stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TAROTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TAROTU - obrázek

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TAROTU - obrázek

Tarot je z psychologického hlediska vizuálním ztvárněním psychických stavů. 
Je vizuální mapou vědomí a systémem, jež používá jazyka symbolů. Nabízí vhled do osobních motivů a do duchovního i profesionálního vývoje člověka. Jako mapa vědomí obsahuje Tarot obraz veškerých lidských zkušeností a prožitků. 
Tarotový symbol je vnější obraz našich vnitřních procesů.
Tarot tvoří celkem 78 karet a skládá se ze dvou částí:

 

VELKÁ ARKÁNA: Trumfy, 22 karet:

stavy bytí, vnitřní stav duše, síla, která v každém sídlí a čeká na uvedení do chodu.

 

MALÁ ARKÁNA: Čtyři barvy po 14 kartách = 56karet:

události nebo situace

 

(„Arkána" - arkánum: tajemství)


VÝZNAM ČTYŘ BAREV MALÉ ARKÁNY:

HOLE - živel oheň:

síla, životní energie, vůle, tvořivost. Symbol moci a vlády, schopností a boje. Chtění. Impuls. Síla. Vitalita. Aktivita. Kreativita. Temperament. Chuť do života. Podnikání. 

POHÁRY - živel voda:

sebepoznání a poznání, pravda či lež. Symbol čistoty. Mezilidské vztahy, milenecké, manželské a přátelské. Cítění. Láska. Fantazie. Vnitřní hlas. Nevědomí. Naděje. Přání. Víra. Spojení. Pocity. Prožitky, intuice, vidění.

MEČE - živel vzduch:

symbol rozumu, myšlení a vědomí. Říkají, nakolik člověk dokázal, co chtěl. Chyby. Analyzovat. Hodnotit. Plánovat. Koncentrace. Uvědomění. Vědění.

DISKY - živel země:

prostředky energetické, finanční, pracovní či časové. To, čím člověk může či nemůže disponovat. Symboly pro cíl či dosah snažení. Smyslové vnímání. Praktická dovednost. Výsledky. Realizace. Práce. Peníze. Obchodování.


Přiřazení k jiným karetním systémům:

HOLE/ŽEZLA                         KŘÍŽE               ŽALUDY

MEČE                                    PIKY                LISTY

POHÁRY                               SRDCE             SRDCE

PENTAKLY/MINCE/DISKY      KÁRO              KULE


VÝZNAM ČÍSELNÉ SYMBOLIKY MALÝCH ARKÁN:

 

ESO - kořen - Kether

Počátek.Prvotní síla.Jednota. Celek. Celý potenciál. Začátek. Šance skryté v našich plánech nebo v nás samých. Základ a odrazový můstek. Znamení tvořivého potenciálu. Nastává čas chopit se činu. Nové příležitosti pro růst a změnu.objevení ideje.

DVĚ - moudrost - Chokmah

Vnesení jiného elementu. Dvojnost. Setkání.Tvořivě aktivní síla. Idea. Impuls. Příležitost obnovit rovnováhu a vyřešit spor. Symbol duality a jednoty protikladů. Často naznačuje nutnost volby.

TŘI - porozumění - Binah

Vyjádření a projevení tématu výkladu, ve správné pozici vypovídá o pozitivním vývoj.Formující síly. Uskutečnění Ohraničení. Zákon. Překonání protikladů. Spojení. Tvořivost, růst, čin, energie a nadšení. Problémy se vyřešily a lze expandovat. První struktura (cesta od přímky k trojúhelníku)

ČTYŘI - milost - Chesed

Stabilita, těžká práce, potřeba dalšího úsilí. Signalizace události která může změnit stav. Hmota. Harmonie. Společnost. Blahobyt. Stabilita, bezpečí, struktura a pořádek. Může vyjadřovat i uspokojení i nespokojenost a znamenat, že tazatele čeká hodně práce, má-li být dosaženo změny. Vnitřní skladba a její uspořádání - spíše statické, pevné, omezené, mající přehled.

PĚT - přísnost - Geburah

Pohyb a vzrušující okolnosti. Odvaha. Změna. Krize. Konflikty a jejich překonávání.Možné propuknutí nemoci.Disciplína. Přísnost. Boj. Krize. Schopnost kriticky posuzovat. Pravda.Odhodlání a připravenost na konflikty. Změna a nejistota, nebo úsilí o změnu. Ztráta a lítost, proměnlivost a všestrannost. Možné obtíže a překážky. Dynamika a radikálnost.

ŠEST - krása - Tipheret

Střed. Centrum. Harmonie. Láska. Rozhodnutí. Uskutečnění. Rovnováha.soulad a oddanost. Úspěch a uznání za úsilí a tvrdou práci, spokojenost se současností a dobrými věcmi z minulosti. Pohyb k lepším časům.

SEDM - vítězství - Netzach

Víra v sebe a ostatní prochází zatěžkávacím obdobím. Vitální síly. City. Fantazie. Příroda. Smyslnost. Pojí se s iluzí, kterou má tazatel o sobě. Ukazuje, co sám o sobě nechce dotyčný vidět. Moudrost, filozofie, spiritualita a paranormální schopnosti. Volby, které je potřeba učinit a rozhodnutí, jež se mají přijmout. Napětí mezi tvůrčí představivostí a drsnou realitou vytvářející výzvu, která se dá překonat dovednostmi, silou vůle, odhodláním a odvahou. Situace, v nichž neexistuje jednoduché zřejmé řešení. Souhra četných sil vytváří obtížné a nestálé situace.

