stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

SEDM MEČŮ - obrázek

SEDM MEČŮ - obrázek

SEDM MEČŮ

Úhyb.
Ústup.
Únik před pravdou.
Chytračení. Mazanost.
Nevypočitatelnost.
Ostražitost.
Rozporná situace která skrývá tajemství.
Neupřímnost.
Odejít potají, vypařit se.
Podvod, švindl.
Strategie: skryté operace, lest, obcházení.

Pozitivní významy:
Lest, zákeřnost, sprostota a klam, zrada, přání mít, co nám nepatří. Podvody a prolhanost, intriky, mazanost, lichocení a vychytralost, rafinované triky. Chybné cíle a špatná cesta k cíli (oklikou).  Unikání z nepříjemné situace a její zlehčování. Ztráta orientace. Zbabělost, vyhýbání se zodpovědnosti. Obelhávání sebe sama. Házení povinností za hlavu. Utéci od nedodělaného. Něco skryté, nevědomé, potlačené, nebo utajené. Chybné výchozí předpoklady, chybné posouzení skutečnosti. Hra na nepravém místě. Plán, který může ztroskotat. Dobrý význam v oblasti zábavy, legrace a vtipkování. V zájmu prosazení svých cílů se přetvařovat. Marnost. Negativní způsob myšlení, který vyvolává v nitru pocit bezmoci. Vítězství prostřednictvím lstivosti a chytrosti.

Negativní významy:
Pomluvy, nereálné myšlenky, konflikty a rozpory, nebezpečné rady, lenost vlastní povahy, prázdné žvanění. Psychosomatické zdravotní problémy. Pomluva. Intriky. Lest. Podvod. Nečestné jednání. Vyhýbání se problémům. Pokušení. Není odvaha čelit zkoušce. Dosáhnout cíle podvodně. Kleveta.  Bojácnost. Netroufat si. Ustupovat. Intriky a lest jako nástroj manipulace, únik místo konfrontace. Zbabělost, únik před úkoly a zodpovědností. Neochota jasně se vyjádřit a rozhodnout. Snahy vyhnout se konfliktním střetům. Zloděj.

Výklad ve vztazích:
Problémy.
Generační problémy.
Vyhýbání se střetu s partnerem.
Podvod.
Vyhýbat se vysvětlení, neupřímnost, nevěra.
Únik, obchvat.
Nedůvěra, pochybnosti. Ustrašenost.
Neschopnost přijímat vztah takový, jaký je.
Přitahování negativních událostí negativními očekáváními.
Vratkost a zklamání ve vztazích.
Nepříznivé období pro rodinu a manželství.
Prolhanost, zlomyslnost, podvody a intriky.

Tato karta s v praxi objevuje v několika významech.
Jednak karta upozorňuje, že se někdo něčemu vyhýbá, něco obchází – nebo dokonce k takovémuto jednání nabádá, radí. Druhý častý význam se spojuje s nečestností, lží a podvody, kterých se někdo dopouští.
Tak či onak, když padne tato karta, buďte obezřetní, neboť věci nemusí být tak, jak se zdají a nelze předpokládat přímou jasnou srozumitelnou cestu či postup v dotazované záležitosti.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak se dotazované záležitosti raději vyhněte, nebo ji řeště oklikou. Nepodstupujete žádné přímé střety, vyhněte se konfrontaci. Pamatujte, že moudřejší ustoupí.

Symboly Rider Waite:
Meč: nositel tajuplných sil, v boží ruce = trestající nástroj, nástroj překonání zla, symbol moci pravdy a poznání. Symbol vůle vládnout, cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k obraně.
Stanový tábor: pohyblivé, nestálé, prozatímní sídlo, možná blízkost bojiště. Je analogií symbolu „dům“ – stan je ale jednodušší, tedy nabádá k jednodušší, prostší existenci a myšlení.
Postava v zpětném pohybu: zběhnutí, zrada
Pohled přes rameno dozadu: Muž pozoruje dění za svými zády od kterého se vědomě rychle vzdaluje. Nehledí, tam, kam chce, ale kde být nechce.
Pět mečů odnášeno, dva zůstávají: bitva není dobojována, některé úkoly ještě leží před námi.

Spojení s astrologií:
Luna ve Vodnáři, Luna/Uran, Luna v 11.domě, Merkur v nepříznivých aspektech

Afirmace:
• Ovládám všechny schopnosti a prostředky potřebné k dosažení toho, po čem v hloubi duše toužím. 
• V obtížných situacích se spoléhám na svou pružnost a obratnost, odbourávám tabu a nedělám si to zbytečně těžké.

  

  

  

 

 

 

 

 

 

        

08.12.2013 08:39:59
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one