stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
PĚT PENTAKLŮ - obrázek

PĚT PENTAKLŮ - obrázek

PĚT PENTAKLŮ

Ztráta jistot.
Potíže.
Strádání. Krize. Nejistota.
Nic nezůstane na svém místě.
Materiální problémy, ztráty nebo bída.
Pocit ožebračení.
Těžká doba.
Nespokojenost.
Vyloučení odněkud.

Pozitivní významy:
Chudoba, ztráta domova či majetku, neštěstí, materiální problémy, chyby, omyly, zármutky, nouze a muka. Existenční starosti a obavy. Být vyloučen. Ztráta zaběhaných schémat + možný pocit ohrožení a hrůzy. Sklony ke svobodným povoláním, žít na „volné noze“. Opatrnost, dogmatičnost, pomalost. Soužení. Zhroucení. Pocity deprese - pocit, že nic nemá smysl a všechno je beznadějné, strach, pesimismus.

Negativní významy:
Nepořádek a trosky, hroucení, marnotratnost, starosti, slzy a zklamání, nepořádek, chaos a úpadek, rozpad, nemorálnost. Finanční ztráty, špatné obchody, chybný odhad. Náhlá ztráta, nouze, osamocení. Bankrot. Vidět jen negativní stránky života. Chronická nespokojenost.

Výklad ve vztazích:
Pocit nejistoty, osamocenosti a nemilovanosti, popř. stísněnosti.
Nečekaná zjištění týkající se partnera a změnu postoje k němu.
Možná předzvěst krize.
Opuštěnost.
Zatěžkávací zkouška.
Nespokojenost.
Být vyloučen.
Zablokovaná komunikace.
Nepřiznané pocity viny, úzkosti, izolace.
Krize vztahu, která je jeho zkouškou.

Tato karta patří mezi nejhorší v Tarotu a také mezi ty, které téměř nemají žádný pozitivní význam. Je to karta krize, bídy, starostí a strádání. Buď nám bude něco chybět, o něco přijdeme, něco nedostaneme, nebo si něčím budeme hodně nejistí a budeme se o to velmi strachovat. Každopádně nám to přinese obavy – ať už stojící na reálném základě nebo pramenící jen v našich představách.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se připravte na období nouze a nejistoty (s největší pravděpodobností materiální), přesto nepodléhejte pesimismu a vytrvejte ve svém směřování. Zkuste nelpět na jistotách a zabezpečení, zkuste opustit to, co je pro vás pohodlné. Zkuste se vydat i do velké nepohody. Zkuste se uskrovnit.

Symboly Rider Waite:
Žebrák: varování před povýšeností, symbol upřednostnění prostoty a jednoduchosti.
Mrzák: být závislý na jiných, bezmoc, výzva nevzdávat se, nemocný = ztráta rovnováhy, potýkání se s problémy, hledání pomoci
Berle: symbol nejistoty a odkázanosti na cizí pomoc
Okno do kostela: naděje, kostel = symbol oběti, místo pro rozjímání, útěcha, potlačuje individualismus jednotlivce ve prospěch celku a vyjadřuje vnitřní touhu po duchovní pomoci, zavřený kostel je symbol každodenních konfliktů, okno = symbol otevřenosti nebo upjatosti, náš výhled, možnost přístupu někam.
Zeď: uzavírání (se), pevnostní ohrazení, něco je zastavěno, obestavěno, tísnící zdi ve snu mohou indikovat některé nemoci, symbol překážky nebo ochrany, něco, co stojí v cestě nebo brání v pohybu někam
Sníh: symbol spánku, chadu, odumření přírody, předzvěst zlých časů, symbol citového chladu, strachu z impotence a samoty, změna osobních poměrů, prodírání se sněhem symbolizuje, že se dostáváme do potíží.
Zvonek na krku: mor
Černá barva: Neznámo, jádro Země nebo stavu věcí, „černá skříňka“, černý stín, temno duše. Dokonalá nepřítomnost světla. Druhá strana. Nepochopitelné.   Mužská barva ve smyslu utváření síly.  Ochrana. Bezpečnost.

Spojení s astrologií:
Merkur v Býku, Merkur / Venuše, Merkur ve 2.domě, Saturn ve 2.domě, Merkur ve Štíru

Afirmace:
• S důvěrou hledím do budoucna a dávám si do pořádku svůj život. 
• Přijímám krize jako výzvy osudu, zbavuji se negativních myšlenek a důvěřuji si, že to dokážu a porostu díky tomu.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

    

09.04.2016 22:56:33
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one