stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
KRÁL POHÁRŮ - obrázek

KRÁL POHÁRŮ - obrázek

KRÁL POHÁRŮ

Kultivovaný, vzdělaný muž se zájmem u umění a vědu.
Partner, otec, šéf . Zpravidla osoba starší než tazatel.
Síla citu.
Srdečnost.
Slušnost, spolehlivost, moudrost, schopnost empatie, soucit, starostlivost.

Pozitivní významy:
Laskavý a přátelský muž, velmi citlivý k lidem, kteří ho obklopují. Lidský, zdvořilý, spolehlivý. Spravedlivý čestný kultivovaný vzdělaný, k tazateli laskavý. Poctivé použití autority. Vysoce vyvinuté schopnosti v duchovních a múzických oblastech. Člověk zasněný, nejistý, plný představ, možná nesoustředěný. Rád medituje, je přecitlivělý, má sklon klamat sama sebe. Srdečný člověk, umí vyjádřit cit. Láskyplná autorita. Umělecká činnost.

Negativní významy:
Labilita. Ovlivnitelnost. Sklony k užívání návykových látek. Věřit vlastním výmyslům. Citové vydírání. Nezvládnuté emoce. Váhavá nerozhodná osoba. Nevyrovnaná povaha, nespokojená, neustále si na něco stěžuje. Muž prolhaný a líný, neužitečný, schizofrenní, podvodný, zlomyslný, smyslný. Symbol malérů, neřestí i vydírání. Nedbalost, zahálečný a povrchní život, zákeřnost, úskočnost, nečestnost a podvody. Zmatek – je nutné, aby problém nabyl formu a tvar. Zrádce, někdo, komu nelze důvěřovat. Nespravedlnost, nemorálnost. Břídil, nepraktický blázen. Rozmarný, vrtošivý, nepoctivý, falešný muž dvou tváří.

Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Období naplněné city, schopnost vcítit se, sentiment.
Ovládnutelnost skrze city.
Nespolehlivý, přesto plný lásky.
Složité vztahy, které nedotáhne, někdy je i zničí.
Ovládán chtíčem a vlastními choutkami.
Prahne po obdivu, když ho nemá stáhne se nebo řádí.
Pocity viny v sexuální oblasti.
Schopnost vcítit se do partnera a následně vytvářet velmi citově zabarvený vztah.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Král ve výkladu představuje důležitého muže nebo mužské vlastnosti odpovídající charakteristice daného živlu.

Král pohárů je jistě člověk velmi láskyplný.
Všimněte si ale na obrázku, že nejenomže nemá pod nohama pevnou zem, ale ani vliv na to, kam pluje. (Další takovou kartou je 6 mečů – tam je ale loďka s postavami cílevědomě řízena) Vypovídá to o povaze, které hrozí ovlivnění – v lepším případě vlastními city a pocity, v horším případě čímkoliv.  Realismu, praktičnosti a pevného postoje se u něj asi nedočkáte. Ale můžete se dočkat velké empatie, soucitu, inspirace a jemného citlivého zacházení.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se nechte unášet proudem. Oddejte svým pocitům a intuici, sněte, nechte se inspirovat a inspirujte druhé. Buďte láskyplní a snažte se o vcítění. Buďte ochotní se nechat ovlivnit ve svých činech, ne však v podstatě své osobnosti. Buďte poddajní, ale nezapomínejte při tom na to, kým jste. Neostýchejte se své city a pocity vyjádřit.

Symboly Rider Waite:
Král, královna: vykonavatel vůle pro povýšení bytostných složek člověka (pudy v city a city v duchovnost), byť se to nižším složkám nelíbí a pomocí ega se brání povýšení stejně, jako běžný člověk neodevzdá sebe ve prospěch celku (národa, lidstva), vedoucí úloha, archetyp otce/matky.
Trůn s nízkým opěradlem: není zde sebedůvěra vzpínající se k nebesům (jako u ostatních tarotových králů)
Pluje po vodě: „pevná půda pod nohama i na rozbouřené hladině“. Moře emocí. Být unášen vodou.
Voda: nevědomí, symbol dárce života, ale i chaosu a pralátky, také očištění. Ženský a mateřský element. Pramen = elán, chuť do života. Souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách).
Kalich: Svatý grál, jinak záleží na obsahu – zde nádoba zadržující vodu – symbol citů a emocí.
Přívěsek – ryba: soucit (na srdci). ryba: duchovní symbol, duchovní potrava, někdy symbol spojovaný s penězi, bohatstvím. Také je tvorem žijícím ve vodě – tvor dobře se pohybující v prostředí symbolizující emoce.
Plující loď: symbol putování lidského ducha po vodách nevědomí. Loď: vlastní osobnost. Symbol přesunu, cesty přes vodu symbolizující nevědomí. Symbol cesty životem, osudu – klidné vody: postupné zdokonalování, které je plně pod kontrolou, bouřlivé vody: možnost rychlého postupu ovšem s nebezpečím ztroskotání, zmaření plánů. Plachetnice: působení Ducha – vzduchu. Loď+vlny = obtížná a nebezpečná cesta.
Mořský had: neznámé nepoznané nebezpečí ukryté v podvědomí (potlašené věci)
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist, duševní nerovnováha. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.
Modrá barva: Nebe a vzdušný prostor, duchovno, spiritualita. Upřímnost. Věrnost. Mír. Jasnost. Počestnost. Soustředění. Filozofické myšlenky.

Spojení s astrologií:
Oheň Vody (pára)
Slunce v Rybách, Slunce/Neptun, Slunce ve 12.domě

Afirmace:
• Nalézám teď na společné cestě přátelé, jejichž blízkost a podpora mi pomáhají dostat se do hlubšího kontaktu se sebou.
• Jednám ve smyslu vyšší moudrosti, své intuice a fantazie a s velkým soucitem působím v rodině a ve společnosti. 
• Vyjadřuji se srdečně a upřímně.

  

  

 

 

 

 

 

 

    

05.04.2016 14:17:36
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14125 | 18%)
Nevím (13642 | 18%)
Něco na tom je (14716 | 19%)
Záleží na kartáři (15667 | 21%)
Věřím tomu (18059 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12334 | 11%)
pocit krize (12199 | 11%)
starost o blízké osoby (11936 | 11%)
citové problémy (12791 | 12%)
jiný důvod (11521 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14152 | 20%)
Splnilo se minimum (14111 | 19%)
Splnila se většina (14933 | 21%)
Všechno se splnilo (14156 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13952 | 20%)
do 500,-Kč (14950 | 21%)
do 1000,-Kč (13262 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11802 | 13%)
Jednou (11739 | 12%)
Jednou za rok (11568 | 12%)
Několikrát do roka (11870 | 13%)
Několikrát do měsíce (12012 | 13%)
Několikrát do týdne (12409 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11595 | 13%)
uklidnil mě (11497 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one