stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

TAROTOVÉ KARTY JAKO SYMBOLY RŮSTOVÉ SYMBOLY

TAROTOVÉ KARTY JAKO SYMBOLY RŮSTOVÉ SYMBOLY - obrázek

TAROTOVÉ KARTY JAKO SYMBOLY RŮSTOVÉ SYMBOLY - obrázek

Život člověka se odehrává v cyklech, ke každému roku Vašeho života lze přiřadit tarotový symbol. Ten hovoří o tom, jaký charakter bude toto Vaše životní období mít.
 Poznámka: rokem se zde rozumí období od jedněch narozenin k dalším - tedy nikoliv rok kalendářní! 

 VÝPOČET RŮSTOVÉHO SYMBOLU

 
Sečtěte:
 
DEN + MĚSÍC + ROK posledních narozenin (nemusí se shodovat s kalendářním rokem!)
 
a dále jednotlivé cifry součtu dokud nedostanete číslo menší než 21
 
 
Příklad:
 
datum narozenin 15.8. xxxx, poslední narozeniny 2005
 
15 + 8 + 2005 = 2028    2 + 0 + 2 + 8 = 12
Růstový roční symbol je Viselec
 
 
Pozor: pamatujte si, že karty Blázen a Mág nikdy jako symboly ročního růstu nefigurují, protože jejich potenciál je nepřetržitě zastoupen v každém člověku.
 
Při výpočtech zjistíte, že karty po sobě nějaký čas následují, ale pak nastane zlom. V tom okamžiku končí jeden cyklus růstu a začíná nový. V tomto roce bývá něco ukončováno nebo něco začíná, často dochází k nějaké změně nebo obratu. První karta nového cyklu předznamenává celý cyklus.

  
VÝZNAM KARET JAKO SYMBOLY ROČNÍHO RŮSTU
 
Blázen a Mág
Nefigurují jako symboly osobního růstu, neboť každému z nás byly osudem do vínku dána určitá dávka svobody a odvahy (Blázen) a dar řeči, nebo-li schopnost komunikace (Mág)
 
 
2 Velekněžka
Předurčuje období nezávislosti, sebevzdělávání, citlivého přístupu k lidem a jejich potřebám. Také rok přehodnocování.Budete zkoumat, kdo opravdu jste a co si jenom předstíráte. Budete se cítit dobře v prostředí, kde vládne harmonie a vyrovnanost. Utíkáte ze situací, které jsou disharmonické. Tento rok není vhodný pro uzavření manželství. Těžko budete snášet jakákoli omezení, nezávislost hraje hlavní roli. Můžete vyhledávat samotu nebo do ní být nedobrovolně uvrženi.
 
Pokud je na začátku cyklu, bude tento ve znamení tvořivosti.Otevírá cyklus soběstačnosti a osamostatnění se. Nabádá nás, abychom věřili sami sobě, vede nás k individualizaci a nezávislosti.
 
3 Císařovna
Rok, ve kterém se budete snažit o přesné určení svých citových potřeb a přání. Máte možnost si vyjasnit osobní vztah s matkou nebo jinými pro vás významnými ženami. U žen je aktuální otázka mateřství. Budete schopni vyjádřit jasně a srozumitelně své potřeby a přání. Varujte se potlačování či přehánění svých citů, obojí by ve vás vyvolalo vnitřní nesoulad. Můžete překonat přesvědčení, že si lásku musíte zasloužit, můžete se přestat bát odmítnutí. Můžete vyniknout ve své profesi.
 
Pokud je na začátku cyklu, bude tento ve znamení citů a osobního soukromí.
Naslouchejte svému srdci, uvědomujte si hlubší význam věcí a dění okolo vás, též je to období práce a tvůrčích procesů. Budete naslouchat hlasu svého srdce. Tvůrčí činnosti se pro vás mohou stát vášní. Smysl budou mít jen hluboké citové vztahy. Šance uzdravit vztahy se ženami, které ve vašem životě hrají důležitou roli.
 
4 Císař
Nastoluje vládu a samostatnost. Možná pocítí potřebu provést v životě změny. Toto období umožňuje začít samostatně podnikat, nebo se dostat do vyšší funkce s možností jistých pravomocí. Je možné, že začnete realizovat nové projekty nebo najdete nové zájmy. Je to vhodná doba pro vyjednávání a usmíření. U mužů je aktuální otázka otcovství. Čas pro vyjasnění osobního vztahu s vlastním otcem. Ženy mají příležitost rozhřešit svůj vztah s určitým typem mužů.
 
Pokud je na začátku cyklu, bude tento ve znamení osobní dominance.
Je to cyklus vlády, sebeprosazení a vašich vůdčích schopností. Máte možnost získat osobní sílu a respekt vašeho okolí.
 
