stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
KRÁL HOLÍ - obrázek

KRÁL HOLÍ - obrázek

KRÁL HOLÍ

Partner, otec, šéf. Zpravidla osoba starší než tazatel.
Muž s postavením a sebejistotou.
Dynamičnost, podnikavost, nadšení, temperament, sebevědomí, nároky.
Autorita. Hrdost.
Síla vůle.
Mít nepřemožitelný postoj.
Ego.

Pozitivní významy:
Silný, aktivní muž s pevnou vůlí, odpovědností, vášní, autoritativnosti, přísnosti. Ví, co chce. Velkodušnost. Vůdčí osobnost. Vášnivý, živý, animální, vznešený, tajemný. Sebevědomý člověk, do kterého každý jen tak nevidí. Má neprůhledné záměry, nenechá se snadno zviklat. Mocná osoba schopná překonávat překážky. Být autoritou ve své oblasti. Mít zodpovědnost. Zralost. Suverénnost. Mít vlastní stanovisko a dělat si, co chci. Identifikace s vyššími ideály, schopnost nadchnout se. Dynamika, síla vůle. Ideální vzor pro ostatní. Nečekaná pomoc nebo rada z vyšších míst. Důstojnost a hrdost. Člověk s vizí. Smysl pro čest a nepodplatitelnost. Sebeovládání v povaze. Upřímný přítel, šlechetný nepřítel. Hluboká náklonnost a trvalý vztah k milovaným osobám. Povolání ve styku s větší veřejností. Organizační talent, vedoucí místo. Angažovanost a radost z rizika. Mužská energie.

Negativní významy:
Zlý, násilný muž, fantasta, zlomyslný. Osoba plná předsudků, dogmatické založení, násilí, až krutost, přísnost a antipatie. Panovačný pyšný člověk, tvrdohlavý, neústupný, bezohledný, sklon přehánět, potřeba být viděn. Nerad prohrává. Útok zvenčí pocházející od silnější osoby. Autoritářství. Zneužívání moci. Pýcha. Dělat něco ze zásady. Přísnost a strohost. Dogmatik. Panovačnost, intolerance, egoismus. Přesvědčenot o své neodolatelnosti především v oblasti verbálního projevu. Sobectví, namyšlenost, vyvyšování se nad ostatní.

Výklad ve vztazích:
Zaujetí výše popsanou osobou. Setkání s ní.
Žhavý muž se silným vyzařováním. Sexappeal. Silná sexualita.
Pýcha na vztah nebo na partnera.
Hledání partnera se silnou osobností.
Být věrný svému postoji.
Nereálné představy o partnerovi. Vytváření nedosažitelného milostného ideálu = zklamání v milostných aférách.

Dvorní karty velmi často označují nějakou konkrétní osobu. Ale lze je číst i jako soubor vlastností nebo způsob, kterým se někdo (např. i tazatel) chová.
Král ve výkladu představuje důležitého muže nebo mužské vlastnosti odpovídající charakteristice daného živlu.

Král holí bývá muž vůle a muž činu.
Pokud vám tato karta vyjde jako rada, nebojte se stát si za svým stanoviskem nebo jít si pevně za svým cílem. Buďte neochvějní ve svých záměrech. Staňte se „pánem situace". Nebojte se prosadit, není třeba sklánět hlavu před nikým a ničím. Ovšem nevzdávejte se sebekontroly, bezhlavost a zbrklost zde není na místě. Dejte na své schopnosti a na svou intuici.

Symboly Rider Waite:
Motiv salamandrů v kruhu+černožlutá barevnost: střídání světla a stínu, celistvost - spojení Nebe a Země, salamandr: v esoterických alegoriích většinou symbolické spojení dvou protikladných živlů, ohně a vody, užívané zejména ve středověké alchymii. V mytologické genezi tvor (podobně jako drak) blízký metamorfózám hada.
Drak: archetyp prvotní chladnokrevné bezcitné vitality, z níž je vypuzeno vše duševní. Smíšené rysy hada, ještěra, ptáka, někdy lva. V Asii bytost vzbuzující úctu a přinášející štěstí, mužský princip jang , tvořivá nebeská síla. Vítězství nad drakem: překonání chaosu, temnoty a zla.
Mohutný trůn: „nebe nemá hranice", moc přicházející shůry anebo naopak sahající až do oblak
Král, královna: vykonavatel vůle pro povýšení bytostných složek člověka (pudy v city a city v duchovnost), byť se to nižším složkám nelíbí a pomocí ega se brání povýšení stejně, jako běžný člověk neodevzdá sebe ve prospěch celku (národa, lidstva), vedoucí úloha, archetyp otce/matky.
Rudý oděv: Červená barva: Srdce, mysl, vůle, životní síla. Schopnost nadšení. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika.
Rašící lístky: život a růst, přání
Hůl: penis, sexualita, mocenská síla, symbol plodnosti

Spojení s astrologií:
Oheň ohně (plamen)
Slunce ve Lvu, v 5.domě

Afirmace:
• Každá výzva, která se přede mnou objeví, mi pomáhá růst. Každá bouře jen posílí mé kořeny. 
• Jsem silný, chápu se iniciativy a jednám cílevědomě, odvážně a odhodlaně ve smyslu své vnitřní pravdy a své intuice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2020 12:06:25
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14691 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14142 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one