stránky nejen o Tarotu..........................................momentálně ve fázi opravy formátování

KRÁLOVNA HOLÍ

KRÁLOVNA HOLÍ - obrázek

KRÁLOVNA HOLÍ - obrázek

KRÁLOVNA HOLÍ

Manželka, přítelkyně, matka, šéfová
Činorodá vášnivá žena.
Sebevědomí. Sebejistota.
Energie, idealismus, vůle, nadšení, podnikavost, nezávislost.

Pozitivní významy:
Žena uchvacující a atraktivní, energická, dáma s autoritou. Sebevědomá, vitální žena s kladným postojem k životu.  Člověk, který se dovede vcítit, ale často prosazuje své názory a postoje. Autoritativní osoba, která ví, jak dosáhnout svého, ale nemá ráda odpor. Přímost, spontánnost a schopnost prosadit se. Osoba podnikavá, vynalézavá, mocná a důstojná, přirozený vůdce s organizačními schopnostmi, může však být nesnášenlivá, pyšná a přehnaně dominantní. Může mít problém přenechat pravomoci někomu jinému než sobě. Přitažlivost, optimismus, radost ze života, přímost, nezávislost, tajemnost. Praktičnost. Sklony zveličovat. Průbojnost. Přitažlivost.

Negativní významy:
Dominantní, závistivá a mstivá žena s náznaky odporu, řevnivosti a nevěry. Závist. Nebezpečný nepřítel, hlavně v důležitých vztazích. Podvod, nevěra, žárlivost. Nenasytnost a lakota. Opozice. Klevetnice – nepouští ostatní k slovu. Zneužívání moci. Intolerance, touha po dominanci. Zbytečné dramatizování. Žena „mužatka“. Pýcha, tvrdohlavost, chybný svazek, egoismus a nedostatek ohledu na druhé. Nedostatek sebekritičnosti.

Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Femme fatale. Sexuální symbol.
Osobnost ovládající okolí a manipulující s ním.
Konfliktní vztahy, vyvolávající pocity frustrace a neštěstí.
Napjaté rodinné vztahy.
Chybný svazek – vzrušení je jediným základem.
U mužů nebezpečí, že jim půjde jen o zevnějšek ženy.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Královna ztělesňuje nejčastěji nějakou ženu. Výjimečně může poukazovat na nějakou ženskou vlastnost.
O Královně holí se dá říct, že je to žena velmi činorodá a vitální, která může mít sklony k chování spíše mužskému, např. může výrazně uplatňovat svou vůli a dominanci – tak trochu „matka pluku“. Může být dosti atraktivní.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, řiďte se svými ideály a nebojte se prosadit.

Symboly Rider Waite:
Poušť: životní síla nemá živnou půdu. Schopnost změnit poušť v zahradu. Jinak prázdnota, samota, ale i síla je překonat.
Černá kočka: volnost, sexuální energie, překonání smrti a strachu z ní, zákeřnost, agrese. Nadpřirozené schopnosti. Chytrost. Ženský symbol v mužských snech. V ženských snech egocentrismus a citová nestálost. Symbol čarodějnice. Černá barva: Neznámo, jádro Země nebo stavu věcí, „černá skříňka“, černý stín, temno duše. Dokonalá nepřítomnost světla. Druhá strana. Nepochopitelné. Mužská barva ve smyslu utváření síly.  Ochrana. Bezpečnost.
Slunečnice: je pozemským zástupcem Slunce za rostlinnou říši, utržená květina = sexuální zkušenost. Důvěra (obracet se s důvěrou ke Slunci), shlížet shora. Protiklad dne a noci (kočka a slunečnice).
Lvi rudí: síla a odvaha, představitel sexuální náhruživosti, vášeň, síla Slunce, síla osobnosti, síla pudovosti. Červená barva: Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.
Vysoký trůn: „nebe nemá hranice“, moc přicházející shůry anebo naopak sahající až do oblak
Žlutá barva oděvu: Slunce, vědomí, radost ze života, závist. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek.
Král, královna: vykonavatel vůle pro povýšení bytostných složek člověka (pudy v city a city v duchovnost), byť se to nižším složkám nelíbí a pomocí ega se brání povýšení stejně, jako běžný člověk neodevzdá sebe ve prospěch celku (národa, lidstva), vedoucí úloha, archetyp otce/matky.
Hůl: penis, sexualita, mocenská síla, symbol plodnosti
Rašící lístky: život a růst, přání

Spojení s astrologií:
Voda Ohně (horká tekutina)
Luna ve Lvu, Luna/Slunce, Luna v 5.domě.

Afirmace: 
• Jsem zářivá bytost naplněná světlem a láskou. 
• Dozrál jsem na zkušenostech svého života, miluji život a užívám jej, a pomáhám i druhým lidem rozvíjet jejich síly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2007 12:09:08
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14105 | 19%)
Nevím (13630 | 18%)
Něco na tom je (14672 | 19%)
Záleží na kartáři (15618 | 20%)
Věřím tomu (17954 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12304 | 11%)
pocit krize (12179 | 11%)
starost o blízké osoby (11897 | 11%)
citové problémy (12764 | 12%)
jiný důvod (11491 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14133 | 20%)
Splnilo se minimum (14087 | 19%)
Splnila se většina (14872 | 21%)
Všechno se splnilo (14132 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13934 | 20%)
do 500,-Kč (14909 | 21%)
do 1000,-Kč (13237 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11782 | 13%)
Jednou (11730 | 12%)
Jednou za rok (11553 | 12%)
Několikrát do roka (11853 | 13%)
Několikrát do měsíce (11985 | 13%)
Několikrát do týdne (12378 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11582 | 13%)
uklidnil mě (11485 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one