stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
OSM POHÁRŮ - obrázek

OSM POHÁRŮ - obrázek

OSM POHÁRŮ

Loučení s těžkým srdcem.
Odchod do nejistoty.
Placení za chyby.
Pasivita, apatie.
Odvrácení se.

Pozitivní významy:
Změna místa, zaměstnání, opuštění úkolu, plánu, zadání. Zklamání. Konec událostí. Letargie, bázlivost, opatrnost, žal a smutek, Nastává okamžik, od něhož nelze pokračovat po staré cestě. Musíme objevit nejen cestu, ale i nové pořadí preferencí. Dobrovolně opustit cosi mimořádného. Dát přednost povinnosti před žádostí srdce. Citové lpění na tom, co jsme za sebou zanechali. Obětovat nižší ve prospěch vyššího. Nedostatek (sebe)důvěry. Přiznat si chybu a srovnat se s ní. Jít do sebe, přemýšlet o sobě. Zbavit se starých hodnot, situací, lidí. Vše nefunkční je nezbytné opustit. Po něčem je nám smutno. Doba vhodná pro stěhování. Zřeknutí se něčeho. Člověk poznává zbytečnost nějaké věci. Rozloučení s dosavadním způsobem života. Ústup.

Negativní významy:
Nechuť k činnosti jako reakce na nesplněná přání. Neschopnost přijmout fakt, že iluze byly jen iluzemi. Deprese. Bezradnost a nejistota. Příliš mnoho opatrnosti a málo víry. Nechtěná změna. Nesmělost, nejistota sama sebou, neprůbojnost. Neoprávněné poraženectví, uražené ego. Opuštění pracovního místa. Fáze úpadku. Rezignovaný ústup. Namlouvat si bezmoc. Neschopnost jakékoli práce i zábavy jako odezva na předešlou chybu. Nepřiznání si viny, ačkoli je zjevná, hra na někoho jiného. Pobyty v nemocnici, vězení.

Výklad ve vztazích:
Rozloučení s někým, kdo hrál v našem životě důležitou roli.
Trojúhelníkový vztah – který však končí.
Dát přednost povinnosti před žádostí srdce.
Opuštění iluzí o partnerovi.
Rozchod - jít vlastní cestou.
Odpoutání.
Nesoulad profesionálního a citového života.
Nedostatečná emocionální zainteresovanost.
Absence radosti ve vztahu, pocit bezvýchodnosti.
Lhostejnost a stagnace. Ztráty energie, depresivní stavy a vzájemné vysávání.

Tato karta se objevuje v podobných souvislostech jako 5 pohárů. Ovšem zde si jsme většinou vědomi nutnosti změny, změnu chápeme jako nutnou oběť a často jsme sami jejími iniciátory a to i přes bolest a obtíže, které to působí.
Typickým příkladem, na kterém lze působení této karty ukázat je manžel, který se vzdá milenky aby zachránil své manželství.

Symboly Rider Waite:
Kalich: Svatý grál, jinak záleží na obsahu – zde nádoba zadržující vodu – symbol citů a emocí.
Temná obloha: soumrak, smutek, melancholie, stmívání – přicházejí smutnější časy bez radosti
Slunce i měsíc: částečné zatmění Slunce, zatmění vědomí. Zatmění: součinnost tří těles: Měsíce, Slunce, Země – trojúhelníkový vztah. Sloučení mužského (Slunce) a ženského (Luna).
Voda, kanály: plynutí, změna, čas, vyplavení něčeho. Někdy symbol překážky nebo úmyslů (záleží na vzhledu toku a čistotě vody), voda = nevědomí, emoce, symbol dárce života, ale i chaosu a pralátky, také očištění. Ženský a mateřský element. Pramen = elán, chuť do života. Souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách).
Červený oděv: Červená – Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.
Skály: pevnost, průtahy, překážky, možnost ztroskotání, přetěžká, ale splnitelná výzva osudu, čin a jeho osudovou cestu k důsledkům, skála je tedy podobně jako kámen symbolem karmy
Jít proti (po) proudu: jít v souladu nebo rozporu s emocionálním naladědín (v rozporu s city)
3+5 pohárů: podobná symbolika jako na kartě 5 pohárů: 3poháry (štěstí, radost), jsou na kartě 5pohárů (žal) převrženy. Štěstí stojící na základně tvořené žalem.
Opírat se o hůl při chůzi: asociuje obtížnost cesty, postupu.

Spojení s astrologií:
Saturn v Rybách, Saturn ve 12.domě, Saturn/Neptun (nepříznivě), Saturn/Luna (nepříznivý aspekt)

Afirmace:
• Klidně odpočívám a čerpám sílu na novou cestu, kterou mi vždy ukazuje mé vyšší Já.
• Oprošťuji se, uvědomuji si sám sebe a jdu svou cestou v souladu s vnitřní pravdou. 
• Odvracím se od obvyklého. Moje cesta vede do kopce.

  

  

 

 

 

 

 

 

    

05.04.2016 14:16:29
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one