stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

PÁŽE DISKŮ - obrázek

PÁŽE DISKŮ - obrázek

PÁŽE / PRINCEZNA PENTAKLŮ

Mladý muž, žena. Dospělý potomek tazatele.
Jistota sám sebou a svým postavením.
Konkrétní příležitost, návrh, podnět.
Dobrá příležitost, realistická nabídka.
Stálost.

Pozitivní významy:
Dítě, posel či vyslanec, dopis, pilnost, studium, vzdělání, novinky. Dobré nápady a ideje, příležitost, šance, podnět. Studium, koncentrace a nové myšlenky. Solidní nabídky, dobré obchody. Konkrétní návrh. Dobrý úkol, nový projekt, plán. Vyhlídky na smyslné zážitky. Projekty, plány, které mají šanci na realizaci, vyhlídky na peníze, práci, zajímavou existenci a výhodný obchod. Osoba umělecky nadaná nebo velmi učená, se sklonem užívat si materiálních a smyslových radostí života. Člověk přemýšlivý a pečlivý. Smysl pro realitu, praktická inteligence, radost z něčeho smyslového, radost z těla. Počátek realizace. Stálost, vnitřní rovnováha, klidná sebejistota. Pravidla, řízení. Situace, na niž se lze spolehnout. V nejbližší době se nebude nic měnit – člověk po dlouhém úsilí dospěl tam, kde chtěl být. Možnost dosáhnout v něčem hmatatelných výsledků. Znovuobjevit a zhodnotit své praktické schopnosti. Příležitost k výdělku. Začátek důležitého vývoje. Umělecké vlohy.

Negativní významy:
Špatné zprávy, nevalné myšlenky, luxus. Marnotratný povaleč. Ustrnutí, odpor k pohybu. Inteligentní vzdělaný člověk, který využívá všechen svůj talent pouze pro osobní zisk. Mít víc výdajů než příjmů, sklony k utrácení. Nerealistický, nelogický, zmatený člověk. Nezralost osobnosti, pohodlnost. Dluhy, bankrot. Promarněná, nevyužitá šance. Činit z hmoty modlu. Chtít jen užívat. Pohodlnost. Lenost. Tvrdohlavost.

Výklad ve vztazích:
Příležitost nebo návrh.
Příležitost získat zkušenosti.
Podnět k vyjasnění dosud sporných postojů, impuls k vývoji do budoucna.
Čestné solidní partnerovo gesto.
Dobrá vůle.
Intenzivní snahy o vztah – ale bez úspěchu.
Těhotenství.
Impuls směrem k novému intimnímu a smyslovému spojení nebo k rozvoji v již existujícím vztahu.
Zištný životní partner.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Pážata jsou nejčastěji někým, kdo je v nějaké situaci nově, málo, nebo krátce. Jako osoba to bývá mladý nebo nezkušený člověk – může to být muž i žena. Často to bývá někdo, kdo přichází s nějakým impulsem nebo podnětem odpovídajícím danému živlu. Není však dobré na něj příliš spoléhat, Páže je podle mých zkušeností většinou někdo nebo něco, co se bude ještě vyvíjet – a tedy i měnit.

Páže disků přichází jako ostatní pážata s něčím novým, zde se to projeví hlavně ve fyzické hmotné rovině. Tato karta zahrnuje větší množství významů. Buď poukazuje na nějakou příležitost zajímavou především existenčně nebo finančně. Je to dobrá karta v oblasti studií. Je to jedna z karet oznamující těhotenství.
Páže disků něco nabízí stejně jako ostatní pážata, ale na rozdíl od nich je to něco hmatatelného.
Jako člověk je Páže disků někdo spíše mladý a snaživý. V lepším případě sebejistý, vyrovnaný, vědom si svých kvalit, spíše pořádný a solidní i když dosud nezralý – tedy možná chybující. V horším případě je to někdo, kdo si rád „hraje“, koho zajímají hlavně smyslové požitky, snadný zisk, někdo zahálčivý a pohodlný. V obou případech to může být osoba umělecky nadaná a také velmi hezká.
Pokud vám karta vyjde jako rada, pak vězte, že máte schopnosti dosáhnout toho, po čem toužíte. Jen je třeba tyto schopnosti začít využívat a používat. Dále je potřeba píle, pracovitosti, vytrvalosti a pečlivosti. Snažte se rozhodně vyvarovat ukvapenosti, zbrklosti a povrchnosti.

Symboly Rider Waite:
Postoj: kochání se mincí, obezřetnost, strach uchopit nebo nevědět jak, pohrávání si
Mince: bohatství, blahobyt, štěstí, moc, lesk, celistvost
Pentagram: symbol harmonie kosmu, znak pro zdraví a blaho, znamení přinášející vítězství nebo čarovné znamení. Ochranně znamení. Symbolizuje člověka jako mikrokosmos
Krajina: úrodnost, plodnost, růst
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist, duševní nerovnováha. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.
Zelená – Svěžest, mladost, mnohoslibnost, nezralost, nezkušenost. Příroda, přirozenost. Růst. Plodnost.

Spojení s astrologií:
Země Země (hmota)
Uran a Venuše ve spojení s Býkem, Uran a Venuše ve 2.domě, Uran/Venuše

Afirmace:
• Otevírám se nové kráse v mém životě. 
• Žiji v harmonii s tělem a myšlením, mám úctu k přírodě, realizuji svůj potenciál, jsem plodný a otevřený tomu, co je nové.
• Stojím na začátku. Odhaluji svůj talent. Rozvíjím své schopnosti.

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

09.04.2016 22:58:35
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one