stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TAROTOVÝMI KARTAMI, KARTAMI LENORMAND A CIKÁNSKÝMI KARTAMI (čili tzv. obrázkovými vykládacími kartami) ?

Jednak vnější vizuální.

Jinak řečeno formální – spočívá v tom, kolik má soubor karet, jakou má strukturu a jaký systém symbolů používá.

Tento rozdíl je patrný na první pohled.


Dále vnitřní.

Dá se říct obsahový – spočívá ve vnitřní obsahové náplni karetního souboru, z toho, z čeho čerpá a jak to zpracovává.

Tento rozdíl se projevuje v tom, jaký druh sdělení jsou karty schopny podávat.


A nakonec rozdíl ve způsobu výkládání.


FORMÁLNÍ-VIZUÁLNÍ ROZDÍL

Tarotová sada má 78 karet a dělí se na malou a velkou Arkánu. Výjimečně lze narazit na karetní sadu tvořenou pouze Velkou Arkánou.

Slovo Arkána je odvozeno od latinského arcanum = tajemství.

Velká Arkána má 22 karet číslovaných od 0 do 21.

Kromě čísla (bývá to číslice římská) je na kartě většinou také nápis a obrázek obsahující další skryté symboly. Za symbol lze pokládat vše, co na kartě vidíme, včetně barev. Dobrá tarotová karetní sada se od špatné liší právě tím, že obsahuje pouze symboly a není na ní vyobrazeno nic, co nemá nějakou symbolickou hodnotu zpracovatelnou ve výkladu – interpretaci karty.

Je zajímavé, že mnoho symbolů má stejný význam, jaký jim přikládá moderní psychologie.

Kartami Velké Arkány jsou: 0Blázen, 1Mág, 2Velekněžka, 3Císařovna, 4Císař, 5Velekněz, 6Zamilovaní, 7Vůz, 8Síla, 9Poustevník, 10Kolo, 11Spravedlnost, 12Viselec, 13Smrt, 14Mírnost, 15Ďábel, 16Věž, 17Hvězda, 18Luna, 19Slunce, 20Poslední soud, 21Svět

Malá Arkána je dále rozdělena na čtyři barvy: Hole (někdy Žezla), Meče, Poháry a Disky (někdy Pentakly nebo Mince). Každá z barev pak má Eso, karty číslované od 2 do 10 a čtyři „dvorní“ karty: Páže, Rytíře, Královnu a Krále.


Karetní sada Lenormand má 36karet. V tradičním pojetí je na každé kartě obrázek, symbol piketové (canastové) karty a číslo. Důležitým poznávacím znamením je karta Dáma a Pán, která je tzv. osobní kartou tazatele a když děláme velký výklad budoucnosti (tzv.Velkou tabuli), výklad se od této karty odvíjí.

Na kartách Lenormand v drtivé většině není žádný nápis, žádé pojmenování karty. Existuje ale jedna velmi rozšířená sada, kde je nejen jméno karty, ale i básnička – osobně tyto verše považuji spíše za zavádějící a pro výklad a používání karet zcela zbytečné.

Karty Lenormand jsou: 1Jezdec, 2Jetel, 3Loď, 4Dům, 5Strom, 6Mraky, 7Had, 8Rakev, 9Kytice, 10Kosa, 11Pruty, 12Ptáci, 13Dítě, 14Liška, 15Medvěd, 16Hvězdy, 17Čáp, 18Pes, 19Věž, 20Park, 21Hora, 22Rozcestí, 23Myši, 24Srdce, 25Prsten, 26Kniha, 27Dopis, 28Pán, 29Dáma, 30Lilie, 31Slunce, 32Měsíc, 33Klíč, 34Ryby, 35Kotva, 36Kříž

V současnosti jsou na trhu různé klony této karetní sady, kdy můžeme vidět sady bez symbolu piketové karty nebo s dalšími symboly někdy podobnými cikánským kartám.


Někdy můžete na trhu narazit na karty s označením Lenormand Tarot. Většinou nejde o tarot, ale o karty Lenormand. Jde o nepřesný zavádějící název, který vzniká z toho, že někdo označuje slovem Tarot naprosto všechny vykládací karty.


Tzv. Cikánské vykládací karty mají mnoho podob. Objevují se buď v počtu 32 nebo 36 listů. V nejrozšířenějším pojetí je na nich obrázek a nápis. Stejně jako karty Lenormand mají dvě tzv. Osobní karty – nejčastěji se nazývají Milenec, Milenka.

Nejběžnější označení jednotlivých karet je: Milenec, Milenka, Zvěst (nebo Zpráva, Nabídka), Láska, Nějaké peníze (nebo Malé peníze), Nepříjemnosti, Návštěva (nebo Setkání), Boží oko, Vdova, Vdovec, Nemoc, Svatba, Dar, Ztráta, Naděje, Dítě, Voják (nebo Důstojník), Neštěstí, Cesta, Peníze (nebo Velké peníze, Bohatství), Soudce, Zloděj (nebo Loupež), Štěstí (nebo Roh hojnosti), Myšlenky (nebo Vážné myšlenky), Kněz, Faleš, Věrnost, Dům, Nepřítel, Žárlivost, Nečekané štěstí (nebo Nečekané setkání), Dopis, Radost, Smrt, Smutek (Zármutek), Touha.

Ale některé sady mohou některé z těchto karet postrádat nebo je mít označené jinak.


