stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

KRÁLOVNA POHÁRŮ

KRÁLOVNA POHÁRŮ - obrázek

KRÁLOVNA POHÁRŮ - obrázek

KRÁLOVNA POHÁRŮ

Citové bezpečí.
Komunikace. Empatie.
Manželka, matka, přítelkyně.
Citová hloubka.
Chápavost, citlivost, romantika.
Dobromyslnost, laskavost, oddanost.
Empatie.

Pozitivní významy:
Milenka, přítelkyně, poctivá, oddaná žena, dobrá manželka či matka, milující inteligentní bytost. Cení city výš než intelekt, je klidná, laskavá, snivá, přizpůsobivá. Medialita, schopnost vcítit se do ostatních. Obětavost. V práci klidné vyčkávání, naslouchání vnitřnímu hlasu, který nám pomůže, abychom si ujasnili svá přání a plány do budoucna. Osoba intuitivní, citlivě založená, soucitná, okouzlující, vciťující se, inspirující. Soucitnost, tvořivost, ideály, možná naivita. Vizionářská síla, spiritualita. Medialita. Být citlivý. Ústupnost, mírnost, odevzdanost. Umět dávat a přijímat lásku. Správná rozhodnutí  v oblasti pocitů a emocí. Neodhalovat své nitro před okolním světem. Umět udržet tajemství.

Negativní významy:
Osoba na kterou nelze spoléhat, neboť je zlomyslná a nečestná, prostopášná a neřestná, prolhaná a nevěrná. Falešná žena, lichocení, lísání a neřestnosti. Osoba s vysoce vyvinutou imaginací, která může být zvrácená. Nespolehlivá nebo perverzní žena. Osoba neschopná přijímat upřímnost ve vztazích. Náladovost, labilita, iracionalita, popletenost, roztržitost. Žít mimo realitu, vzdušné zámky. Iluze. Přecitlivělost. Romantické, nereálné představy o vztahu. Podřízenost partnerovi, jeho slepé následování. Přehnaná ústupnost. Neřest, nestálost, hřích. Nedbalost, váhavost, lenivost.

Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Hloubka citu a spousta fantazie.
Přítulná oddanost a vzájemné spříznění.
Upozornění na hloubku touhy a výraz potřeby se o někoho opřít.
Archetyp milenky, odevzdanost partnerovi.
Citlivé vztahy, vzájemná připoutanost.
Touha rozplynout se v jiném člověku.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Královna ztělesňuje nejčastěji nějakou ženu. Výjimečně může poukazovat na nějakou ženskou vlastnost.

Královna pohárů je archetyp milenky a milující manželky. Je to osoba schopná velkého vcítění, velmi oddaná, toužící po totálním splynutí. Je to přímo ztělesnění lásky a oddanosti. Pokud se ptáte na něco jiného než na vztah, počítejte s tím, že tato osoba bude dávat přednost citům před rozumem – někdy možná až příliš, takže hrozí, že nebude příliš praktická, výkonná ani realistická. Dá se od ní čekat pravý opak.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, pak naslouchejte svým citům. Můžete si je sice nechat skryté „pod pokličkou“, ale snažte se jednat v souladu s nimi. Buďte citliví, vnímaví, oddaní, dobrosrdeční. Dejte průchod své fantazii, snům a vizím. Snažte se být v jednotě s okolím. Spíše se odevzdejte toku událostí, než abyste se s nimi snažili manipulovat. Splyňte s okolím (nebo někým konkrétním) a nechte se nést.

Symboly Rider Waite:
Král, královna: vykonavatel vůle pro povýšení bytostných složek člověka (pudy v city a city v duchovnost), byť se to nižším složkám nelíbí a pomocí ega se brání povýšení stejně, jako běžný člověk neodevzdá sebe ve prospěch celku (národa, lidstva), vedoucí úloha, archetyp otce/matky.
Trůn ve tvaru mušle: Mušle: ženský sexuální symbol: ženské genitálie, v Číně jin, nositel tajemství,
Tritonci-děti: děti vládce moře - vztah k citům a k podvědomé mysli.
Voda: nevědomí, symbol dárce života, ale i chaosu a pralátky, také očištění. Ženský a mateřský element. Pramen = elán, chuť do života. Souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách).
Uzavřený pohár: zásobník na hostie. Celistvost duše. Svatý grál, jinak záleží na obsahu – zde nádoba zadržující vodu – symbol citů a emocí.
Bílá barva: stav na začátku (nepopsaný list papíru) nebo naplnění, osvícení Duchem nebo nové duchovní obzory. První vstup Božské jiskry do námi pochopitelného světa. Barva obsahuje všechny ostatní barvy – jednota a harmonie. Mužská barva ve smyslu plození. Čistota. Čistota úmyslů. Čisté city. Duševní a spirituální energie.

Spojení s astrologií:
Voda Vody (moře)
Luna v Rybách, Luna/Neptun, Luna ve 12.domě

Afirmace:
• Moje otevřenost a vitalita mě naplňují krásou a láskou. 
• Žiji v souladu s vnitřním hlasem a se svými city a jsem plný oddanosti a lásky.
• Já jsem láska.

  

  

 

 

 

 

 

 

    

05.04.2016 14:17:24
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one