stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

DVA POHÁRY - obrázek

DVA POHÁRY - obrázek

DVA POHÁRY

Láska.
Spojení.
Spolupráce.
Partnerství.
Harmonie.
Sdílené city.
Milostný pár.

Pozitivní významy:
Milostné setkání, známost, nový vztah, usmíření, zamilovanost, láska. Dobrá spolupráce, dobré vztahy. Přátelství nebo partnerský svazek. Sňatek. Sjednocení. Vnitřní smířlivost. Kontakt s jinou osobou za přítomnosti extatických pocitů. Šťastné setkání.

Negativní významy:
Přeludy, iluze, neshody, neopětovaná náklonnost, falešné přátelství, disharmonické vztahy. Vztah je nestálý nebo nevhodný. Nespokojenost : jeden neustále dává a druhý sbírá a hromadí. Neschopnost vidět věci a partnera v pravém světle. Dobrodružství. Zaměňovat požitky za osudové spojení.

Výklad ve vztazích:
Láska.
Zamilování se.
Naplněný milostný vztah.
Manželství.
Spojení. Sjednocení.
Harmonie.
Usmíření.
Perspektiva objevení se nového vztahu.
Flirt.
Láskyplné jednání s partnerem.

Toto je jedna z nejkrásnějších karet Tarotu. Označuje vztah mezi dvěma lidmi: milostný poměr, zasnoubení, svatbu, přátelství, obchodní partnerství.
Téměř nemá negativní význam. Pokud se přeci jen objeví v negativních souvislostech, většinou v praxi hovoří o vztahu, který sice vypadá pěkně, ale v budoucnosti nebude ten pravý.
Ačkoli se význam karty dá interpretovat i na vztahy přátelské a obchodní, v praxi mi vychází pouze v souvislosti s milostnými záležitostmi.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, směle se zamilujte, nebo si najděte spojence, uzavřete spojení. Dejte najevo lásku nebo city.

Symboly Rider Waite:
Muž a žena s poháry:  pár, jednota, spojení
Kalich: Svatý grál, jinak záleží na obsahu – zde nádoba zadržující vodu – symbol citů a emocí.
Lev s křídly: moc přicházející z nebes, Marek (evangelista), Oheň (živel)
Merkurovo žezlo – kérykeion: hlasatelská berla, atribut Herma a Íridy, odznak úředních hlasatelů v Řecku a Římě. Někdy je tato hůl zobrazována také jako erigovaný penis obtočený dvěma hady a vyjadřuje tak symbol plodnosti. Jedná se tedy o dva esoterní významy: jednota protikladů a plodnost (tvořivost). Tvořivost vyplývá z rozporů a vede k jednotě (rovnováze).Viz. Bajka o Teiresiovi, který nalezl dva spletené hady a oddělil je násilím holí, domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: "Neporozuměl symbolu hole, chtěl od sebe odděliti síly přírody, vědění a víry, inteligenci od lásky, muže od ženy. Viděl je jako spolu zápasící, pokládal je za soupeře, a chtěje je odděliti poranil je, čímž ztratil svoji vlastní rovnováhu; chvíli byl mužem, chvíli ženou, nikdy nejsa dokonalý a manželství bylo mu zapovězeno. Zde jsou zjevena veškerá tajemství univerzální rovnováhy a stvoření. Lidský androgyn dokazuje, že muž a žena odděleni od sebe jsou neplodní stejně jako náboženství oddělené od vědy, inteligence bez lásky, mírnost bez síly, milosrdenství bez spravedlnosti a obráceně. Harmonie roste analogií protikladů; nutno je odlišiti,aby mohly býti spojeny, nesmějí se však oddělit, aby byla umožněna volba mezi nimi... Tak spojují se všechny protiklady přírody, a kdo je chce oddělit propadá témuž trestu jako Teiresias."

Spojení s astrologií:
Venuše na Ascendentu, Venuše v 1.domě, Venuše v Beranu, Venuše / Mars, Venuše v Raku

Afirmace:
• Není třeba dělat nic jiného, než vychutnávat, co život nabízí. Dovoluji lásce, která mě naplňuje, aby ovlivnila můj život. 
• Miluji se, spojuji se s láskou s druhým člověkem, jsem plný důvěry a umím lásku dávat a přijímat.

  

  

 

 

 

 

 

 

    

05.04.2016 14:14:03
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one