stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

PŮVOD A HISTORIE TAROTU

PŮVOD A HISTORIE TAROTU - obrázek

PŮVOD A HISTORIE TAROTU - obrázek

Původ Tarotu není znám.
Bývá pokládán za dílo, jež se zachovalo ze ztracených pokladů egyptské knihovny, autorství se přisuzuje taktéž slovutnému Hermovi Trismegistovi.
   
Nejstarší dodnes zachované karty vznikly 1430-1460 v horní Itálii a další o něco později v jižní Francii. (jiné prameny: 1390 ve Francii)
Všeobecně se předpokládá, že se tarotové karty objevily ve druhé polovině čtrnáctého století v Itálii a později i v jiných evropských zemích.
 
Neví se přesně, jak karty do Evropy přišly, přinesli je buď cikáni, díky nimž se i rozšířily, nebo Arabové, resp. Saracéni na konci XIV. stol., a to přes Španělsko a Itálii (jednalo se o karetní hru, které se říkalo "naib"), ale teprve v XVI. stol. se v Itálii vynořuje slovo "tarocci" a název tarot dostaly karty až ve Francii.
Také je mohli přinést křižáci ze svých tažení.
 
Existuje domněnka, že dvacet dva karet Velké Arkány bude staršího původu než druhá část Tarotu - padesát šest karet Malé Arkány. Malá Arkána možná vznikla až ve středověku, její znaky pak symbolizují čtyři středověké stavy (meče - rytíři, kalichy - duchovenstvo, mince - obchodníci, žezla/hole - rolníci).
 
V průběhu 15.stol. se tarotové karty kreslily nebo ručně malovaly na objednávku knížecích dvorů v severní Itálii a Francii. Později se na jejich výrobu začaly používat různé techniky: dřevořezba, malířské šablony, rytiny. Koncem 17.stol. si získal popularitu tarot známý pod názvem Marseillský.
 
Nejstarší dochované karty můžete nalézt v archívech Národní knihovny v Paříži (17 karet asi kolem roku 1392). V knihovně Pierpont Morgan Library v New Yorku (karty z cca 1484) - jde o Visconti- Sforza Tarot. Víme o 11 dochovaných exemplářích (celkem 239 kusů karet), další jsou uloženy v Academia Carrara a v Casa Colleoni v Bergamu v Itálii, v Cary Collection na Yale University, v Brera Gallery a v dalších. Tyto karty byly malovány zlatem, na některých lze identifikovat rodové znaky rodu Sforzů a nejsou označeny ani jmény ani čísly.
 
Další nejstarší dochovaný je Mantegna Tarot. Pocházejí asi z r. 1470 a existují ve dvou verzích. Jejich název je nepřesný, je odvozený od jména domnělého autora Andrey Mantegna, který je však prokazatelně nevytvořil. Pocházejí pravděpodobně z Benátek nebo Florencie. Nejsou to klasické Tarotové karty, ale soubor 50 karet rozdělených do sérií po 10 kartách.
 
Další nejstarší karty:
  • Benátský Tarot (Tarocchi di Venezia), známý též jako Lombardská sada (Lombardy pack) nebo Piedmontese Tarot.
  • Lombardský tarot (Lombardi Tarocchi) - pozor! nezaměňovat s předchozí Lombardskou sadou! - což je jiný název pro Visconti-Sforza Tarot.
  • Boloňský Tarot (Tarocchini di Bologna) - obsahuje pouze 62 karet.
  • Minchiate di Firenze - obsahuje obvykle 97 karet (41 trumfů a 56 cartiglia), v některých sadách až 120 karet - obsahoval též znamení zvěrokruhu, čtyři živly a tři nejdůležitější morální hodnoty.
 
Obrazy a symboly na kartách jsou původně středověké, antické, starověké (např.babylónské).
Obsahovou a světonázorovou interpretací se začali lidé zabývat až v 19. stol.
 
   V roce 1781, osm let před Velkou francouzskou revolucí, přišel francouzský okultista a archeolog A.C.de Gebelin s teorií, že cikánské taroty jsou pozůstatkem starověké egyptské knihy mysticismu byl přesvědčen, že jde o starobylou egyptskou knihu - knihu Thovthovu (Thovth - Thoth byl egyptským bohem moudrosti a poznání, zákonů, písma a řeči, bohem lékařství i čarodějnictví, podsvětí. Později byl Řeky ztotožněn s Hermem). Podle něj ji Rómové vzali s sebou, když byli vyhnáni z Egypta. Gebelin vydal devítidílnou knihu s názvem The Primitive World Analyzed and Compared to the Modern World (analýza světa primitivních kultur a jeho srovnání se světem moderním). Tato kniha způsobila, že se tarotové karty staly základním nástrojem rosikruciánských zasvěcenců a byly považovány za bibli všech pravých okultistů.
 
