stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

KRÁLOVNA MEČŮ

KRÁLOVNA MEČŮ - obrázek

KRÁLOVNA MEČŮ - obrázek

KRÁLOVNA MEČŮ

Chladná chytrá autoritativní žena.
Matka, partnerka, šéfová.
Rozhodnost pro ideál. Jasná hlava.
Duševní manipulace.
Individualita.
Nezávislost.
Emancipace.
Opuštěnost, osamělost – vdova, rozvedená.
Chlad, distanc, duchaplnost, vtip, chytrost, vychytralost.
Jasnost v cítění a jednání.

Pozitivní významy:
Sebevědomá silná inteligentní osoba, muž nebo žena. Originální, nezávislá, s potřebou jednat. Drží se ideálů, je zásadová a nápaditá, často umělecky nadaná. Možná studená. Ne krásná ale šarmantní. Rozchod, rozluka, rozvod, přísnost. Upřímnost, schopnost oprostit se od omezení a závislostí, chytrost, nezávislost, bohatství myšlenek, schopnost řešit problematické situace rozumem. Neochota si nechat něco líbit, nepřekonatelný odstup a chladná vypočítavost. Jít svou cestou, šířit vlastní názory. Cílevědomé myšlení. Přímočarost. Nepoddajná nezávislá povaha, tvrdý postoj – ochota bojovat za všechno, co chci mít. Čest, chytrost, logika a věcnost. Rada chytře a logicky argumentovat. Touha po svobodě. Komunikace. Vést objasňující rozhovory. Povýšeně kritizovat a odsuzovat. Vdova, osamělá žena. Kariérismus. Ženy v tzv. "mužských profesích".

Negativní významy:
Krutá a podvodná žena. Může být nebezpečná. Zloba, pruderie, klam, úzkoprsost, nespolehlivost, pokrytectví a zdráhavost, zlomyslnost, posměch a pohrdání. Myšlenkový chaos, duševní pomatenost, deprese. Emocionální devastace. Tvrdá opozice a překážky. Hašteřivost. Jako žena potlačovat ženskost a svádět boj o moc s muži a dětmi. Zaujetí vůči pudům, citový chlad. Intriky. Manipulace. Vnucování vlastních mentálních vzorců druhým. Sobectví. Vypočítavost. Despotismus. Utlačování, potlačování, vytlačování. Cynismus, pesimismus, pomstychtivost, bigotnost, lest, zloba.Puritánství. Odloučení, smutek. Smutná káravá osoba. Zahořklost. Úzkoprsost. Nenávist. Odsudek.

Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Úsilí o nezávislost, rovnocennost.
Někdy nezájem, ironie, jízlivost, prostořekost.
Kariéristka. Žena, která ví, co chce.
Vztahy uvědomělé – mnohdy z rozumu.
Chladné vztahy – někdy bitevní pole.
Osamělý partner.
Partner „vychovávající“ druhého partnera.
Bezdětná (někdy dokonce neplodná) žena.
V manželském trojúhelníku „ta třetí“.
Schovávat city za maskou.
Vyhýbání se blízkým a zejména intimním a závaznějším vztahům.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Královna ztělesňuje nejčastěji nějakou ženu. Výjimečně může poukazovat na nějakou ženskou vlastnost.

Královna mečů je karta která často označuje ženu osamělou – ať už fakticky nebo vnitřně. Jde většinou o osobu racionálně založenou, přímou, působící spíše věcně a chladně. Může být dosti chytrá. Je to však tak trochu „ledová královna“.
Pokud vám karta vyjde jako rada, dejte na rozum a city nechte stranou, reagujte logicky, upřímně a neohroženě. Buďte spravedliví a kritičtí k ostatním, ale i k sobě.

Symboly Rider Waite:
Král, královna: vykonavatel vůle pro povýšení bytostných složek člověka (pudy v city a city v duchovnost), byť se to nižším složkám nelíbí a pomocí ega se brání povýšení stejně, jako běžný člověk neodevzdá sebe ve prospěch celku (národa, lidstva), vedoucí úloha, archetyp otce/matky.
Koruna z motýlů: transformace mysli, motýl: představuje mysl, duši, psýché (psýché v řečtině znamená motýl), je jedním z nejsilnějších symbolů proměnlivosti, jednou může znázorňovat proměnlivé štěstí, podruhé neustále měnící se iluze hmotného světa a potřetí proměnlivý charakter lidské psýché,  jako denní motýl představuje pozitivní vidění světa 
Profil: lze vidět jen pravou stranu – stranu vědomí.(nevědomí – levá – je ve „stínu“)
Meč v pravici: třímat ideál
Pták: Duch, Erot, mnohostrannost nebo roztříštění mysli, zmatený stav duše, volnost myšlenek, primitivní erotický symbol, zpěvní ptáci: zprávy, tažní ptáci: změna
Oblaka nižší než postava: přehled, odstup od malého a nízkého, mrak: symbol boží přítomnosti. Něco, co zakrývá čisté nebe – zatemnění situace, předzvěst nepříznivých zvratů, starostí,
Kamenný trůn: chlad, odolnost, stálost, nepohnutelnost
Gesto levice: kázat, vyzývat, odsuzovat
Meč: nositel tajuplných sil, v boží ruce = trestající nástroj, nástroj překonání zla, symbol moci pravdy a poznání. Symbol vůle vládnout, cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k obraně.
Bílá barva: stav na začátku (nepopsaný list papíru) nebo naplnění, osvícení Duchem nebo nové duchovní obzory. První vstup Božské jiskry do námi pochopitelného světa. Barva obsahuje všechny ostatní barvy – jednota a harmonie. Mužská barva ve smyslu plození. Čistota. Čistota úmyslů. Čisté city. Duševní a spirituální energie.

Spojení s astrologií:
Voda Vzduchu (vlhký vzduch, mlha)
Slunce ve Vodnáři, Slunce/Uran, Slunce v 11.domě

Afirmace:
• Jedinou mojí povinností v životě je zachovat věrnost sobě. 
• Pomocí svých duchovních sil jsem se zbavil starých obav, měřítek a závislostí a komunikuji jasně a otevřeně.
• Klidně a jasně prosazuji svoji pravdu.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

    

08.12.2013 08:41:37
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one