stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

KRÁL PENTAKLŮ - obrázek

KRÁL PENTAKLŮ - obrázek

KRÁL PENTAKLŮ

Otec, manžel, zaměstnavatel, učitel. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Konzervativizmus.
Smysl pro realitu. Praktičnost.
Autorita.
Pragmatičnost.
Obchodní zdatnost.
Spolehlivost.
Požitkářství.

Pozitivní významy:
Člověk stálý a důvěryhodný s optimistickým a praktickým přístupem k životu.  Solidnost. Finanční zajištění a stabilní prostředí. Snaha o dosažení něčeho trvalého, pevného. Konzervativizmus. Závislost na hmotných věcech – luxusu, smyslových požitcích. Bohatství na všech úrovních. Spolehlivost, realismus. Odvaha, praktický rozum, podnikavost v obchodě. Ženatý muž. Vtělená zkušenost. Těžká práce, schopnosti ve finanční sféře, ochota pomoci, stálost. Inteligence s dobrým charakterem, věrný přítel, zkušený vůdce, nadaný znalec, trpělivost, odvážna i píle. Cit najít vhodnou chvíli. Smysl pro všechny hmotné hodnoty, pro majetek a jistoty. Klidná usměvavá povaha pomalejších způsobů, kterou nic nerozhází. Požitkář. Labužník. Ovládat situaci. Matematika.

Negativní významy:
Člověk neřestný. Špatné úmysly, lstivost a úskočnost, stupidita a poslušnost. Osoba hrubá, prudká, krutá a vzteklá, závistivá, zaměstnávající se neustále nedůležitými problémy. Zkazí vše o co zavadí. Nevíra, korupční vlastnosti, zlo, patolízalství, neohrabanost a prostopášnost, úplatnost, lačnost, hrabivost a zištnost. Neřesti a slabosti, zvrácené choutky a skrytá nebo zjevná nebezpečí. Slabost. Konzervativní povaha, nic nového nepotřebuje a pokud možno ani nepřijímá. Špatně odhadnutá situace – mít „velké oči“. Bezohledný protivník zvláště ve světě obchodu. Zhýralost, perverze, korupce, zlé úmysly, ješitnost. Těžkopádnost, žárlivost. Majetnické sklony. Nepružnost. Strnulost. chamtivost

Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Snaha vytvořit bezpečný svazek. Důraz na trvalost, spolehlivost, věrnost.
Při ohrožení jistot žárlivost.
Někdo, kdo Tě podrží.
Rovnoprávné vztahy.
Věrnost, důvěra, blízkost a zdravá smyslnost.
Plně rozvinutý, zralý vztah – stálost.
Snaha o vytvoření šťastného a materiálně zajištěného svazku.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Král ve výkladu představuje důležitého muže nebo mužské vlastnosti odpovídající charakteristice daného živlu.

Pro člověka, kterého představuje karta Král Disků, bude mít velký význam životní jistota. Tu si bude snažit pravděpodobně nějakým způsobem zajistit – buď pomocí materiálního bohatství, vztahů nebo jakkoliv jinak. Nebudete-li mu tuto jeho doménu narušovat, můžete se na něj plně spolehnout a dokonce se od něj ledacos naučit nebo se od něj dokonce dočkat pomoci. Pokud se ovšem ona touha po jistotách zvrhne, pak máte co do činění s člověkem, který půjde přez mrtvoly, aby si zajistil to, po čem touží – a většinou touží po věcech spíše povrchního rázu.
Král Disků je dobrá karta pro podnikání, neboť slibuje prosperitu a bohatství.
Ve vztazích slibuje podobně jako Královna Disků spíše vztahy a city trvalé, u Krále ale hrozí sklony k majetnictví a žárlivost.
Pokud vám karta vyjde jako rada, pak se snažte být šlechetní spolehliví a stálí. Snažte se být oporou. Buďte poctiví a praktičtí. Dejte na svůj talent, zejména pokud jde o oblast obchodu, vědy nebo umění. Buďte spíše konzervativní, na novinky hleďte s nedůvěrou, stejně tak na vše, co se vám bude jevit nejistým, neozkoušeným, pochybným nebo výstředním. Držte se spíše vyšlapaných cestiček. A pamatujte: není kam spěchat!

Symboly Rider Waite:
Býk: mužnost a síla, potence, pudovost, živelnost, smyslnost, chlípnost a rozkoš, sexuální přání.
Vinná réva: sladkost života, požitek, smyslnost, omámení
Vinice: tvrdá namáhavá práce, Dionýsovská rozkoš smyslů. Užívat si.
Hrad: ochrana a bezpečný domov, vnitřní opevnění, identita, rodinné záležitosti, zde také moc, velkolepost, povýšenost, Hora: vysoké postavení, spojení země a nebes, pohoří = potíže a překážky, neklid, překážky, spolu s nížinou tvoří hory protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit, Skála: překážka, pevnost a stabilita, (příliš) vysoké cíle, výzva osudu, Hrad+vysoká skála = dojít k vlastní identitě a jistotě svého já je obtížně dosažitelný cíl, ke kterému se lze dostat jen s vynaložením velkého úsilí.
Vyvýšení levé nohy: účinek nevědomí, zajetí neznámých stránek charakteru
Mince: bohatství, blahobyt, štěstí, moc, lesk, celistvost
Pentagram: symbol harmonie kosmu, znak pro zdraví a blaho, znamení přinášející vítězství nebo čarovné znamení. Ochranně znamení. Symbolizuje člověka jako mikrokosmos
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, závist, duševní nerovnováha. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.
Bohatý šat: okázalost, prosperita, bohatství

Spojení s astrologií:
Oheň Země (láva)
Slunce v Býku, Slunce/Venuše, Slunce ve 2.domě

Afirmace:
• S každým úkolem, který je přede mnou, přichází též energie potřebná k jeho uskutečnění.
• Přijímám vděčně bohatství života a s vědomím odpovědnosti uplatňuji svou kompetenci k blahu celku.

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

09.04.2016 22:59:06
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one