stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

RYTÍŘ POHÁRŮ

RYTÍŘ POHÁRŮ - obrázek

RYTÍŘ POHÁRŮ - obrázek

RYTÍŘ / PRINC POHÁRŮ

Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Milenec nebo posel pravé lásky.
Reprezentant láskyplného, přátelského klimatu.
Velké city.
Mír.
Láskyplný, smířlivý, harmonický, mírný.
Dobývat pomocí citů.

Pozitivní významy:
Člověk plný lásky, upřímný a citlivý – srdce ovládá hlavu. Přítel, milenec. Milovník plný fantazie a citů. Dobrá rada, návštěva nebo pozvání. Fantazie a citlivost. Senzibilita. Pozvání, podnět, pokrok, výzva, nová láska. Spolucítění, srdečnost, vroucnost. Nabídky, pozvání, výzvy, vnuknutí, vybídnutí, zásilka, přírůstek do rodiny. Poklidná atmosféra, dobrá nálada, moudrost, rozjímání, romantické snění, nálada, která přeje lásce. V práci dobrá atmosféra, snadné plnění našich zadání. Zájem o hudbu. Přátelská atmosféra. Nabídky, pozvání, příznivé příležitosti. Sociální aktivity.

Negativní významy:
Hrozí povrchní pohled na svět – skrz růžové brýle. Muž na kterého není vůbec spolehnutí. Nečestný, senzitivní se sklonem k zahálčivosti. Zrádná prohnaná a dvojznačná osobnost, schopná různých úskoků. Podvádění, švindlování, padělání, lži. Zrazená důvěra. Nezodpovědnost. Možné citové zklamání. Člověk neschopný nabídnout, co od něj čekáte. Lest, lež, dvojakost, podvod. Nespolehlivost ve vztazích. Hrozí podlehnutí nějaké závislosti. Přetvářka, pochlebování. Šarmantní taktik. Čekání na „prince na bílém koni“. Nerealistické blouznění.

Výklad ve vztazích:
Milenec, na kterého se lze spolehnout (i v případě, že se vztah později rozpadne)
Nabídnutí lásky ze strany milujícího srdce.
Skutečná láska, opětovaná láska. Bezpečí.
Bezstarostný začátek nového vztahu.
Usmíření.
Nabídka k sňatku.
Pro lásku obětovat cokoliv.
Harmonické vztahy plné fantazie, citlivosti, romantiky a svěžesti.
Soulad.
Dlouhotrvající vztahy – až za hrob.
Milostná romance.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Rytíř bývá někdo, kdo do dané situace „vjede“, ovlivní ji, ale nesetrvá. Jako osoba to bývá většinou někdo, kdo aktivně zasahuje. Pomocí svého živlu se o něco snaží, o něco usiluje. Většinou je s ním spojen nějaký pokrok, pohyb a změna nebo alespoň pokusy o ni. Stejně jako u pážete však nelze spoléhat na to, že zůstane a neodjede ovlivňovat něco jiného někam jinam. I u Rytíře by si měl být člověk vědom jisté pomíjivosti.
Rytíř může také představovat klima nebo náladu nějaké situace.

Rytíř pohárů se v praxi projevuje nejčastěji jako „princ na bílém koni“. Nejčastěji je to nový milenec. Pokud se výklad netýká vztahu, pak je to rozhodně něco, co velmi potěší naše srdce.
Nebezpečí této karty spočívá v tom, že „princ na bílém koni“ je jen naše iluze. Je tedy třeba prověřit, jestli naše potěšení spočívá na reálných základech, nebo jestli jsme jen nepodlehli klamu a okouzlení.
Pokud vám tato karta vyšla jako rada, pak neváhejte s nějakým láskyplným gestem či nabídkou. Tam, kam se chystáte, se vydejte neohroženě a se srdcem na dlani. Jděte za hlasem svého srdce – jděte za tím, co vás učiní šťastnými.

Symboly Rider Waite:
Kalich: Svatý grál, jinak záleží na obsahu – zde nádoba zadržující vodu – symbol citů a emocí.
Jezdec/rytíř: arogance, touha po dobrodružství, být ovládán pudy, sexuální symbol, někdy galantnost, rytířský stav = způsobilost k hrdinství, brnění: výbušnost, zuřivost, hněv, vlastnosti, jimiž snící maskuje svá zranění a zastrašuje druhé, přitom si neuvědomuje, že právě brnění mu brání v přijímání tolik potřebné lásky. Očekávání útoku.
Motiv ryby na šatech: ryba: duchovní symbol, duchovní potrava, někdy symbol spojovaný s penězi, bohatstvím. Také je tvorem žijícím ve vodě – tvor dobře se pohybující v prostředí symbolizující emoce.
Bílý kůň: Kůň: temperament, jednota duchovní a pudové složky, životní síla, sklony a nutkání, instinkty a pudy. Vzpínající se: úspěchy se dostaví po překonání překážek, skákající: překonání překážek
Křídla na přilbě a botě: bůh Merkur: komunikace, inteligence, také je nejblíže Slunci = zná tajemství Bohů, je také bohem mazanosti, je nestálý a proměnlivý. Jeho astrologický piktogram obsahuje Sluneční kotouš i srpek Měsíce – spojení protikladů.
Hory: vysoké postavení, spojení země a nebes, pohoří = potíže a překážky, neklid, překážky, spolu s nížinou tvoří hory protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit, Skála: překážka, pevnost a stabilita, (příliš) vysoké cíle, výzva osudu,
Řeka: je tokem života i symbolem postupného poznávání, plynutí, změna, čas, vyplavení něčeho. Někdy symbol překážky nebo úmyslů (záleží na vzhledu toku a čistotě vody), voda = nevědomí, emoce
Bílá barva: stav na začátku (nepopsaný list papíru) nebo naplnění, osvícení Duchem nebo nové duchovní obzory. První vstup Božské jiskry do námi pochopitelného světa. Barva obsahuje všechny ostatní barvy – jednota a harmonie. Mužská barva ve smyslu plození. Čistota. Čistota úmyslů. Čisté city. Duševní a spirituální energie.

Spojení s astrologií:
Vzduch Vody(rozbouřené vlny)
Venuše/Luna, Venuše v Raku, Venuše ve 4.domě v příznivých aspektech

Afirmace:
• Přijímám své sexuální potřeby. Jsem tím živější a naplněnější. 
• Uplatňuji se ve vztazích k druhým lidem, do kterých se umím vcítit, a při jednání se nechávám povzbuzovat tím, co vychází z nitra.

  

  

 

 

 

 

 

 

    

05.04.2016 14:17:12
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one