plodnosti
Pes skákající po noze: čich. Varování před nebezpečím. Věrnost. Zvládnutí emocionální, zvířecí povahy. Hlas svědomí. Domácká povaha se snaží zastavit dobrodružnou. Instinkt.
Okraj útesu: neví se, co je dál. Co bude v příštím okamžiku. Příští krok bude drastický. Nebezpečí.
Pohled vzhůru: naděje, víra, snění, neopatrnost,
Příroda: síly přírody nepodléhající žádnému omezení.
Květina: čistota duchovní lásky, nevinnost
Hory: vysoké postavení, spojení země a nebes, pohoří = potíže a překážky, neklid, překážky, spolu s nížinou tvoří hory protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit,

Skála: překážka, pevnost a stabilita, (příliš) vysoké cíle, výzva osudu
Květina: hezké myšlenky a pocity, být bezbranný, živelnost, citové prožívání
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.


Spojení s astrologií:
Merkur a Blíženci, Uran
Jarní rovnodennost: začátek cyklu = Beran: první znamení zvěrokruhu, symbolizuje Ego „já jsem".
Střelec: poutník „hledám" - vyhledává nové zkušenosti a příležitosti, k životu přistupuje s optimismem dítěte a někdy nekouká, kam šlape.


Profese:
Svobodné povolání, podnikatel, cestovatel, nezaměstnaný, komediant, bavič, práce v cestovním ruchu a v souvislosti s ekologií


Zdraví:
Duševní poruchy, onemocnění mozku, náhlé změny zdraví. Lehká tělesná nevolnost, neklid.


Některé kombinace:
+malá činná karta: kam se projeví možnosti Blázna
+Eso pohárů: zdroj energie
+Eso mečů: nalezení místa, kam člověk skutečně patří
+4 meče: podléhání iluzím, hra na někoho, kým člověk není.
7, 8 nebo 9 mečů: přehánění, hloupé a nesmyslné jednání.

+ Mág: nebezpečí plynoucí z unáhlenosti, ale i originalita, inspirace
+ Velekněžka: nevyužitá moudrost, prozrazené tajemství.
+ Císařovna: nutnost sebekontroly
+ Císař: moc v nepovolaných rukou, hmotná ztráta
+ Velekněz: falešný prorok či vůdce
+ Zamilovaní: nerozhodnost v lásce či pošetilost ve volbě partnera
+ Vůz: zklamání pro nedostatek reálného uvažování v životě, bezcílnost, pohyb vpřed, nereálnost, zklamání
+ Síla: mrhání energií, předvádění se
+ Poustevník: bludný kruh, iluze, nepotřeba společnosti.
+ Kolo: velká příležitost, hazard
+ Spravedlnost: prohra v úředních a právních záležitostech
+ Viselec: ohrožení svobody, nereálné plány
+ Smrt: povrchní změna, nutnost zásadní změny
+ Mírnost: váhavost, nerovnoměrné rozložení sil
+ Ďábel: možnost chyby, příliš snadný život
+ Věž: idealismus, prudké procitnutí
+ Hvězda: inspirace, štěstí
+ Luna: nedorozumění a melancholie, nervové onemocnění
+ Slunce: zaslepenost, vřelé přátelství, pýcha
+ Soud: změna v uvažování, pohrdání světem
+ Svět: naplnění osudu, přehnané ambice


Afirmace:
• Řídím se svými vnitřními impulsy, cítím se lehce a volně a odvážím se skoku do nového.
• Jsem zářivou bytostí jedinečnou ve svém projevu.
• Jsem otevřený a bdělý.


 

30.03.2020 11:22:33
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one