stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

ESO MEČŮ - obrázek

ESO MEČŮ - obrázek

ESO MEČŮ 

Příležitost dospět k poznání nebo rozhodnutí.
Příležitost uskutečnit nápad.
Příležitost si něco vyjasnit.
Vyjasnění, prosazování, pronikání.
Triumf dosažený silou nebo myšlenkou.
Jasnost.
Příval mentální energie.
Duchovní aktivity.
Organizační talent.

Pozitivní významy:
Nápad, nový (i riskantní) podnik nebo iniciativa. Jasné myšlení a schopnost dělat rozumná rozhodnutí. Soustředění. Intelektuální inspirace, úspěch, síla myšlení, sebevědomí. Rozhodnost a důvtip, též úspěch při vyřizování na úřadech, u soudu, s vyššími osobami, příznivé období pro finanční zisk. Uplatnění prostřednictvím inteligence. Originalita v myšlení a intelektuální jasnost.Triumf dosažený silou nebo pomocí myšlenkových pochodů, dosažení cílů. Nové myšlenky, nové ideje. Výboj, jednoznačné řešení. Vyvětrání atmosféry, rozložení problému na části, které usnadní střízlivé řešení. Při řešení něčeho nutno počítat i s nenávistí, nepřátelstvím, agresí a konfliktem. Dobrá karta pro otázky týkající se vzdělání. Náhlá změna v pracovních záležitostech, která má napomoci k osobnímu růstu. Uvědomění si důležitých skutečností. Pořádek v sobě, když ne dobrovolně, tak pod tlakem. Spravedlivý výsledek nějaké právní pře.

Negativní významy:
Chladná logika, krutost a bezohlednost, vnitřní pnutí. Tyranie a prchlivost, katastrofa, sebedestrukce a násilí. Zneužívání moci. Nemilosrdnost. Nervozita. Operace. Porod. Zraňující spor, zraňující styl argumentace. Kritický čas, možnost činů, jichž byste později mohli litovat. Hádka v rodině. Nezodpovědné konfliktní jednání.

Výklad ve vztazích:
Vyjasnění, aktivita, prosazování, rozlišování = pravda.
Jasné vztahy s pevně stanovenými rolemi a pozicemi.
Vztahy s utajenými, potlačenými problémy či frustracemi.
Nečekaný zvrat s blahodárným vlivem.
Rozhodnutí.
Střízlivé vysvětlení. Upřímný rozhovor.
Ztráta iluzí.
Bolestivé vyjasnění problémů.
Varuje před chladem a střízlivostí citů, které by mohli vést k deziluzi a rozchodu.

Eso znamená vždy nějakou příležitost nebo počátek. Zde jde o příležitost uplatnit ruzum, intelekt, ducha a objektivitu.
Tato karta s sebou však nese i určitý objektivní odstup a nadhled, racionalitu a tedy i chlad.
V oblastech, kde jsou tyto kvality vítány (např. práce a vzdělání) je tedy kartou dobrou, ale někdy, (např. v oblasti citů) se může projevovat i značně nepříjemně a mít zraňující dopad.
Pokud Vám karta vyjde jako rada, pak vemte rozum do hrsti.

Symboly Rider Waite:
Ratolesti: vavříny = symbol vítěze a nesmrtelnosti, příslib vyznamenání či projevu cti, sláva
Koruna: symbol moci, kruhovitý tvar = celost, dokonalost, také samolibost a ješinost, být korunován = dosažení vysokého cíle, povznesení se nad ostatní
Hory: vysoké postavení, spojení země a nebes, pohoří = potíže a překážky, neklid, překážky
Ruka z oblak (Stvořitele): ruka je „nástroj uchopování“ = symbol síly a šikovnosti. Pravá ruka – „mužská“, to co v ní držíme: morální, správné (levá ruka – „ženská“,hříšné, špatné, pudové). Symbol pracovitosti a tvořivosti. To, co držíme v ruce (i pomyslně), představuje náplň vědomí a symbolizuje ústřední bod, kolem nějž nyní kolují naše myšlenky. Ruka z nebes: zásah Boha (Boží ruka) či vstup duchovní roviny prožívání do života snícího.
Meč: nositel tajuplných sil, v boží ruce = trestající nástroj, nástroj překonání zla, symbol moci pravdy a poznání. Symbol vůle vládnout, cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k obraně. Mít v rukou: představuje čest, spravedlnost, ale i touhu po moci a možnosti ji naplnit (vztahuje se zejména k vnitřnímu životu a jen okrajově k životu vnějšímu)
Šest plamínků: plamen = symbol života, nositel světla, nositel očišťující síly.

Spojení s astrologií:
Merkur/Mars, Merkur v Beranu, Merkur v 1.domě, Merkur/Jupiter, Merkur ve  Střelci, Merkur v 9.domě

Afirmace:
• Důvěřuji svému jasnému vnímání a zdravému rozumu. 
• Jsem plný jasnosti a uvědomění, rozhoduji cílevědomě, posuzuji spravedlivě a při výměně názorů jsem otevřený a čestný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2013 08:37:40
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one