stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

KRÁLOVNA PENTAKLŮ

KRÁLOVNA PENTAKLŮ - obrázek

KRÁLOVNA PENTAKLŮ - obrázek

KRÁLOVNA PENTAKLŮ

Manželka, přítelkyně, matka, šéfová
Rozvážný přístup k hodnotám. Praktičnost.
Věrnost, dobromyslnost, spolehlivost, píle, plodnost.
Bezpečí.
Schopnost „nechat věci se udát“.
Stát nohama na zemi.
Smysl pro realitu.

Pozitivní významy:
Talentovaná žena, která ráda užívá života a zábav. Spolehlivost, dobrosrdečnost, stálost a věrnost. Tvrdá práce, sláva, mír, zdraví, komfort, nadbytek, hojnost, šlechetnost a rodinný krb. Věrnost, smysl pro přírodu. Bezpečí, štědrost, velkolepost. Člověk duševně vyrovnaný, hezký, tvořivý a vnímavý. Schopnost oddat se. Žena vytvářející zázemí. Sňatek, sklizeň, narůstání. Jistota, moudrost, prozíravost, bohatství, okázalost. Stát pevně na zemi. Smyslnost, ženskost. Silná sexualita. Matriachální tendence. Dobročinnost. Praktické schopnosti, píle, trpělivost, tvořivost - postupný vzestup po žebříčku vlastní kariéry. Radostné události v rodině. Příjem z podnikání. Umělecký úspěch. Získání postavení, majetku, přátel.

Negativní významy:
Žena nudná, servilní, nepříliš intelektuálně zdatná. Zvládne mechanicky všechno, ale jinak se podřizuje osudu. Štěstí a bohatství jsou jen iluzorní. Nedbalost, nedůvěryhodnost. Žena zlovolná, zadlužuje se, dotěrná, přináší ještě zákazy a překážky, nevěru, podezření a trampoty všeho druhu. Osoba, která chce mít vše pod kontrolou. Podezíravost. Zahálčivost lačná požitků. Vypočítavost, úspěch a zisk. Materiální zabezpečení cizí zásluhou. Nechat se vydržovat. Zneužívání. Malichernost, hamižnost. Chorobná čistotnost. Čarodějnice v hanlivém slova smyslu. Uplatňovat se pouze pomocí vzhledu, majetku, postavení. Úzkostná ohraničenost domácím životem. Dlouhé spory i po ukončení vztahu.

Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Přání uzavřít manželství a založit rodinu.
Věrnost, stálost a touha po srdečnosti a bezpečí.
Období dobrosrdečnosti, smyslnosti a radosti ze života.
Mateřskost.
Osoba se sklonem kontrolovat, opravovat a upravovat druhé.
Domácí tyranie.
Touha po početné rodině.
Partnerský vztah stojí mnoho námahy.
Radostná smyslnost, vroucnost, věrnost, stálost, i touha po bezpečí.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Královna ztělesňuje nejčastěji nějakou ženu. Výjimečně může poukazovat na nějakou ženskou vlastnost.

Královna disků je kartou podobnou Císařovně. Představuje silné spojení se světem bezpečí, materiálního zajištění, s plodností a věcmi které činí pozemské bytí příjemnějším a pohodlnějším. Dá se u ní předpokládat mateřskost a praktičnost. Je to dobrá karta i v podnikání, kde slibuje prosperitu.
Ve vztazích je příznivá zejména pro dlouhodobé vztahy neboť představuje tradiční rodinné hodnoty. Královna Disků není dobrá partnerka tomu, kdo si chce jen zašpásovat.
Pokud vám karta vyjde jako rada, buďte vnímaví, dobrosrdeční a přátelští. Zachovávejte si loajalitu či věrnost a oddanost, buťte trpěliví a pilní. Stůjte nohama pevně na zemi, uvažujte prakticky a buďte prozíraví. Pečlivě plánujte. Zbytečně neriskujte. Zbytečně se neangažujte, stůjte spíše  v pozadí. Nesnažte se být bitevním křižníkem, buďte spíše jako maják v mlze nebo ještě lépe: jako bezpečný přístav. Otevřete náruč a nebojte se rozdělit.
Karta může být také radou obrátit se zpět v přírodě a díky ní načerpat nové síly.

Symboly Rider Waite:
Králík: plodnost, bojácnost
Pohled na minci: pohled zaměřený na podstatu, na realitu
Kozel, kozoroh: zisk a dědictví, mužská sexuální síla, symbol boha Pana, Fauna
Krajina: ráj, symbol řádu, plodnosti a života. Vnitřní život.
Mince: bohatství, blahobyt, štěstí, moc, lesk, celistvost
Pentagram: symbol harmonie kosmu, znak pro zdraví a blaho, znamení přinášející vítězství nebo čarovné znamení. Ochranně znamení. Symbolizuje člověka jako mikrokosmos
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist, duševní nerovnováha. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.
Červená barva: Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.
Hory: vysoké postavení, spojení země a nebes, pohoří = potíže a překážky, neklid, překážky, spolu s nížinou tvoří hory protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit, Skála: překážka, pevnost a stabilita, (příliš) vysoké cíle, výzva osudu,

Spojení s astrologií:
Voda Země (vlhkost země)
Luna v Býku, Luna/Venuše, Luna v 2.domě

Afirmace:
• Věnuji svému tělu láskyplnou pozornost a mé tělo mi odměnou poskytuje životní energii, radost ze života a zdraví. 
• Cítím, že jsem nesen kosmickými silami, žiji v souladu s přírodou a pln lásky k životu se starám o sebe a o druhé lidi.

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

09.04.2016 22:58:56
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one