stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

ESO POHÁRŮ - obrázek

ESO POHÁRŮ - obrázek

ESO POHÁRŮ
 

Příležitost dojít štěstí.
Uspokojení, láska, zdraví, krása, plodnost.
Pramen.
Harmonie, vnitřní mír.
Znovuzrození.
Naplnění.
Touha srdce.
Těhotenství. Narození.

Pozitivní významy:
Šťastná pozitivní plodná fáze. Radost, spokojenost, krása, počátek lásky, potěšení, skok ve spirituálním růstu, víra a sebedůvěra, spokojenost. Šance k naplnění snů, přání a představ. Láska ve všech podobách. V profesionální sféře spíše poslání než povolání. Úspěšné složení zkoušek, úspěch projektů a plánů. Naplnění a prožití hluboké lásky. Štěstí v lidském či duchovním slova smyslu. Nová kapitola v citovém životě. Schopnost přijmout. Splnění přání týkajících se naší kariéry. Oslava. Vciťování se. Vřelé vyzařování. Orientace na city a pocity. Pohostinnost. Nezištnost.

Negativní významy:
Nestálost a vrtkavost bránící realizaci plánů a záměrů. Hysterie. Neplodnost, neopětovaná láska. Nestálost, falešné srdce, zklamání ve vztazích. Nevěra a klam. Rozplývání se v citech. Iluze. Jednání určované pouze city. Nestálost. Citové záležitosti stojí v popředí a zastiňují vše ostatní.

Výklad ve vztazích:
Naplnění, prožití velké lásky.
Manželství nebo zamilování se.
Sňatek, začátek šťastného partnerství.
Setkání s osudovou osobou.
Plodnost. Narození dítěte. Početí.
Přitažlivost k někomu neznámému.
Odevzdání se.
Otevřenost a přístupnost.

Eso znamená vždy nějakou příležitost nebo počátek.
Eso pohárů je jednou z nejšťastnějších karet Tarotu, neboť  bývá počátkem něčeho, co velmi potěší naše srdce.
Tato kartá má minimum negativních významů. Její odvrácená tvář souvisí s přecitlivělostí – je-li něčeho příliš, pohár přeteče – což v praxi může znamenat přecitlivělost, která už je na obtíž. Druhým negativním aspektem může být to, že nebudeme vyslyšeni.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak mějte srdce na dlani.

Symboly Rider Waite:
Kalich: Svatý grál, jinak záleží na obsahu – zde nádoba zadržující vodu – symbol citů a emocí.
Ruka z oblak (Stvořitele): ruka je „nástroj uchopování“ = symbol síly a šikovnosti. Pravá ruka – „mužská“, to co v ní držíme: morální, správné (levá ruka – „ženská“,hříšné, špatné, pudové). Symbol pracovitosti a tvořivosti. To, co držíme v ruce (i pomyslně), představuje náplň vědomí a symbolizuje ústřední bod, kolem nějž nyní kolují naše myšlenky. Ruka z nebes: zásah Boha (Boží ruka) či vstup duchovní roviny prožívání do života snícího.
Přetékající voda, 5 pramenů: spojení „osobního poháru“ (slovo „pohár“ je etymologicky v některých jazycích příbuzný slovu „lebka“) s vodami života
Voda: nevědomí, symbol dárce života, ale i chaosu a pralátky, také očištění. Ženský a mateřský element. Pramen = elán, chuť do života. Souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách).
Přetékající voda: přemíra citů snícího může být v případě neopětování předzvěstí brzkých citových problémů, stoupající voda, zaplavující: posilující citová náplň dává zapomenout na cesty staré osobnosti (pudové), přítok vody: symbolizuje city, které proudí z okolí; někdy může s přítokem vody přicházet emoční bolest, příval vody: symbolizuje prudký nárůst citů, což může přinášet mnohé citové konflikty s okolím.
Leknín: Květiny = hezké myšlenky a pocity, ztělesnění spirituálnosti – duchovna, sexuální symbol, zdraví a růst.
Lekníny na vodě: voda dávající něčemu růst = živá voda. Brát sílu z citů a emocí (vody).
Obrácené M: Hmota je připravena přijmout nebeské požehnání.
Holubice s hostií: Symbol Ducha Svaté Trojice. Křest – zmrtvýchvstání. Holubice = symbol bohyně lásky a plodnosti (Ištar, Astarté, Afrodíta, Venuše), sexuální symbol, bílá holubice – touha po čistém a upřímném vztahu, hostie = klid a mír duše
Padající krůpěje: částečky vody – viz. voda

Spojení s astrologií:
Neptun / Jupiter, Neptun ve Střelci, Neptun v 9.domě, v 1.domě

Afirmace:
• Všeobjímající láska naplňuje mne i mé okolí. 
• Jsem plný důvěry a lásky, vím, že mě nesou kosmické síly, a otevírám se všemu kolem sebe.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

    

05.04.2016 14:13:00
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one