Ve stručnosti se dá říct, že podoba karet Lenormand je více ustálena. Sice se mění výtvarné zpracování, ale počet karet a jejich význam je pevně stanoven.

Zatímco tzv. cikánské karty jsou v podstatě jakékoliv jiné obrázkové vykládací karty a mohou se velmi lišit nejen ve vzhledu, ale i tom, jaké karty s jakými významy karetní sada disponuje.


VNITŘNÍ OBSAHOVÝ ROZDÍL

Je v šíři a hloubce sdělení.

Tarotové karty poskytují sice informace o tom, co se stane, ale v daleko větší míře informují o tom, co to pro nás znamená. Zjevují vnitřní podstatu dějů a tím dávají další vodítka pro náš život a naše rozhodování. Jelikož karty nemají žádnou jednu danou osobní kartu, může se touto kartou stát jakákoliv karta, nebo třeba i několik karet najednou.

Obrázkové nebo-li osobní karty (osobní podle zmiňované přesně definované osobní karty tazatele)

jednoduše a přímočaře zobrazují, co se stane.

Když se to pro příklad pokusím zjednodušit, pak obrázkové karty, řeknou, co se vám konkrétně stane, zatímco tarot vám řekne, jak vám z toho bude a co z toho pro vás vyplývá. Proto někteří kartáři používají oba tyto karetní systémy a druh karet volí podle toho, co klient potřebuje vědět.


Základní rozdíly jsou:

  • Tarot je bohatší ve své symbolice. Na tarotové kartě je symbolem každý detail včetně barevnosti. Obrázkové karty ve své tradiční pobobě většinou mají obrázky, které jsou pouze víceméně realistickou ilustrací daného významu karty, mají realistickou barevnost a symbolický obsah ilustrace je omezený. Proto je tarot schopen podat mnohem víc informací i z tažení pouhé jedné karty.

  • Obrázkové osobní karty mají větší schopnost přesně a jasně pojmenovat všední běžné záležitosti.

  • Tarot má návaznost na další esoterické obory: numerologii, astrologii, kabalu, výklad snů, pokud chcete tyto karty opravdu dobře „umět“, nevyhnete se jim. Díky numerologii lze z Tarotu vytěžit další zajímavé informace: např. si vypočítat tzv. osobní kartu (životní symbol) nebo růstový symbol (roční kartu).

  • Pro Tarot existuje velmi mnoho literatury, pro Lenormand méně a pro Cikánské karty minimum.

  • Obrázkové karty hodně pracují s kombinacemi karet – přesněji řečeno některé druhy výkladu se bez schopnosti tvořit nový význam kombinací dvou karet neobejdou. Tyto významy se lze těžko mechanicky naučit, jsou totiž odvozovány intuitivně a schopnost je utvářet je dána kartářovým talentem. V tarotu je sice také dobře umět cítit, jak na sebe karty navzájem působí, ale u většiny výkladů se vykládá každá karta na každé pozici zvlášť.

  • Obrázkové karty jsou vhodnější pro komplexní výklad budoucnosti bez nějaké upřesňující otázky nebo nastolení konkrétního problému.

  • Tarot má mnohem větší psychologizující a sebepoznávací schopnost, může sloužit jako průvodce vlastním podvědomím a našimi duševními stavy.

  • Tarot umožňuje pracovat s obrácením karty vzhůru nohama – karty pak má jiný, opačný nebo záporný význam. Tuto možnost ale využívají pouze někteří kartáři, pro výklad není její použítí nezbytné.


ROZDÍL VE ZPŮSOBU VYKLÁDÁNÍ

Způsobů výkladu je obrovské množství – dá se říct že stovky, možná tisíce. Každý kartář si totiž časem vypracuje vlastní metodiku a mnohdy i vlastní systém výkladu.

Nejzásadnější rozdíl je ten, že s obrázkovými kartami lze na rozdíl od tarotu vykládat tzv. Velkou tabuli. Ta má sice také několik modifikací, ale podstata spočívá vždy v tom, že rozložíme všechny karty ze sady do ucelené formace, v ní vyhledáme osobní kartu tazatele (Dáma, Pán) a od ní odvíjíme výklad tazatelovy minulosti a budoucnosti.

Je to druh výkladu, pro který nemusí mít tazatel formulovánu žádnou otázku a který zobrazí jeho budoucnost v nějakém časovém výseku.

Ve Velké tabuli pak lze dohledávat také podrobnosti k otázkám, které tazatele v souvislosti s definovanými skutečnostmi napadají.

Výklad této Velké tabuje je velmi obtížný, podle mě se ho lze těžko naučit z knih a vyžaduje velkou kartářovu zkušenost a především intuici.

Navíc, jak jsem psala výše, tento výklad pracuje s kombinacemi karet a s tím, jakou polohu vůči sobě navzájem zaujímají.


Toto je specifický způsob výkladu obrázkových karet. Jinak lze většinu výkladových způsobů (obrazců, map) aplikovat pro všechny jmenované druhy karet.JAKÉ KARTY TEDY ZVOLIT?

Jednoduchá odpověď: které vás nejvíce osloví.

Výklad karet pokládám za umění a každý karetní systém má možnosti neomezené, při práci s ním můžete klidně dosáhnout dál než vaši předchůdci.

  

  

  

  

 

 

 

  

10.02.2008 12:22:26
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one