stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

ŠEST MEČŮ - obrázek

ŠEST MEČŮ - obrázek

ŠEST MEČŮ

Cesta, změna, stěhování.
Přemístění nebo vnější změna.
Odchod do nejistoty.
Přestup jinam.
Osamostatnění.
Pokrok.

Pozitivní významy:
Cesta, odchod, proměna, duchovní vývoj. Změna povolání, přijetí nových úkolů, zhroucení starých přátelství, i manželských svazků. Cesta, jejíž cíl není znám. Změna stanoviska. Orientace na něco nového. Vědění, vědomost, která nás „doveze“ k jiným břehům, užitečný poznatek (může být i nepříjemný). Cestování po vodě, výlet. Nové plány, úspěch ve studiu. V přátelství společné zážitky. Změna ve způsobu myšlení. Hledání nových obzorů. Karta změny a odchodu – bude záležet na našem přístupu k těmto věcem. Rozloučení. Útěk. Vystěhování. Nové možnosti.

Negativní významy:
Rozpad jistot. Odchod, cesta z bolestných pohnutek nebo jako alternativa k situaci, která nás deptá. Nejistota mezi opuštěním starého a nalezení nového. Bolestný odchod, nejistota, strach, tréma. Při potížích utíkat.

Výklad ve vztazích:
Vzdání se starého stavu, abychom začali budovat nový.
Chladný distancovaný vztah, nedostatek emocionality a tělesnosti.
Řešení obtížné situace odloučením od něčeho za pomoci sebeovládání a střízlivé volby – hlava vítězí nad srdcem.
Pustit se do něčeho nového.
Vzájemná inspirace. Plodná intelektuální výměna.
Rozsáhlé změny ve vztahu.
Napětí. Odstup (tělesný a duchovní). Útěk.
Vzdalování partnera jinam (doslovně i obrazně).

Tato karta často znamená odchod. Vzdálení se. Někdo se od vás vydal na cestu jinam, na jiný břeh a vás tu zanechává. Vy vidíte, jak se vzdaluje. Odchod není náhlý, ale pozvolný. Nebo jste to vy, kdo něco, někoho opouští a vydává se jinam.
Pokud nejde o vztahy, i tak karta většinou znamená nějakou změnu dosavadního statusu quo. Karta není sice jednoznačně pozitivní ani negativní, ale většinou je s ní spojen minimálně pocit obav, nejistoty nebo tísně.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se vydejte k novým břehům, i když dopředu nevíte, jak vše skončí. Vydejte se do nejistoty. Dejte se na cestu.

Symboly Rider Waite:
Meč: nositel tajuplných sil, v boží ruce = trestající nástroj, nástroj překonání zla, symbol moci pravdy a poznání. Symbol vůle vládnout, cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k obraně. Mít v rukou: představuje čest, spravedlnost, ale i touhu po moci a možnosti ji naplnit (vztahuje se zejména k vnitřnímu životu a jen okrajově k životu vnějšímu)
Voda: nevědomí, symbol dárce života, ale i chaosu a pralátky, také očištění. Ženský a mateřský element. Pramen = elán, chuť do života. Souhrn viditelných citů a emocí, jež si uvědomujeme (vše ve vodě viditelné), a skrytých, dosud nevědomých emocí (vše ukryté v hlubinách).
Plující loď: symbol putování lidského ducha po vodách nevědomí. Vlastní osobnost. Symbol přesunu. Symbol cesty životem, osudu – klidné vody: postupné zdokonalování, které je plně pod kontrolou, bouřlivé vody: možnost rychlého postupu ovšem s nebezpečím ztroskotání, zmaření plánů.
Převozník: jednak nesvobodná bytost, jednak pohonná jednotka. Je nevyhnutelně poznamenán symbolikou Charona a podsvětní řeky Styx, znak onoho (jiného) světa, je strážcem tajemství
Břeh: hranice mezi kolektivním a osobním nevědomím, místo, kde se lze zastavit a odpočinout (zde je vzdálený), symbol místa, odkud nastupujeme k novým prožitkům, symbol záchrany a opěrného místa. Je střetnutím vědomého (půda břehu) a nevědomého (voda); u moře je tento význam nejsilnější.
Dospělá postava a dítě: staré a nové zároveň
6 mečů zabodnutých v přední části lodi: Buď bránění ve výhledu (nepoužitelné, bezcenné myšlenky), přítěž nebo oceňované chráněné hodnoty ukazující nám cestu, kompas
Černá hůl: spojení se dnem pod vodou, pod povrchem, hůl: v tarotu spojen se symbolem ohně, impuls, vůle, vitalita
Černá barva: Neznámo, jádro Země nebo stavu věcí, „černá skříňka“, černý stín, temno duše. Dokonalá nepřítomnost světla. Druhá strana. Nepochopitelné.   Mužská barva ve smyslu utváření síly.  Ochrana. Bezpečnost.

Spojení s astrologií:
Merkur ve Vodnáři, Merkur/Uran, Merkur v 11.domě, Merkur v 9.domě, v Střelci, Merkur/Jupiter, Mars ve 4.domě, Mars v Raku, Mars/Luna

Afirmace:
• V mém srdci rozkvétá růže poznání..
• Nalézám jasnost a orientaci ve svém vnitřním středu, zbavuji se toho, co mi už neodpovídá, otevírám se novému a jdu svou cestou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2013 08:39:47
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one