OSM - lesk - Hod

Expanze a příležitosti. Plánování. Komunikace. Opatrnost - blížíme se do finále.Hodnotové představy. Plánování. Myšlení. Uspořádávání. Oživení, proměna a pozitivní změna. Neklidné období v osobním a profesním životě či na duchovní úrovni, ze kterého nebude zpočátku nadšen.Řád a návod na úspěch. Obsahuje zvyky a ustálené způsoby chování. Také strnulost a omezení.

DEVĚT - základ - Yesod

Co bylo v pohybu se chýlí ke konci.Dokončení. Svět obrazů. Nevědomí. City.Fantazie. pozitivní mezilidské vztahy, dokonalost a vše prostupující láska. Pocit zadostiučinění a pohyb vpřed.obsahuje ideu dokonalosti a dokončení.

DESET - říše - Malkuth

Alfa a Omega.Začátek i konec.Odhalení toho, co bylo v jedničce. Výsledek.Vstřebat zranění. Sklidit úrodu. Konec jednoho cyklu a začátek dalšího. Dokončení. Buď znamená uspokojení, nebo obtíže, jež lze překonat.obsahují ideu brzkého nového začátku.


VÝZNAM SYMBOLIKY DVORNÍCH KARET:

 

PÁŽE / PRINCEZNA: Šance, impuls zvenčí.Příležitost, křížící naši cestu, které se nám dostane zvenčí.

Jako situace: nová, nebo taková, která právě začíná.

Jako člověk: dítě, mladý člověk, nebo nový aspekt tazatelovy osobnosti.

Ten, kdo se chce učit, kdo ještě neovládá svoji „zbraň", proto hrozí, že jí bude ovládán. Je to nějaký stupeň vývoje něčeho.

 

RYTÍŘ: Atmosféra, klima, nálada.

Jako situace: vyžadující čin, pohyb, pokrok

Jako osoba: někdo mladý, hledající, aktivní.

Ten, kdo svou „zbraní" zachází. Často ho provází aktivita a dobyvačnost, ale také spěch, nerozvážnost nebo unáhlené jednání.

 

KRÁLOVNA: důležitá žena v tazatelově životě, nebo aspekt tazatelovy osobnosti, který je v okamžiku výkladu očividný nebo významný.

Podpora. Často nějaká ženská vlastnost.

 

KRÁL: důležitý muž v tazatelově životě, nebo stránka tazatelovy osobnosti, již je třeba rozvíjet, využít či ovládat.

Kvalita dané barvy - představuje muže nebo mužskou vlastnost.

 

Jsi chudý a čtyři králové jsou tvoji přátelé. Král holí tě pro něco nadchne, Král pohárů se ti zcela otevře, bude ti naslouchat a utěšovat tě, Král mečů ti pomůže vidět záležitosti jasně a bez sebelítosti Král mincí ti osuší slzy a uvaří dobré jídlo.

 

Čtení figur:

Ve smyslu osoby: obraz nějakého člověka z tazatelova okruhu:

významově - soubor povahových vlastností,

pohledově - vzhled

 

Doporučení způsobu jednání: nálada situace, dominující vlivy, nečekané události, doporučovaný způsob uchopení situace. Dalších osob se netýká.


KARTA SOUČTU - KVINTESENCE:

Součet  číselných označení všech karet konkrétního výkladu.

Dvorní karty a Blázen = 0

Esa = 1

Sčítáme čísla dokud nedostaneme číslo nižší než 22

 

Prostřednictvím karty součtu nepřichází už nic nového. Představuje možné shrnutí výkladu, nadpis, definitivní tečku. Někdy kontrolní karta.


Nejčastější otázky na které hledáme v Tarotu odpověď:

 

Na současný stav nějaké záležitosti nebo procesu.

Na budoucí tendence a perspektivy.

Na radu jak vyřešit nějaký problém.

Jak dosáhnout nějakého cíle.

Na příčiny a pozadí nějakého procesu.

Na vztahu k určité osobě i naopak.

Na nejlepší rozhodnutí nebo nejchytřejší postup.

Na poznání sebe sama a zkušenosti o sobě.


Souvislost s genetikou

Velké arkány jsou podobné 22 párům autonomů (na pohlaví nezávislé páry chromozomů). Genetickým kódem člověka je DNA ve tvaru dvojité spirály. Určité body této spirály se opakují vždy na stejném místě po deseti úsecích. Ve čtyřech součástích DNA - adeninu, guaninu, cytosinu a thyminu můžeme spatřovat čtyři barvy Tarotu - hole, poháry, meče a mince. Genom pak připomíná svými 16 možnostmi kombinací 16 dvorních karet.


Použitá literatura:

Cesty štěstí   E.Bürgerová/J.Fiebig

Učebnice výkladu tarotu   Z.Antares

Základní kniha o Tarotu   H.Banzhaf

Tarot. Rituály-imaginace-fakta   H.H.Pilmeier

Tajemství tarotu   A.Lionnetová

Rider-Waite Tarot v praxi   Peter Schöber-Paweska

a internet

26.07.2015 17:31:52
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one