Historikové se pokoušejí objasnit původ Tarotu na základě slova TAROT:
Ta - rosh - staroegyptské slovo, které znamená „královská cesta".
Rota - tarot by byl anagramem latinského slova znamenajícího „kolo".
Torah - herejské slovo znamenající „zákon".
Thoth - staroegyptský bůh magie, moudrosti a učenosti
Tar - maďarské slovo cikánského původu znamenající „soubor karet".
Tar - egyptsky „cesta".
Ro, ros, rog - egyptsky „král" či „královská".
 
Americký okultista Paul Forster Case (1884 - 1954) z těchto slov vytvořil tuto větu: „ROTA TARO ORAT TORA ATOR", která se překládá asi takto: „Kolo Tarotu věstí zákon Hathory" nebo "Kolo tarotu zjevuje zákon zasvěcení".
 
Eliphas Lévi, francouzský rosikruciánský spisovatel a kabalista, inicioval v 18.století opětovné probuzení okultismu. Objevil zřejmé spojení mezi 22 písmeny hebrejské abecedy a kartami Velkých arkán, a byl první, kdo jednotlivým karetním barvám přiřadil odpovídající živly.
 
Velký význam v historii Tarotu sehrál Řád Zlatého Úsvitu (Hermetic Order of the Golden). Jeho členy byli i Aleister Crowley (1875 - 1947) a Artur Edward Waite (1857-1942). Ti vytvořili dva dnes nejrozšířenější tarotové karetní soubory. Aleistar Crowley tzv. Thot tarot, který namalovala Frieda Harris a A.E.Waite tzv. Rider - Waite Tarot namalovaný Pamelou Coleman Smith. Rider je jméno prvního vydavatele. Zejména Waiteův tarot našel mnoho pokračovatelů a dodnes vznikají nové výtvarné mutace tohoto systému.
 
Oba soubory se liší nejen na první pohled výtvarným zpracováním, ale také vnitřně - obsaženými symboly a drobnými odchylkami v samotné struktuře. Rozdíl lze nalézt především u tzv. dvorních karet Malé Arkány a také v číslování dvou karet Velké Arkány - Síly a Spravedlnosti. Crowley dodržuje původní historické řazení Spravedlnost - 8, Síla - 11, kdežto Waite čísla těchto dvou karet zaměnil. Ačkoliv se údajně vyjádřil, že pro to měl pádné důvody, nikdy tento krok neobhájil natolik, aby o správnosti a důvodech toho kterého číslování nevedla kartářská veřejnost dodnes spor.
 
Autoři píšící o Tarotu během minulých 200 let:
 
Gebelin 1781
Etteilla 1783
Antoine Fabre d'Olivet (pseudonym Lenain) 1813
Samuel Keller Winter 1816
Eusébe Salverte 1829
Elifas Levi 1854
Villant 1857
Paul Christian (skutečným jménem Jean Baptiste Pitoins) 1863
Paul Foster Case 1884
MacGregor Mathers (skutečným jménem Samuel Leddell Mathers) 1888
Papus (skutečným jménem Gerard Encausse) 1889
Oswald Wirth 1889
Falconnier 1896
Artur Edward Waite 1910
P.D. Ouspensky 1913
A.E.Thierens 1928
Nancy Fullwood 1929
Aleister Crowley 1944
Eden Gray 1960
Gareth Knight (skutečným jménem Basil Wilby) 1963
Gertrude Moakley 1966
Doris Chase Doane 1967
Start R. Kaplan 1970

 
Ať už je však původ Tarotu jakýkoli, nejdůležitějším zůstává jeho symbolický a archetypální význam.
 

 
Použitá literatura:
 
Tarot Judith Petchlová
Cesty štěstí   E.Bürgerová/J.Fiebig
Učebnice výkladu tarotu   Z.Antares
Základní kniha o Tarotu   H.Banzhaf
Tarot. Rituály-imaginace-fakta   H.H.Pilmeier
­Tajemství tarotu   A.Lionnetová
Rider-Waite Tarot v praxi   Peter Schöber-Paweska
a internet
26.07.2015 17:28:02
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17988 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11996 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one