stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

Co je to synchronicita?

Synchronicita je nekauzální souvislost.
Co si pod tím představit?
Celý život jsme vzděláváni v systému tzv. kauzálních souvislostí a logicky tak chápeme dění kolem nás.
Kauzalita je příčina.
Svět tedy chápeme jako sled příčin a následků.
Dva jevy jsme schopni uznat jako související pouze tehdy, když víme, JAK jedna na druhou působí.
Ale synchronicita předpokládá, že některé jevy se mohou dít současně, aniž by na sebe jakkoliv působily a měli spolu příčinnou souvislost.
Pro někoho je to obtížně představitelné.
 
Zkuste si tedy pro ilustraci prohlédnout následující dvě věty. Je v nich zaměněno slůvko „protože“ za slůvko „a“:
 
Budu mít štěstí, PROTOŽE Slunce je v konjunkci s Jupiterem.
Budu mít štěstí A Slunce je v konjunkci s Jupiterem.
 
Vnímáte ten rozdíl? V první větě je pocit štěstí a astrologická konstelace dávána do příčinných souvislostí – jako by jedno ovlivňovalo druhé.
Tak uvažuje současná věda a to, že žádná příčinná souvislost mezi astrologií a našimi životy není známá je důvodem k odmítání astrologie (ale nejen jí).
 
Ve druhé větě už oba jevy nemají příčinnou souvislost, jen se dějí souběžně bez vzájemného přímého vlivu.
 
Věda nechť si zkoumá příčinné souvislosti, ale nám pro vysvětlení toho, jak může fungovat např. astrologie nebo věštectví postačí, že některé vlivy a děje se mohou dít souběžně – kupříkladu nějaký člověk může cítit lásku a o několik kilometrů dál může nějaký kartář právě odkrývat kartu 6-Zamilovaní vytaženou v souvislosti s tímto člověkem.
  
Další informace můžete nalézt např. na: http://spimajim.nazory.eu/vazne/synchronicita.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.01.2008 16:19:50
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14140 | 18%)
Nevím (13650 | 18%)
Něco na tom je (14729 | 19%)
Záleží na kartáři (15697 | 21%)
Věřím tomu (18110 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12350 | 11%)
pocit krize (12214 | 11%)
starost o blízké osoby (11959 | 11%)
citové problémy (12800 | 12%)
jiný důvod (11535 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14174 | 20%)
Splnilo se minimum (14126 | 19%)
Splnila se většina (14973 | 21%)
Všechno se splnilo (14172 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13961 | 20%)
do 500,-Kč (14973 | 21%)
do 1000,-Kč (13271 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11813 | 13%)
Jednou (11745 | 12%)
Jednou za rok (11573 | 12%)
Několikrát do roka (11882 | 13%)
Několikrát do měsíce (12035 | 13%)
Několikrát do týdne (12424 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11600 | 13%)
uklidnil mě (11501 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one