stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

RYTÍŘ MEČŮ - obrázek

RYTÍŘ MEČŮ - obrázek

RYTÍŘ / PRINC  MEČŮ

Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny“.
Konflikt.
Protivítr, útok, lov.
Mladá inteligentní osoba.
Náhlá potřeba drastické změny.
Vyjasnění.
Reprezentant mrazivého klimatu.
Chladný, odmítavý, vypočítavý, rozpolcený.
Agresivita.

Pozitivní významy:
Konfliktní osoba. Vedle udatnosti i chlad, nepřátelství, záludnost, rozpory a hádky. Může provětrat atmosféru, vyjasňovat situaci, ale i chladný odstup, ostré spory, jízlivost a ironie. Počítejme s ochlazením vztahů, nepřátelstvím – buď kriticky vystupujeme my, nebo jsme obětí kritiky. Toto napětí zřídkakdy působí jako očistná bouře – způsobené rány se hojí dlouho a špatně. Ztroskotání obchodů, projektů. Potíže a rizika. Jednání se silou vichřice, žádostivost, dobytí a odloučení – nepřístupnost jemnějším, méně zřetelným pocitům. Nespoutaná síla vůle. Intelektuál, idealista. Nepoužitelný v praktických záležitostech – vidění jen v teoretické rovině. Události, které mají rychlý spád a snesou se z čistého nebe. Riziko chaosu. Vrhat se po hlavě. Intelekt poškozený netrpělivostí. Zraňování slovy, mrzutost, nerozvážnost. Protiútok v diskuzi. Aktivní, pohotový, vždy připraven jednat. Boj za vyšší ideály. Náhlé změny. Novátor, vynálezce. Duševní deprese, odcizení v lásce, finanční nesnáze. Vhodná doba pro vytváření plánů, cílů i jejich uskutečnění. Šílená odvaha.

Negativní významy:
Tyran, který rád působí těžkosti. Ješitný pošetilec, impulsivnost, nekompetentnost, neopatrnost. Nedostatek pochopení. Záhuba, bezmocnost a úzkost, marnotratnost, hýřivost, výstřednosti a neprozřetelné chování. Bezohlednost, rychlost, cílevědomost, duchaplnost, nespoutanost, chlad. Mrazivé období + protivítr. Opozice. Válka. Hádavost. Fanatismus. Soupeřivost. Proradný mladý člověk. Falešný přítel. Destruktivita, ukvapenost, tvrdohlavost. Bojechtivost, přehánění do krajnosti, rivalita. Očekávat negativní. Nepřátelství. Nedůvěra. Nenávist. Vědomé zraňování, utloukat někoho slovy. Stálá připravenost na obranu – vnitřní napětí. „jízda v protisměru.“ Nedostatek emocí - chlad a rezervovanost. Ponižování ostatních – často slovně.

Výklad ve vztazích:
Vztah s mladší ambiciózní osobou ústící spíše v nesoulad a konflikt.
Chlad a hrubost. „Studená válka“. Hořkost. Nenávist. Potupa.
Předzvěst rozchodu, nesrovnalostí, sprostoty
Svárlivost.
Podlost, vypočítavost.
Vztahy nechápané a nepochopitelné, snaha vysvětlovat je logikou.
Bezhlavé vrhání se do vztahů.
Snaha o osobní svobodu – i na úkor druhých.
Možný flirt (pouze flirt!).
Chlad a hrubost v citových vztazích.
Rozchod a vulgární spory.
Ledové odmítnutí citu.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Rytíř bývá někdo, kdo do dané situace „vjede“, ovlivní ji, ale nesetrvá. Jako osoba to bývá většinou někdo, kdo aktivně zasahuje. Pomocí svého živlu se o něco snaží, o něco usiluje. Většinou je s ním spojen nějaký pokrok, pohyb a změna nebo alespoň pokusy o ni. Stejně jako u pážete však nelze spoléhat na to, že zůstane a neodjede ovlivňovat něco jiného někam jinam. I u Rytíře by si měl být člověk vědom jisté pomíjivosti.
Rytíř může také představovat klima nebo náladu nějaké situace.

Rytíř mečů představuje osobu nebo situaci konfliktní.
V lepším případě jde o někoho, kdo bojuje ze všech sil za své ideje, za správnou věc. Pak to bude někdo velmi energický, statečný a neohrožený.
Mnohem častěji se však Rytíř mečů projevuje jako osoba nebo situace značně necitlivá, zraňující, přinášející neporozumění, útoky, spory a hádky.
Od Rytíře mečů můžete očekávat shodu pouze intelektuální – nikoliv však citovou a emocionální. Není schopen porozumění a většinou ani hlubšího vhledu.
Ve vztazích se také nejedná o dobrou kartu, do déletrvejících vztahů přináší studenou válku, v nových vztazích jde většinou jen o povrchní flirt, jehož jediným účelem je pocit zadostiučinění z vítězství a z dosažení svého.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, pak nehleďte napravo nalevo a vrhněte se po hlavě do boje za svou věc. Jako hlavní zbraň použijte rozum a slovní komunikaci.

Symboly Rider Waite:
Kůň: temperament, jednota duchovní a pudové složky, životní síla, sklony a nutkání, instinkty a pudy. Vzpínající se: úspěchy se dostaví po překonání překážek, skákající: překonání překážek
Trysk: Rychlost myšlenek
Jezdec/rytíř: arogance, touha po dobrodružství, být ovládán pudy, sexuální symbol, někdy galantnost, rytířský stav = způsobilost k hrdinství, brnění: výbušnost, zuřivost, hněv, vlastnosti, jimiž snící maskuje svá zranění a zastrašuje druhé, přitom si neuvědomuje, že právě brnění mu brání v přijímání tolik potřebné lásky. Očekávání útoku.
Mračna, vítr: bouře, agrese, válka. Protivítr. mrak: symbol boží přítomnosti. Něco, co zakrývá čisté nebe – zatemnění situace, předzvěst nepříznivých zvratů, starostí,
Pozdvižený meč v pravici: ideál
Meč: nositel tajuplných sil, v boží ruce = trestající nástroj, nástroj překonání zla, symbol moci pravdy a poznání. Symbol vůle vládnout, cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k obraně.
Výraz tváře: Agrese, nenávist, zloba, zběsilost
Ptáci: mnohostrannost nebo roztříštění mysli, zmatený stav duše, volnost myšlenek, primitivní erotický symbol, zpěvní ptáci: zprávy, tažní ptáci: změna
Červená barva (pláště a pera): Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.

Spojení s astrologií:
Vzduch Vzduchu (bouře)
Saturn/Venuše, Mars/Merkur

Afirmace:
• Mé tvůrčí možnosti nemají žádné hranice, kromě těch, ve které věřím. Všechny zdi o které si hlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě. 
• Vyrovnávám se s výzvami a konflikty, osvobozuji se od starých věcí, které bránily životu, a jednám rozhodně, rychle a cílevědomě.
• Útočím tehdy, když je to nutné.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

    

08.12.2013 08:41:27
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one