stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

PÁŽE MEČŮ - obrázek

PÁŽE MEČŮ - obrázek

PÁŽE / PRINCEZNA MEČŮ

Mladý muž, žena. Dospělý potomek tazatele.
Kritika.
Hledání, očekávání nepřítele.
Cílevědomá osoba, praktická, nedělící se o výsledky svého snažení.
Nositel nepřátelského nebo kritického impulsu.
Ochlazení.
Jasnost a konfliktnost.
Hrozící konflikt, spor, kritika.
Příležitost něco vysvětlit.

Pozitivní významy:
Znepřátelení si okolí, rivalita, spory v práci, neshoda s partnery, hádky i tvrdé názorové střety. Je bystrý, čilý, ale i vážný – když jde do tuhého. Vyzvídání, průzkum, vytrvalost až umíněnost. Má vlastnosti důležité na to, aby provětral ovzduší, vyjasnil pojmy, je dost bystrý na to, aby pochopil složité souvislosti. Blížící se konflikt dokáže získat pod svou kontrolu. Osoba inteligentní, vychytralá, nevypočitatelná a nezávislá. Potíže  v čemkoliv jako důsledek minulých chyb. Přítel, který dělá problémy. Brainstorming – bouřlivá výměna mnohostranných, bouřlivě tryskajících idejí a asociací. Dohled, průzkum, špion. Rebelie, impulzivnost. Ostrý jazyk, přehnaná kritičnost, hledání svárů, náladovost. Frivolnost. Nekonvenční, svobodné a dobrodružné myšlení. Šance si něco vyjasnit, ale pocit napadení , kritiky, ohrožení. Čilost, pružnost. Touha hádat se. V zaměstnání nepřátelství a slovní útoky, neoprávněné výtky. Soupeření mezi obchodními partnery. Netaktnost. Slídit za někým.

Negativní významy:
Falešný přítel. Úskočný člověk, který se obtížně srovnává s ostatními, vyvolává nepříjemnosti, neshody, do všeho se míchá, může být zbrklý. Neupřímnost. Nepravé přátelství. Netrpělivost, hrozba uspěchaného rozhodnutí, rozhodnutí na základě chybných nebo pochybných důvodů. Varování: blížící se konflikt, rozpor, střet názorů. Být necitelný – podřízení srdce hlavě. Ochlazení. Falešný přítel. Slídění. Klevety. Závist. Špatné zprávy. Neschopnost koncentrace. Učedník se považuje za mistra nebo si na něj hraje. Žárlivost.

Výklad ve vztazích:
Konflikt.
Vysvětlující rozhovor. Vyjasňující hádka.
Necitelnost – srdce se podřizuje hlavě.
Neochota a neschopnost snášet nároky a tužby druhých.
Bere ohled jen na sebe.
Prosazování sebe ve vztahu.
 „Vyplavání“ výčitek, nevyslovených zklamání, zamlčovaného vzteku.
Doutnající konflikt přechází v akutní krizi.
Starý nesmyslný spor, který se znovu objeví.
Krize, možné výčitky.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Pážata jsou nejčastěji někým, kdo je v nějaké situaci nově, málo, nebo krátce. Jako osoba to bývá mladý nebo nezkušený člověk – může to být muž i žena. Často to bývá někdo, kdo přichází s nějakým impulsem nebo podnětem odpovídajícím danému živlu. Není však dobré na něj příliš spoléhat, Páže je podle mých zkušeností většinou někdo nebo něco, co se bude ještě vyvíjet – a tedy i měnit.

Od Pážete mečů můžete očekávat člověka nebo situaci, která bude trochu jako studená sprcha.
V lepším případě dojde k vyjasnění něčeho, nebo k příležitosti si něco uvědomit, něčeho si všimnout. V horším případě čekajte konfliktnost zcela zbytečnou.
Pokud jde o vztah, pak pokud už déle trvá, čekejte bouřky a zvýšenou oblačnost – tedy bude možná chvilku trochu pod mrakem. Pokud jde o dotaz na vztah, který teprve vzniká, pak nečekejte nic moc. Pážata obecně indikují spíše vztahy milenecké než trvalé a Páže mečů nebude partner příliš vřelý ani stálý.

Symboly Rider Waite:
Kupící se mraky: houstnutí nepříjemné atmosféry, předzvěst bouřky, mrak: symbol boží přítomnosti. Něco, co zakrývá čisté nebe – zatemnění situace, předzvěst nepříznivých zvratů, starostí,
Androgynní postava: zženštilost, nevyhraněnost pohlaví
Ptáci: mnohostrannost nebo roztříštění mysli, zmatený stav duše, volnost myšlenek, primitivní erotický symbol, zpěvní ptáci: zprávy, tažní ptáci: změna
Postoj: nevyhraněnost směru
Meč v obou rukách: sobectví, egoismus – nemít žádnou volnou ruku pro nic jiného než svůj zájem
Meč: nositel tajuplných sil, v boží ruce = trestající nástroj, nástroj překonání zla, symbol moci pravdy a poznání. Symbol vůle vládnout, cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k obraně.

Spojení s astrologií:
Mars v 3.domě, Mars/Merkur v nepříznivém aspektu, Mars v Blížencích

Afirmace:
• Pravá rebelie je pozitivní, konstruktivní a tvořivá.
• Hledám pravdu a smysl života, komunikuji upřímně, jasně a otevřeně a zasazuji se za své ideály.
• Jsem prospěšný, jsem připraven pomoci.

  

  

 

 

 

 

 

 

    

08.12.2013 08:41:15
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one