stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

RYTÍŘ PENTAKLŮ

RYTÍŘ PENTAKLŮ - obrázek

RYTÍŘ PENTAKLŮ - obrázek

RYTÍŘ PENTAKLŮ

Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Praktický a pracovitý člověk.
Stálé stoupání vlastními silami.
Svědomitý trpělivý pracovník.
Stabilita, síla, vytrvalost, zatvrzelost, pevnost.
Pragmatický přístup.
Důvěřivý, ryzí, solidní, odolný.

Pozitivní významy:
Praktický pracovitý člověk, vždy si hledí toho, co je aktuální. Jde vpřed s jistotou, působí rozhodně a umí si poradit. Vždy dosáhne úspěchu. Člověk trpělivý, vytrvalý a schopný se plně zaměřit na cíl. Může však být také udřený, tvrdohlavý nebo silně bojácný, který nerad něco začíná, nestojí o to být iniciátorem a většinou se k činu musí přinutit. Spolehlivý manažer, užitečný a duchaplný pracovník, který se dokáže ovládat. Hmatatelné výsledky, solidní obchody, činorodé úsilí, cit pro vhodnou chvíli, vyhlídky na úspěch a výnosnost. Zájem, odpovědnost, počestnost, trpělivost, síla a píle. Příjem i výdej peněz. Solidní, pracovitý, rozumný, spolehlivý, metodický, vytrvalý, stojí si za svým slovem a skutky. Užitečnost, ochota, odpovědnost, usilovnost, vytrvalost, cílevědomost. Zručnost. Smyslný temperament. Umění rozvrhnout si práci, udělat pracovní postup a ten dodržet. Období plné práce přinášející úspěchy, pomalu ale jistě, jeden za druhým. Schopnost obstát v konkurenci. Štěstí ve hře. Perfekcionalismus. Sklony k obezitě. Uzdravení z nemoci. Výsledky u zkoušek. Pevnost. Síla. Opora.

Negativní významy:
Úzkoprsost, ješitnost a domýšlivost, lehkomyslnost, zbabělost, nedbalost. Stupidita. Lenivost, netečnost, nečinnost, celková ochablost. Člověk hrabivý, letargický, indolentní, bez smyslu pro účel. Netrpělivost, nezodpovědnost, podezíravost, nepořádek. Nenaplněná očekávání. Zatvrzelá lhostejnost a smyslné úlety. Tvrdohlavost, lenost, těžkopádnost. Absence životní orientace, nerozhodnost. Povrchnost, flegmatičnost. Vypočítavost. Hodnotit skrze majetek. Tvrdošíjnost. Konvenčnost. Lpět na tradicích a hodnotách. Příliš se pohybovat ve vyjetých kolejích, těžkopádnost, být příliš důvěřivý.

Výklad ve vztazích:
Důraz na solidní základ a důvěru.
Trvalost, spolehlivost, věrnost, vroucí smyslnost.
Někdo, na koho se můžeš spolehnout, možná ne příliš flexibilní, ale stálý a uvážlivý.
Smyslnost.
Touha po stabilním a důvěrou naplněném vztahu.
Ztotožnění se s partnerem nebo požadavek, aby se on ztotožnil s námi.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Rytíř bývá někdo, kdo do dané situace „vjede“, ovlivní ji, ale nesetrvá. Jako osoba to bývá většinou někdo, kdo aktivně zasahuje. Pomocí svého živlu se o něco snaží, o něco usiluje. Většinou je s ním spojen nějaký pokrok, pohyb a změna nebo alespoň pokusy o ni. Stejně jako u pážete však nelze spoléhat na to, že zůstane a neodjede ovlivňovat něco jiného někam jinam. I u Rytíře by si měl být člověk vědom jisté pomíjivosti.
Rytíř může také představovat klima nebo náladu nějaké situace.

Rytíř disků je osoba velmi solidní a vytrvalá. Často bývá silná a odolná.  Lze se na ni spolehnout. Bohužel od ní ale neočekávejte velkou pružnost ani flexibilitu. Je to spíš člověk, který se potřebuje dlouho rozmýšlet, pak ovšem jeho rozhodnutí jen tak něco nezvrátí. Nebývá to osoba příliš spontánní a dobrodružná. Bude lpět spíš na tradici, dokonce možná stereotypu. V horším případě může jít o člověka natvrdlého, apatického, zatvrzelého a tvrdohlavého. Může mít nezdravý vztah k majetku a ke konvencím.
Pokud tato karta představuje situaci, bude tato velmi solidní, pravděpodobně výhodná, ovšem pohybující se vpřed jen pomalu.
Ve vztazích tuto kartu reprezentuje hlavně jedno slovo a to je: solidnost. Jestli toužíte po dobrodružství a adrenalinu, tak to jste asi špatně.
Pokud karta vyjde jako rada, pak buďte velmi vytrvalí, tvrdošíjní a neochvějní. Rozvrhněte si plán a postupujte podle něj nebojácně pomalu kupředu. Nečekejte rychlé výsledky, buďte trpěliví. Buďte perkfecionalisté. Zapomeňte na nedočkavost, nepočítejte s náhlými obraty.

Symboly Rider Waite:
Jezdec/rytíř: arogance, touha po dobrodružství, být ovládán pudy, sexuální symbol, někdy galantnost, rytířský stav = způsobilost k hrdinství, brnění: výbušnost, zuřivost, hněv, vlastnosti, jimiž snící maskuje svá zranění a zastrašuje druhé, přitom si neuvědomuje, že právě brnění mu brání v přijímání tolik potřebné lásky. Očekávání útoku.
Mince: bohatství, blahobyt, štěstí, moc, lesk, celistvost
Pentagram: symbol harmonie kosmu, znak pro zdraví a blaho, znamení přinášející vítězství nebo čarovné znamení. Ochranně znamení. Symbolizuje člověka jako mikrokosmos
Vraný kůň: Kůň: temperament, jednota duchovní a pudové složky, životní síla, sklony a nutkání, instinkty a pudy. Černá barva: Neznámo, jádro Země nebo stavu věcí, „černá skříňka“, černý stín, temno duše. Dokonalá nepřítomnost světla. Druhá strana. Nepochopitelné. Mužská barva ve smyslu utváření síly.  Ochrana. Bezpečnost.
Postoj: nehybnost, stabilita
Zorané pole: připravenost k osevu, nebo čerstvě oseto
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist, duševní nerovnováha. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.

Spojení s astrologií:
Vzduch Země (vítr ve stromech)
Jupiter v Býku, Jupiter/Venuše, Jupiter v 2.domě

Afirmace:
• Nalézám činnosti, které mne naplňují a uspokojují. 
• Mám těsný vztah k rodné hroudě, jsem smyslný a uplatňuji svou sílu s velkou svědomitostí, vytrvalostí a trpělivostí.
• Jsem vytrvalý. Jsem důsledný. Rozvíjím praktický smysl.

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

09.04.2016 22:58:46
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one