stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

SEDM POHÁRŮ - obrázek

SEDM POHÁRŮ - obrázek

SEDM POHÁRŮ

Iluze.
Hledání neexistujícího. Lež.
Sen víc než pravda.
Volba mezi různými alternativami.
Výběr.
Představy. Vzdušné zámky.
Klam.

Pozitivní významy:
Okouzlení a omámení. Iluze, touhy a přání, žádosti. Sny namířené do budoucnosti. Všechna energie je zaměřena na vidiny a nerealistická očekávání. Snění místo jednání. Nesprávné posouzení skutečnosti. Odklon od správné cesty, bloudění, zmatek. Být oběť iluzí. Zmateční situace – nutnost rozhodnout se. Vzdušné zámky. Nereálné představy o sobě a svém životě. Potřeba rozlišit, které nápady jsou reálné a které pouhou fantazií. Představivost. Výzva ke snížení očekávání a omezení svých cílů na skutečně dosažitelné. Únik z reality. Přízraky. Sny.

Negativní významy:
Varování před klamnými obchody a nepoctivým chováním. Zásadní omyl pokládaný za naprostou pravdu. Chybná představa o sobě a o druhých. Nezdar v práci, chybné představy o pracovních možnostech a cíli, sebepřeceňování. Obviňování druhých za vlastní chyby. Neuspokojenost, nenasytnost. Falešné obvinění. Zrádný přítel, přítelkyně, lhaní mezi přáteli. Hledat ráj, zapomenutí ve stavech opojení – alkohol, drogy. Faleš, nedůvěra. Fanatismus, nekritičnost, žárlivost, lež. Zkaženost (smilství), zhýralý život vedoucí k zahnívání. Nebezpečná náchylnost k pokušení: přejídání, divoké nákupy, alkohol, drogy, sexuální promiskuita. Odsouzeníhodná nelegální činnost fyzicky nebo mravně narušeného člověka.

Výklad ve vztazích:
Opojení. Růžové brýle.
Varování před nadsazeným očekáváním a krutým vystřízlivěním.
Něco si mylně nalhávat.
Lhaní ve vztahu nebo manželství.
Nečestný partner, nevěra.
Ztráta důvěry.
Iluze.
Sklony k ziskuchtivosti partnera.
Sex považovat za lásku.

Tato karta nám většinou dává na vědomí, že nějakou iluzi pokládáme za skutečnost. V lepším případě jsou to jen růžové brýle a vzdušné zámky, v horším je to propadnutí lži, nebo klamu. Karta také mluví o zalíbení ve stavu opojení.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak si sundejte růžové brýle a snažte se rozlišit realitu od pouhých snů.
V některých případech může karta radit opak: poddejte se snění a fantazii.
Karta může radit ještě jednu věc: pokud stojíte před rozhodnutím a nemáte dost faktů – nebojte se rizika a jděte za svým snem.

Symboly Rider Waite:
Plné poháry: záležitosti, o kterých si myslíme, že nás mohou učinit šťastnými
Hrad: ochrana a bezpečný domov, vnitřní opevnění, identita, rodinné záležitosti, zde také moc, velkolepost, povýšenost
Šperky: finance, bohatství a krása
Vavřínový věnec: úspěch, s lebkou vítězství nad smrtí, sláva
Lebka: Smrt, pomíjivost
Drak: podsvětí, vášně, vitalita, moc
Hlava: krása, věčná mladost, samolibost
Zahalená zářící postava: tajemství. Zázrak, utajená hodnota
Had: moudrost, faleš, nabízení zakázaného ovoce, sexualita
Osoba v černém: stín, temná stránka

Spojení s astrologií:
Venuše ve Štíru, Venuše v 8.domě, Venuše / Mars, Pluto, Neptun

Afirmace:
• Poznávám a přijímám své stíny a ony nade mnou ztrácejí svou moc. 
• Otevírám se svým přáním a obavám, prohlédám iluze a nebezpečí a poznávám, co potřebuji, co mi dává radost a sílu.

  

  

 

 

 

 

 

 

    

05.04.2016 14:16:19
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one