stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

RYTÍŘ HOLÍ - obrázek

RYTÍŘ HOLÍ - obrázek

RYTÍŘ / PRINC HOLÍ

Mladý muž. Nebo jedinec našeho věku či naší „krevní skupiny".
Přitažlivý, vášnivý, riskující, kreativní netrpělivý člověk.
Horkokrevný, netrpělivý, podnikavý.
Cesta. Změna. Dobrodružství.
Netrpělivost.
Přemíra odvahy.
Vášnivá bujná nálada + touha po zážitcích.
Brát útokem.
Zápal.

Pozitivní významy:
Mladý muž, příbuzný nebo přítel. Ale nespolehlivý, nestálý. Člověk energický, vyhledávající dobrodružství, přímý a impulsivní, ale tvrdohlavý a nepraktický. Nedokončí, co započal. Způsobí kolem sebe rozruch, ale vzápětí projeví nedostatek vytrvalosti. Má odvahu, statečnost, je vítězem, je hbitý, pohotový, může prudce měnit názory, občas může být domýšlivý a hrdý. Dobrodruh. Postava nabitá energií, temperamentem, chce všechno hned, dokáže riskovat. Dominantní člověk, netrpělivý a razantní, který rychle mění své záměry. Také zbrklý a činorodý, mnohdy příliš autoritativní a svéhlavý.
Odjezd, opuštěnost, vzdálení, mizení, svoboda spojená s cestou. Možný i útěk, změna místa. Pohyb: stěhování, změna zaměstnání nebo ve vztazích. Ochota riskovat. Chtít všechno hned. Nezájem o obvyklé hodnoty - láska k dění, dobrodružství. Rizika a zážitky, které kolem proběhnou rychle. Schopností nadchnout se strhávat druhé. Události, které mohou překvapit. Nárazovost.

Negativní významy:
Ukvapené prudké jednání. Netrpělivost. Soupeření. Agresivita. Plytkost, bouřlivost, nestálost. Roztržka, rozdělení, odcizení, přerušení, rozbroje. Extravagance. Netrpělivost, nervozita, destruktivnost. Konflikty, netrpělivost, přeexponované emoce. Náladovost, „aprílovost". Postava bezcitná a krutá. Je žárlivý a podezíravý. Konflikty a konce osobních vztahů, ješitnost a domýšlivost, předsudky, možná i sadismus. Nečekané změny. Oddělení, rozluka, spory a hádky, pokud cesta, tak nemilá. Útěk. Chybějící obezřetnost, nedostatečná kontrola, být stržen vlastním nadšením. Prchlivost, nepředvídatelnost a náladovost. Úrazy a nehody. Velká fyzická i životní síla může být nasměrována nepříznivým směrem, nebo nebývá využita dostatečně.

Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Chtít prožít něco žhavého.
Oheň vášně a výbuchy temperamentu.
Přehnané drama.
Horkokrevnost.
Zapálený dobyvatel.
Umět nadchnout.
Láska je jen hračkou - zasytí a zahodí se.
V partnerství oheň vášně a temperamentní výměny názorů, dramatizující situace a scény.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Rytíř bývá někdo, kdo do dané situace „vjede", ovlivní ji, ale nesetrvá. Jako osoba to bývá většinou někdo, kdo aktivně zasahuje. Pomocí svého živlu se o něco snaží, o něco usiluje. Většinou je s ním spojen nějaký pokrok, pohyb a změna nebo alespoň pokusy o ni. Stejně jako u pážete však nelze spoléhat na to, že zůstane a neodjede ovlivňovat něco jiného někam jinam. I u Rytíře by si měl být člověk vědom jisté pomíjivosti.
Rytíř může také představovat klima nebo náladu nějaké situace.
Rytíř holí je snad nejhorkokrevnější a nejvášnivější karta Tarotu. Očekávat od něj můžete velkou aktivitu. Ale počítejte raději s tím, že často bývá příliš „hrrrr" - a za ním zůstává jen spáleniště.
Do vztahů přináší hodně vášní, tam kde je, rozhodně nečekejte klid ani harmonii. Dokáže být doslova ohnivým partnerem, ale nesmíte zapomínat, že jeho potřebou je pohyb, změna a touha po nových zážitcích.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, udělejte pro svou věc naprosto vše, co se dá - i co se zdánlivě nedá! a nehleďte napravo nalevo - a podaří se.

Symboly Rider Waite:
Rudý kůň: Kůň: temperament, jednota duchovní a pudové složky, životní síla, sklony a nutkání, instinkty a pudy. Vzpínající se: úspěchy se dostaví po překonání překážek, skákající: překonání překážek,
Červená barva: Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.
Pyramidy v poušti: vysoké cíle, vyvrcholení, vyhrocení našich životních energií, pyramida: tvarové vyjádření duchovního aspektu člověka a možnosti jeho realizace, tvar sjednocení, jež směřuje ze základního čtvercového symbolu individuace (základna) k jednobodovosti (vrcholový bod), v níž se hroutí čas i prostor.
Plameny z přilby a brnění: symbol činů, který likviduje vše nepotřebné a je schopen odhalit i podstatu emocí (když vysuší vodu), vášeň a žádostivost, láska a libido, touha, očista
Rašící lístky: život a růst, přání
Motiv salamandrů v kruhu+černožlutá barevnost oblečení: střídání světla a stínu, celistvost - spojení Nebe a Země, salamandr: v esoterických alegoriích většinou symbolické spojení dvou protikladných živlů, ohně a vody, užívané zejména ve středověké alchymii. V mytologické genezi tvor (podobně jako drak) blízký metamorfózám hada.
Jezdec/rytíř: arogance, touha po dobrodružství, být ovládán pudy, sexuální symbol, někdy galantnost, rytířský stav = způsobilost k hrdinství, brnění: výbušnost, zuřivost, hněv, vlastnosti, jimiž snící maskuje svá zranění a zastrašuje druhé, přitom si neuvědomuje, že právě brnění mu brání v přijímání tolik potřebné lásky. Očekávání útoku.
Hůl: penis, sexualita, mocenská síla, symbol plodnosti

Spojení s astrologií:
Vzduch Ohně (plošný požár)
Mars ve Skopci, Mars v 1.domě

Afirmace:
• Miluji život a život miluje mne. 
• Vyrovnávám se statečně s výzvami, jsem vášnivý a činorodý, vyhledávám dobrodružství a zkouším to, co je nové.
• Jsem schopen nadšení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.07.2013 11:54:53
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14107 | 19%)
Nevím (13631 | 18%)
Něco na tom je (14674 | 19%)
Záleží na kartáři (15623 | 20%)
Věřím tomu (17960 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12308 | 11%)
pocit krize (12181 | 11%)
starost o blízké osoby (11899 | 11%)
citové problémy (12769 | 12%)
jiný důvod (11494 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14089 | 19%)
Splnila se většina (14875 | 21%)
Všechno se splnilo (14134 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13935 | 20%)
do 500,-Kč (14914 | 21%)
do 1000,-Kč (13239 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11786 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11855 | 13%)
Několikrát do měsíce (11989 | 13%)
Několikrát do týdne (12380 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one