stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.
příklad výkladu - obrázek

příklad výkladu - obrázek

Obrázek se zvětší po kliknutí

SIGNIFIKÁTOR: 15 ĎÁBEL

Tazatelka jako signifikátor zvolila tuto kartu, protože její vztah se ženatým mužem se odehrává především na sexuálním poli. Tento muž je ovšem nejlepším milencem jakého kdy měla. To ji přitahuje, ale k její naprosté spokojenosti je to málo, nedokáže dlouhodobě udržet vztah pouze ve fyzické rovině. Vztah se jí tedy jeví jako jakási sexuální droga.


 

Jaké mi vztah poskytuje možnosti citového vyjádření?

20 POSLEDNÍ SOUD

Tazatelka musí hledat jiné možnosti, jak dát najevo citovou náklonnost, než jak pro ni bylo dosud běžné. Vnímá to spíše jako přínos. Dává jí to schopnost vidět citové vyjádření i když není projevováno konvenčně slovy.

 

Jaké citové naplnění mi vztah poskytuje?

7 POHÁRŮ

Pouze iluzorní. Tazatelka si sice cosi "maluje", ale skutečnost bude jiná.

Zde tazatelka velmi váhala, na kterou stranu kartu položit. I iluze totiž může být naplněním - ale jen dočasně. Nakonec se přiklonila k negativní straně s odůvodněním, že iluze je vlastně klam a být oklamána (i když sama sebou) je vždy v důsledku újma.

 

Jaké je intelektuální souznění ve vztahu?

ESO MEČŮ

Vynikající. Jsou si navzájem intelektuální inspirací. Mají stejný humor. Vysílají zkrátka na stejné vlnové délce.

Zde tazatelka viděla jednoznačný přínos.

 

Jaká je ve vztahu vaše vzájemná každodenní praktická spolupráce?

9 POUSTEVNÍK

Žádná. Nežijí spolu. Jejich každodenní všední život se odehrává separátně.

To ale tazatelka postrádá a proto kartu umístnila na pravé negativní straně.

 

Co vztah znamená z hlediska hmotného zajištění?

10 MEČŮ

Nic. Je to stejná situace jako u předešlé otázky.

Zde bylo těžké rozhodnout se, kam kartu položit, protože tazatelka sice nemá pocit finančního přínosu za vztahu, ale ani to nepokládá za ztrátu. Nakonec kartu umístnila doprava, protože takto negativní kartu prostě není schopna vnímat přínosně.

 

Co vztah znamená pro váš osobnostní rozvoj?

3 MEČE

Konflikt rozumu a citů. Tazatelka by se ráda osvědčila v nové životní roli oficiální partnerky, ale ví, že to není možné. Krom toho ji vztah a myšlenky na něj trochu odvádějí od pracovních povinností.

Vztah tedy osobnostnímu rozvoji spíše škodí.

 

Jakou máte s tímto vztahem možnost se seberealizovat?

9 DISKŮ

Tazatelka má možnost projevit ve vztahu některá svá skrytá zákoutí (především v sexuální rovině). Vztah velmi svědčí jejímu pocitu ženskosti a krásy.

V tomto bodě je vztah jednoznačně přínosem, neboť je životadárnou injekcí pro její sebevědomí.

 

Co pocit štěstí?

8 SÍLA

Tazatelka má občas pocit, že tento vztah je v současnosti její hlavní potěšení, plní funkci relaxace, zábavy a oddechu. Setkání s oním mužem jí nabíjejí.

Což je bezpochyby přínos, karta šla bez váhání doleva.

 

Nakolik  podle vás ve vztahu naplňujete svou životní roli?

7 MEČŮ

Zde  si tazatelka nebyla jista významem. Karta má ovšem blízko k 7 POHÁRŮM - obě mohou vyjadřovat nevěru. Takže by se dalo říct, že ji nenaplňuje - protože namísto toho, aby budovala legitimní vztah, podílí se na nečestném jednání. Nebo ji naplňuje - ale pak je její životní rolí postavení milenky.

Oba případy však tazatelka vnímala jako svou újmu, kartu tedy bez váhání položila vpravo.

 

Jakou oporu a podporu mi vztah dává?

8 MEČŮ

Opět karta nesnadná na výklad vzhledem k otázce. Je nutno si dobře prohlédnout, v jaké situaci je postava na obrázku karty. Svázaný člověk se zavázanýma očima má vždy horší stabilitu nežli člověk vidoucí a svobodný. Dá se tedy přeneseně říct, že vztah tazatelku ochromuje a oslepuje a navíc činí její životní postavení vratké. Okolo ženy na obrázku jsou vztyčené ostré meče, které by ji mohly zranit, kdyby se nešikovně pohnula. Tazatelce tedy hrozí nebezpečí, že když si nedá pozor, bude trpět a zažije bolest.

Když to shrneme, vztah do jejího života spíše než oporu a podporu přináší nebezpečí.

Karta tedy patří na negativní stranu.

 

Jakou mám ve vztahu naději na spokojenou budoucnost?

5 HOLÍ

Musela by o ni bojovat.

Tazatelka není zrovna adrenalinový typ, brala to tedy jako mínus a položila kartu doprava.


 

SHRNUTÍ:

Karet na negativní straně je výrazně více - vztah jednoznačně více bere nežli dává.

Navíc v obrazci převládá šedá a studená barevnost.

5 z 11 karet je mečových. Pohárová karta je pouze jedna a ještě navíc ne moc pozitivní.

Výraznějším pozitivem je snad pouze, že vztah tazatelce patrně dodává sebevědomí, co se týče vzhledu a sexapealu.

 

MOJE OSOBNÍ RADA:

Tazatelka by se měla zamyslet, zda-li to, co jí vztah dává, si musí získávat pouze touto cestou. Dokázala-li by si to udržet i bez tohoto muže nebo to získat jinde, neměla by už žádný důvod ve vztahu setrvávat a navíc za to platit dost vysokou daň v podobě všech výše jmenovaných negativních bonusů.

 

 

 

 

 

ano ne odpovědi - obrázek

ano ne odpovědi - obrázek

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14691 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14141 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one