5 Velekněz
Rok duchovního růstu. Zde jste schopni rady udělovat, ale i přijímat. Máte možnost úspěšně studovat nový obor, zvýšit si kvalifikaci anebo setkat se s člověkem, který pro vás může být užitečným rádcem do budoucna. Nebo naopak se v pozici učitele nebo rádce můžete ocitnout vy sami. V tomto roce uzavíráte to, co bylo započato v roce Císaře. Možná pocítíte potřebu vyřešit tíživé rodinné vztahy nebo budete zvažovat založení vlastní rodiny. Je to rok příznivý pro řešení rodinných otázek.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení sbírání životních zkušeností.
Je to cyklus duchovního vývoje, upevnění či založení rodiny a vybudování společenství z určitého okruhu svých přátel.
 
6 Zamilovaní
Zastupuje období bohaté na významná citová rozhodnutí. Může u vás dojít k prohloubení vztahů, ale zrovna tak k jejich ukončení. U některých stávajících přátelských vztahů může dojít k odcizení, ale zároveň je to prostor pro navazování přátelství nových. Tento rok přeje sňatkům, ale i rozchodům či rozvodu. Také se můžete dostat do situace, kdy budete muset volit ze dvou možností nebo dvě možnosti skloubit dohromady.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení životních dilemat a nutnosti rozhodovat se samostatně zejména v citové oblasti, pocítíte potřebu přehodnotit vztahy přátelské, kolegiální nebo partnerské.
Je to cyklus rozvoje společenských vztahů a pouze na vás záleží, jaké místo zde zaujmete. Dobře zvažujte situace a zpružněte své rozhodování.
 
7 Vůz
Příležitost vzít otěže do svých rukou a směrovat osud tak, aby vyhovoval vašim představám. Doba vhodná pro cestování, aktivitu všeho druhu a změny v profesionálním životě. Co bylo započato v roce Papeže začíná nabývat na obrátkách, je na vás, zda dokážete uřídit běh událostí. Období vhodné ke stěhování, rekonstrukci domu nebi bytu. Může dojít ke stěhování nebo rekonstrukci bydlení.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení změn a cest. Střídají se zde období aktivity a stagnace.
 
8 Síla
Rok vitality a odhodlání, ale i tvrdohlavosti a snahy překonat sebe sama. Období prosazování vloh a využití talentu na jeden určitý cíl. Možná se postavíte svým vnitřním démonům, abyste je ovládli. Dá se očekávat příval životní síly. Nutno si uvědomit, že nejde vše lámat přes koleno. Mohou vás přitahovat různé formy umění.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení přílišných snah a vzruchů.
 
9 Poustevník
Rok vhodný k vytvoření určité hranice mezi minulostí a budoucností. Možnost kompletně dokončit všechny záležitosti z minula. Vše dostává hlubší význam a smysl. Možná budete upřednostňovat samotu a nahlížet do svého nitra. Rozvaha a klid jsou na prvním místě. Vše, co se vás týká analyzujete. Pokusíte se dát věcem ve svém životě řád, zaměříte se na detaily. Možná vám bude dobře ve společnosti starších lidí. Také se může stát, že se na vás budou ostatní obracet o radu, nebo pro inspiraci a motivaci.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení duchovního nadhledu. Je to cyklus objevování vnitřních hodnot.
 
10 Kolo štěstěny
Období, které vás buď odmění a povýší nebo potrestá a poníží. Pak máte možnost  svým úsilím napravit chyby z minulosti. Každopádně se připravte na neočekávané příležitosti. Využijte nových možností! Pokuste se pro úspěch něco aktivně udělat.
 
Pokud je na začátku cyklu bude tento celý ve znamení osobních snah. Také nečekaných příležitostí a zvratů osudu.
 
11 Spravedlnost
Období vhodné k dořešení právních záležitostí a čas finanční rovnováhy. Doba ideální pro „generální úklid"- doslovně i přeneseně. Chopte se všeho, co ve vašem životě postrádá harmonii a rovnováhu. Lze vytěžit z toho, co bylo započato v roce Vozu. Dobré období pro publikování. Mohou pro vás být důležité přehlednost a pořádek, klíčová slova jsou pravda a opravdovost.
 
Pokud je na začátku cyklu bude tento ve znamení nadhledu a porozumění. Také rovnováhy a rovnoprávnosti.
 
12 Viselec
Možnost zaujmout nový úhel pohledu. Možnost dokončit, co bylo započato v roce Poustevníka. Dá se očekávat, že se do vašeho života vrátí osoby spjaté s vaší minulostí. Tehdejší vzorce chování vám vyvstanou v novém světle a vy zjistíte, které jste překonali a které vás ještě spoutávají. Tento rok je vhodný k tomu, abyste se zbavili všeho, co vás omezuje, ničí a brání vašemu růstu. Zvýší se hladina soucitu, prohloubí se schopnost vcítit se do druhých. Odložíte své egoistické potřeby.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení prozření, přijímání nových pohledů a vymykání se starým normám i za určitou cenu.
 
13 Smrt
V tomto roce prožije duchovní smrt vaše staré „já" - vnitřní proměnu osobnosti. Mohou zaniknout určité typy vztahů (rozvod) nebo dojít k jejich proměně, uzavřou se projekty, skončí pracovní závazky. Postupně přijde touha po nových vztazích, projektech, pracovních možnostech, kariéře. Úkolem je odpoutat se od všeho, k čemu jste připoutáni a otevřít se v životě novým zkušenostem. Odkládáte vše, co jste přerostli nebo překonali.
 
