stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

PÁŽE POHÁRŮ - obrázek

PÁŽE POHÁRŮ - obrázek

PÁŽE / PRINCEZNA POHÁRŮ

Mladý muž, žena. Dospělý potomek tazatele.
Vstřícnost, nabídka.
Nositel blahodárného impulsu.
Láskyplné gesto.
Příležitost, která obšťastní.
Fantazie, intuice, poetičnost, citlivost, měkkost.

Pozitivní významy:
Člověk citlivý, romanticky a umělecky založený. Představivost, vzrušivost a vnímavost. Naivita – snění s otevřenýma očima, neustálá snaha vyrovnat se s realitou světa a uskutečnit sny. Být ovládán city a touhou. Senzitivní měkký laskavý muž, romantik se sklonem ke snění a poezii. Můžeme být přizváni k zábavnému podniku, někdo nám nabídne gesto lásky nebo usmíření a míru po čase lásek a nesvorností. Čas soucitu a lásky. V práci pochvala, uznání, komplimenty a potěšující zprávy, příjemné změny, přátelská pomoc, útěchy, přímluvy ve špatných časech. Nabídka ke smíru. Oblíbenost ve společnosti, talent pro umění, smysl pro zábavu. Hra, zábava, pozvání k zábavě. V povolání dobrá zkušenost nebo pochvala. Milostný dopis.

Negativní významy:
Egocentrista, který má rád luxus, působí špatným dojmem. Je snadno ovlivnitelný, nejistý, vrtošivý, roztržitý. Své činnosti se věnuje bez valného nadšení. Není mu cizí ani podvod, lest a klam, pokušení, svody, chyby v myšlení. Nečestný přítel – lump. Varování před lichotivým slibem, který nebude splněn. Návaly zoufalství, slabošství. Hledání úniku v závislostech. Těžké přizpůsobování se pracovním povinnostem. Přecitlivělost. Žít v přeludech, nereálných snech. Vyhýbat se hlubokým citům ze strachu před ztrátou kontroly. Škody způsobené vodou.

Výklad ve vztazích:
Láskyplné impulsy, vyznání lásky, nabídnutí smíru.
Smířlivé gesto partnera.
Opětovné uvěření v lásku po období bolesti a odmítání.
Plodnost – těhotenství. Narození dítěte.
Příležitost se zamilovat.
Citová povrchnost, chybí hloubka.
Vztahy něžné až dětinské.
Lehce zranitelní partneři.
Krátkodobé vztahy.
Zneužívání lásky a své přitažlivosti.
Zraňování druhých.
Svádění, lichocení.
Milostné vztahy s mladšími osobami. Pro muže milostný vztah spojený s nějakým typem výuky.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Pážata jsou nejčastěji někým, kdo je v nějaké situaci nově, málo, nebo krátce. Jako osoba to bývá mladý nebo nezkušený člověk – může to být muž i žena. Často to bývá někdo, kdo přichází s nějakým impulsem nebo podnětem odpovídajícím danému živlu. Není však dobré na něj příliš spoléhat, Páže je podle mých zkušeností většinou někdo nebo něco, co se bude ještě vyvíjet – a tedy i měnit.

Páže pohárů je snílek. Očekávejte od něj náklonnost a romantičnost. Také citlivost. Bohužel někdy i přecitlivělost. Může to být osoba líbivá, líbezná a talentovaná. Bohužel nebude na ni mnoho spolehnutí, nebude praktická, spolehlivá a zřejmě nebude stát nohama pevně na zemi.
Páže pohárů představuje vstřícný láskyplný postoj. Je to někdo, kdo se konfliktům bude snažit spíš vyhnout.
Pokud Vám vyjde tato karta jako rada, snažte se být milí a vlídní. Prezentujte se spíše smírně. Dbejte na hezký zejnějšek a příjemné vystupování. Buďte přátelští, otevření a důvěřiví. Dejte na své pocity. Buďte citliví a vstřícní. Také to může být rada dopřát si trochu dobré zábavy, anebo rada umělecky se projevit.

Symboly Rider Waite:
Postava: mladý člověk, bohatě a zdobně oblečen: krása, líbivost, libost
Kalich s rybou: ryba: duchovní symbol, duchovní potrava, někdy symbol spojovaný s penězi, bohatstvím. Také je tvorem žijícím ve vodě – tvor dobře se pohybující v prostředí symbolizující emoce.
Voda: nevědomí, symbol dárce života, ale i chaosu a pralátky, také očištění. Ženský a mateřský element. Pramen = elán, chuť do života. Souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách).
Kalich: Svatý grál, jinak záleží na obsahu – zde nádoba zadržující vodu – symbol citů a emocí.

Spojení s astrologií:
Země Vody (hmota ve vodě, bahno)
Venuše v 1.domě, Venuše v Beranu, Venuše/Mars v příznivých aspektech, Venuše v 5.domě, Venuše ve Lvu, Venuše/Slunce

Afirmace:
• Čím více miluji sebe, tím více lásky mohu sdílet s druhými. 
• Jsem plný lásky a fantazie, otevírám se s důvěrou životu a jiným lidem a umím si užívat a oddávat se.

  

  

 

 

 

 

 

 

    

05.04.2016 14:17:01
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one