stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

ČTYŘI MEČE - obrázek

ČTYŘI MEČE - obrázek

ČTYŘI MEČE

Pauza.
Pasivita.
Doba nicnedělání.
Vynucený klid.
Přestat chtít!
Doba na zotavenou.
Rozvaha a ostražitost.
Znemožnění aktivity.

Pozitivní významy:
Mír, pokoj, osamocenost, izolace, spánek. Lhůta, odročení, odpočinek, příměří, zotavení z nemoci. Prozíravost a opatrnost. Stáhnutí se do ústraní, potřeba přemýšlet a plánovat, rozjímání a ostražitost. Ozdravení (z nemoci, po otřesném zážitku nebo bolestné zkušenosti). Rekonvalescence. Klid zbraní. Nicnedělání. Přestávka. Nechat událostem volný průběh. Jít do sebe. Ujasnit si myšlenky. Ustoupit do pozadí. Příměří. V pracovní aktivitě se nebude moc dařit, věci uváznou, síly budou u konce. Varování před násilnými změnami!  Zdrženlivost. Soustředění. Mlčenlivost.

Negativní významy:
Neschopnost rozhodnout se, tápání, pohyb v kruhu. Lakota, neštěstí, nehoda. Špatné období pro investice – budou se dlouho vracet. Promarnění příležitosti. Otrávená nálada. Nedá se nic dělat. Zdravotní problém, který je nutno řešit. Nemoc, hospitalizace, rekonvalescence. „Spíme“, namísto toho, abychom řešili své problémy.

Výklad ve vztazích:
Uzavření do sebe.
Odcizení, osamění. Odloučenost.
Zarmucující zprávy, nepříjemné novinky.
Šetřit se, držet se vzadu, „spánek Šípkové Růženky“.
Klid zbraní není ještě mír.
Neplodnost či sexuální zábrany.
Potlačování skrytých konfliktů.

Toto je karta pauzy a přestávky. Často vychází tehdy, když nemůžeme v dotazované věci nic dělat. Ne proto, že bychom nechtěli – ale že to nelze. Tato karta tedy neukazuje na to, že něco skončilo, ale na to, že došlo k zastavení či přerušení událostí.
Je to smutná karta ve vztazích – v praxi se projevuje podobně jako Poustevník. Karta může znamenat, že někdo bude „strkat hlavu do písku“.
Karta může znamenat i nemoc, popř. léčení.
Pokud vám karta vyjde jako rada, dělejte „mrtvého brouka“ a raději si vše dobře srovnejte v hlavě, než se zase dáte do nějaké aktivity. Odpočiňte si, udělejte si dovolenou.

Symboly Rider Waite:
Meč: nositel tajuplných sil, v boží ruce = trestající nástroj, nástroj překonání zla, symbol moci pravdy a poznání. Symbol vůle vládnout, cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k obraně. Mít v rukou: představuje čest, spravedlnost, ale i touhu po moci a možnosti ji naplnit (vztahuje se zejména k vnitřnímu životu a jen okrajově k životu vnějšímu)
Tři meče nad rytířem, čtvrtý pod ním: Tři zná, čtvrtý symbolizuje neznámý rozměr
Číslo čtyři: symbol celistvosti
Vitráž: Spoustu vjemů nutno zpracovat než z úlomků vznikne celek
Ležící rytíř: ten, kdo je jindy iniciýátorem dobrodružství teď spí, ne v nečinnosti, odpočívá.
Sepjaté ruce: motlitba, usebrání, koncentrace
Hrobka, náhrobek: problém je pochován, nevyřešené konflikty, mlčenlivost, ticho. To, co je v hrobě (hrobce), toho jsme se vzdali.
Žlutá barva: Zde symbol toho, že rytíř není mrtev! Jinak: Slunce, vědomí, radost ze života, závist. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.
Šedá barva: mlhavost, stav nevědomí nebo vědomá lhostejnost, též rovnocennost nebo nepředpojatost. Společné působení černé a bílé. Mezisvět. Moudrost. Mlha. Nepochopitelnost. Sny.

Spojení s astrologií:
Jupiter ve Vahách, Jupiter v 7.domě, Jupiter/Venuše, Saturn v 5.domě, Saturn/Slunce, Saturn ve Lvu

Afirmace:
• Spočívám v sobě, v hlubokém míru. 
• Oprošťuji se, rozmlouvám sám se sebou, konfrontuji se s vnitřní moudrostí a dopřávám si pauzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2013 08:39:22
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one