Pokud je na začátku cyklu, bude tento ve znamení proměn a osudových zlomů.
 
14 Mírnost
Období slučování protikladů a paradoxů. Budete mít pocit, že vše zapadá na své místo a začíná konečně fungovat. Možná budete mít potřebu vyjádřit se prostřednictvím forem umění, o které jste předtím nejevili velký zájem. Vaší pozornosti se budou domáhat krása, rovnováha a potřeba hledat ideální řešení. Je to čas přizpůsobování, přijímání a stability.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení citlivého vnímání okolního světa ale i sebe sama.
 
15 Ďábel
Vzplane vaše tvůrčí energie a potáhne vás to k tvořivým lidem a inspirativním projektům. Možná se více sblížíte se svým tělem a smyslností. Můžete potkat někoho, kdo vás bude silně přitahovat, otevřou se před vámi nové aspekty sexuality. Vaše osobní energie se ale může projevovat nejen vášní, ale i pracovitostí. Při přílišném pracovním zatížení může docházet k podrážděnosti. Ale máte-li možnost uspokojit své touhy, budete vše schopni brát s humorem a nadhledem.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení vysokého osobního nasazení a spontánního zaujetí pro vše nové.
 
16 Věž
Vhodné období ke koupi a renovaci nemovitostí, ale i nábytku apod. nebo k oprášení skoro zapomenutých tvůrčích myšlenek a projektů. Můžete pocítit touhu začít pracovat na svém těle, změnit stravovací návyky, pustit se do cvičení apod. budete se chtít zbavit všeho, co je pro vás zastaralé. Pokud jste cítili rozdvojenost: navenek předstírání, že je vše v pořádku a uvnitř prázdnota, osamocení nebo dokonce bolest, v tomto roce najdete odhodlání vše uvést do jednoty. Je možné, že jste si v minulosti udělali nereálné představy o budoucnosti, pak se zde budete moci vrátit do reality a snížit životní laťku na únosnou mez.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení nereálných představ.
 
17 Hvězda
Během roku se vám může dostat uznání za něco, čím jste přispěli k všeobecnému dobru. Zvýší se hladina vaší sebedůvěry. Je to období nových nadějí, úcty k druhým lidem, uvědomění si vlastních hodnot a jejich využívání. Jste plni optimismu a elánu do života i po pracovní stránce. Nové myšlenky mají svou váhu a mohou významně ovlivnit vaši budoucnost.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení plodné tvůrčí aktivity.
 
18 Měsíc
Nutí vás naučit se odkládat masky, odkrýt svou pravou tvář a beze strachu ukázat svou pravou podstatu. Budete nekompromisní vůči iluzím, klamu i sebeklamu, kterým jste doposud podléhali. Vaše odhodlání být sami sebou bude sílit bez ohledu na to, jak budou reagovat ostatní. Uvědomíte si, že máte právo si ve svém životě zvolit jakoukoli cestu. Nebude zde prostor pro plány a budoucnost, spíše budete zaměstnáni přítomností a vzpomínkami na minulost. Možná budete citlivější.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení vizí, momentálních pocitů a návratů.
 
19 Slunce
Čas vstupovat do partnerství a týmové práce. Ale neměli byste přistoupit na svazky, které z vás energii pouze čerpají. Je možné, že budete přitahovat lidi, příležitosti a situace, které vaši vitální energii posílí. Toto období přeje novým začátkům. Prostor pro plánování, spolupráci a pocit sounáležitosti. S podporou ostatních můžete počítat. Máte možnost si stanovit pevný a reálný cíl.
 
Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení jasných předsevzetí a pevných cílů.
 
20 Soud
Touha začít něco nového nebo založit rodinu. U aktivit vyžadujících týmovou práci můžete zvolit osoby blízké nebo příbuzné. V tomto období bude snadné skloubit osobní život a kariéru. Je to rok zralých úsudků, rozumu, nadhledu a využívání životních zkušeností. Soudnost. Možnost zúročit zkušenosti nabyté v minulosti, na případné problémy a situace reagovat s rozvahou.
 
21 Svět
Obdobím prohloubeného vědomí, touhy cestovat a objevovat nové a nepoznané. Uzavíráte kapitolu svého života a otevíráte novou. Svět vám leží u nohou, záleží na vás. Volte správnou cestu, závisí na ní vaše budoucnost. Je důležité, abyste se projevovali aktivně. Rychle odhalíte, co je potřeba udělat a chopíte se toho. Možná pocítíte touhu  přispět konkrétní službou nějakému společenství: rodině, kolektivu, společnosti, Zemi. Můžete mít touhu cestovat. Svůj život uvidíte z jiné perspektivy.

 Použitá literatura:
Angeles Arrien: Velká kniha Crowleyho Tarotu
Růžena Vernerová: Praktický výklad velké arkány tarotu
31.03.2020 18:11:50
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one