stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

KRÁL MEČŮ - obrázek

KRÁL MEČŮ - obrázek

KRÁL MEČŮ

Otec, manžel, zaměstnavatel, učitel. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Inteligentní autoritativní muž.
Kritika, logika, chytrost, objektivita, odbornost.
Síla ducha, intelekt.
Zchytralost. Autorita. Moc.
Citový chlad.
Přehled, předvídavost, suverenita, převaha, duchovní kontrola.
Ostrovtip.
Rozumové založení.
Jasnost a přímost.
Účelová orientace.

Pozitivní významy:
Dominantní osoba. Chytrý muž. Možná chladný. Osoba spravedlivá, uvážlivá, ukázněná a přísná, někdy i zakazující, analyticky uvažující, výkonná a inteligentní. Cynismus, absence emocí. Autorita, nevšední inteligence, opatrnost i odvaha, dovednost a aktivita. Síla, energie a zákon. Inteligence bojující, přísnost a chápavost. Bohatství myšlenek, duchaplnost, mnohostrannost, ale i protikladnost jednání. Lstivost a ironie. Schopnost analýzy problémů, racionalita, cynická kritičnost, mocenská kontrola, schopnost obratného a taktického řešení. Období poučení. Symbol moci a zákona. Jít k podstatě věci. Dar sdělovat efektivním způsobem své myšlenky. Schopnost rozhodování a odhodlanost. Moc, velení, autorita, inteligence, právo, nadřízené orgány. Rada rozhodnout hlavou nikoli srdcem, neslevovat z racionálního přístupu. Řeč, diplomacie a lstivost. Spory a hádky, argumentování. Odborná znalost. Sebeovládání. Zkušenost.

Negativní významy:
Neústupnost, egoismus, úzkostlivost, nelidskost, zlé úmysly, neštěstí, zlomyslnost, zlé úmysly, ukrutnost, úskok, neupřímnost, surovost, věrolomnost a perverzita, špatný příklad. Přílišná orientace na hlavu. Zneužití moci, autority. Nebezpečí manipulace ostatními. Hlavou proti zdi. Autoritářství. Chlad. Vypočítavost, cynismus, rafinovanost, mazanost. Mocný bezohledný nevypočitatelný nepřítel. Krutost, vypočítavost, bezcitnost, bez soucitu. Kousavost, hašteřivost, cynický kritik. Pedantství. Pohyblivý a nadaný člověk, který vše vymyslí a nic neuskuteční. Extrémní názory.

Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Partner, který neumí projevit lásku, soucit nebo empatii.
Osobité duchaplné chování.
Odstup. Chlad. Rozumová kontrola.
Člověk zaměřený na své povolání.
Patriachální přístup ke vztahům.
Vztahy ne moc vřelé ale spolehlivé.
Přitažlivost a vzrušivost na základě pouhého pohledu, častá výměna partnera (povrchnost ve vztazích).
Nahrazování emocí zkoumající zvědavostí.
Místo srdečnosti mudrování, rozumování.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Král ve výkladu představuje důležitého muže nebo mužské vlastnosti odpovídající charakteristice daného živlu.

Král mečů bývá osoba racionálně založená. V lepším případě je to člověk s velmi břitkým rozumem a uvažováním. Také někdo s dobrou schopností komunikace. Karta také označuje člověka, který má dobré znalosti a odbornost a umí je použít.
V horším případě jde však o člověka, který rozum a racio používá bezohledně a necitlivě. Své ego může prosazovat dosti krutě.
Ve vztazích může být velmi zvídavý a všestranný, orientovaný především na intelektuální shodu s partnerem. Bohužel se ale může jevit chladným, autoritářským nebo naopak příliš povrchním. Může mu chybět emocionální hloubka.
Král mečů je také kartou označující osoby úřední.
Pokud vám karta vyjde jako rada, pak vemte rozum do hrsti. Jednejte jasně a účelově a přímo. Stůjte si za svým. Emoce ale nechte stranou, snažte se být nestranní a nezaujatí. Karta také může vyjadřovat radu obrátit se na úřady, správní orgány nebo osobu nadřízenou čí více kvalifikovanou.

Symboly Rider Waite:
Král, královna: vykonavatel vůle pro povýšení bytostných složek člověka (pudy v city a city v duchovnost), byť se to nižším složkám nelíbí a pomocí ega se brání povýšení stejně, jako běžný člověk neodevzdá sebe ve prospěch celku (národa, lidstva), vedoucí úloha, archetyp otce/matky.
Mohutný trůn: „nebe nemá hranice“, moc přicházející shůry anebo naopak sahající až do oblak
Kamenní motýli a srpky měsíce: Duše a transformace+lehkost, motýl: představuje mysl, duši, psýché (psýché v řečtině znamená motýl), je jedním z nejsilnějších symbolů proměnlivosti, jednou může znázorňovat proměnlivé štěstí, podruhé neustále měnící se iluze hmotného světa a potřetí proměnlivý charakter lidské psýché,  jako denní motýl představuje pozitivní vidění světa 
Pták: Duch, Erot, mnohostrannost nebo roztříštění mysli, zmatený stav duše, volnost myšlenek, primitivní erotický symbol, zpěvní ptáci: zprávy, tažní ptáci: změna
Meč přiklánějící se k pravé straně postavy: příklon ke straně vědomí.
Mraky: symbol boží přítomnosti. Něco, co zakrývá čisté nebe – zatemnění situace, předzvěst nepříznivých zvratů, starostí,
Stromy: symbol života, potence, nesmrtelnosti, poznání i svobody. Také nehybnosti. Je současně symbolem sjednocení tří říší (pozemské – kořeny, vodní – proudící míza a nebeské – koruna sahající do nebes) a také osou, kolem níž je uspořádán celý svět, je jedním z mnoha synonym ega.
Meč: nositel tajuplných sil, v boží ruce = trestající nástroj, nástroj překonání zla, symbol moci pravdy a poznání. Symbol vůle vládnout, cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k obraně.
Bílá barva: stav na začátku (nepopsaný list papíru) nebo naplnění, osvícení Duchem nebo nové duchovní obzory. První vstup Božské jiskry do námi pochopitelného světa. Barva obsahuje všechny ostatní barvy – jednota a harmonie. Mužská barva ve smyslu plození. Čistota. Čistota úmyslů. Čisté city. Duševní a spirituální energie.
Žlutá – Slunce, vědomí, radost ze života, závist, duševní nerovnováha. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.

Spojení s astrologií:
Oheň Vzduchu (žár)
Merkur v Blížencích, Merkur ve 3.domě

Afirmace:
• Znám svůj cíl a vím, pro co pracuji. Každý cíl je pouhým milníkem na cestě k mému nejvyššímu poslání. 
• Jednám na základě velké duchovní jasnosti a uvědomění – cílevědomě, odhodlaně, odpovědně a spravedlivě.
• Prosazuji se. Jsem bezúhonný.

  

  

 

 

 

 

 

 

    

08.12.2013 08:41:48
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one